Manžel mě uráží

Stále se určité množství žen setkává s urážkami od člověka nejbližšího – partnera či manžela. Co se skrývá za takovým nevhodným chováním? Proč někteří manželé urážejí své ženy zcela vědomě a mnohdy i hrubě?

Hrubé urážky od manžela

V nedávném televizním pořadu typu reality show se objevila manželská dvojice na první pohled normálních, inteligentních lidí. Manžel ovšem častoval svoji ženu před kamerou urážkami typu „tlustá kráva“. Na dotaz, proč ji takto označuje řekl, že je to přece pravda. Mohlo by se zdát, že muž se chtěl pouze předvést ve světle kamery a svými siláckými řečmi sám zakrýval svoji vlastní nejistotu.

Jenže tato žena se pak svěřila, že takové urážky slyší od manžela již dlouhý čas. Je tedy spíše pravděpodobné, že v tomto manželství chybí základní slušnost, empatie i lidská laskavost. Bohužel tento případ není ojedinělý, jak by se nám mohlo zdát. Mnohé ženy se setkávají s urážkami ze strany manželů pravidelně.

Proč se lidé navzájem urážejí

Je vždy dobré se zamyslet nad tím, co vede člověka k takovému urážení druhého, navíc blízkého člověka, kterému bychom měli spíše dávat podporu a lásku. V dlouholetém manželství se samozřejmě může stát, že se výjimečně v hádce či v afektu stane, že se neudržíme, ovládnou nás negativní emoce a navzájem se nějak urazíme. Jde ovšem o situaci vyskytující se zcela ojediněle, navíc si své pochybení rychle uvědomíme a omluvíme se.

Také někdy ve skupině, kde se chceme předvést máme tendenci třeba svůj protějšek nějak shodit nebo urazit. Mnohdy si uvědomíme, že toto není vhodné chování a pak se snažíme vše zakamuflovat tím, že šlo jen o vtip.

To, že druhého urazíme, shodíme ho či ponížíme před ostatními nebo o samotě, nemůže nijak zmírnit to, že vše pak označíme za legraci. Mnohdy se ještě snažíme druhého přesvědčit, že je divný on, že naší legraci nerozumí. Urážky totiž nejsou vhodné ani z legrace, protože ubližují naprosto stejně jako urážky míněné vážně.

Některé možné příčiny, že vás manžel uráží

V jeho primární rodině se takové urážlivé chování vyskytovalo a tolerovalo, mohla být zde nízká kultura komunikace. Mohl se tak chovat otec k matce, či se uráželi doma navzájem. Člověku, který byl vychováván v takovém prostředí pak přijde přirozené se chovat stejně, či podobně, je takto primárně nastaven.

Komunikovat ve vztahu i pomoci urážek se naučil partner v primární rodině, proto mu to přijde normální. Přesto tato skutečnost není důvodem takového chování omlouvat. Můžete chápat, že své chování nezmění ze dne na den, ale měl by být z jeho strany zřejmý zájem s urážkami přestat.

V opačném případě, kdy partner na svém chování neshledává nic závadného a vám urážky vadí a ubližují vám, je lepší s takovým mužem ani do manželství nevstupovat. Mnohdy totiž není schopen nějakým způsobem přijmout, že se chová nevhodně a že vám ubližuje.

Za urážkami skrývá člověk mnohdy vlastní pocit méněcennosti. Tito muži urážející například vzhled ženy, a to i v případě, že sami mají k dokonalosti daleko. Muž, který se cítí sám nesebevědomě, nemá o sobě příliš dobré mínění, se může pak tím, že bude poukazovat na nedokonalosti druhého zbavovat pocitu vlastní nedostatečnosti. Jeho vlastní nedokonalost se mu pak bude alespoň dočasně zdát menší.

Někdy se toto chování objevuje i v dlouholetém manželství. Někdy muž nese špatně své vlastní stárnutí (jak vzhledové, tak třeba v úbytku výkonnosti) a paradoxně hledá úlevu tak, že urazí svoji manželku za to, že stárne a její vzhled již není zcela podle jeho představ.

Podobně se může chovat manžel, který se začne cítit z nějakého většinou vnějšího důvodu nedostatečný, a svoji zlost pak obrátí proti manželce. Maskuje tak svoji frustraci nebo své vlastní selhání. Napadá pak svoji manželku pravidelně a používá k tomu kritická, agresivní, vulgární či jinak negativní urážky. To vše s cílem vyvolat v manželce její vlastní pochybnosti o sobě. Manžel se tak jistí, že ho žena neopustí nebo naopak tím utěšuje svědomí, pokud ji chce třeba kvůli jiné ženě (většinou mladší) opustit on.

Nejistí muži se snaží zvýšit závislost své partnerky na nich a k tomu mohou používat tyto manipulativní urážky (beze mne bys byla nula, nikdo by tě nechtěl, podívej se na sebe, jak vypadáš). V některých zvlášť vyhraněných případech může jít o člověka s poruchou osobnosti. Zde se může projevit navíc i agresivní chování nebo je zřejmé, že takový člověk potřebuje ke svému chvilkovému uspokojení způsobit druhému citovou či fyzickou bolest.

Co dělat, když vás váš manžel uráží

Nejlepší rada je takové chování netolerovat a hned na začátku se vyhnout vstupu do manželství s partnerem, který se snižuje k urážkám, agresi a manipulaci. Pokud již ovšem s takovým partnerem ve vztahu či manželství jste, a dříve se tak nechoval, pokuste se zjistit hlubší jádro problému. Někteří muži se například začnou chovat hrubě když začnou ztrácet pevnou půdu pod nohami, např. přijdou o zaměstnání, začnou mít problémy se zdravím atd. Urážky manželky jsou pak jejich obrannou reakcí. Zde je nutné řešit kromě samotného urážlivého chování i příčinu, která vedla k takové obranné reakci.

Upřímně manželovi řekněte, jak vám jeho urážlivé chování ubližuje, a že jej nebudete nekonečně dlouho tolerovat. V případě, že má zájem něco s probléme dělat, chce pracovat na změně, dejte jemu i sobě určitý časový horizont. Nabídněte mu podporu, můžete mu třeba pomoci vyhledat odbornou pomoc, docházet s ním na společné terapie. Ale především musí chtít na sobě pracovat on sám. Slib, že se bude snažit nějak změnit nepomůže, a za pár let zjistíte, že je vše stále při starém.

Pokud si manžel, který vás uráží uvědomuje, že vás svých chováním zraňuje a nechce s tím nic dělat, pak je rozhodnutí, jak dále naložíte se svým životem zcela na vás. Můžete samozřejmě s takovým partnerem, který vás uráží zůstat. Je si pak možná dobré uvědomit, že i to, že se smiřujete s takovým jednáním svého manžela má nějaké příčiny (strach být sama, malé sebevědomí, závislost na partnerovi). I vy můžete na sobě pracovat, je vhodné se pokusit zvýšit své sebehodnocení, sebevědomí, zbavit se starých vzorců chování.

V případě, že se rozhodnete manžela, který vás uráží opustit, nemusíte mít výčitky svědomí, co bude dělat bez vás. Za dospělého člověka, který se nemá zájem změnit nemůžete přejímat zodpovědnost, nemusíte se cítit špatně. Není vaší povinností žít ve vztahu, kde vás manžel uráží, jen proto, že jste již spolu třeba dlouho. Můžete si zařídit život podle svých představ a také mít vztah, který vás bude více naplňovat.

Pokud jste v situaci, kdy vás manžel uráží, nevíte, co dělat, neváhejte se obrátit na partnerského poradce v sekci konzultace.

Autor: Svatava Kaletová, studentka kurzu partnerských vztahů

Novinky
na váš e-mail.:

Jak zvládat partnerské vztahy

Informace o zpracování osobních údajů
Zadat váš email

Zaslat na email

vytisknout

Komentáře

Své komentáře prosím formulujte maximálně do 700 znaků!
Jakmile bude váš komentář zodpovězen, budete upozorněni e-mailem. Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

* povinný údaj

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů