Už jste ztratili naději, že se váš vztah změní k lepšímu, nejsou ve vztahu naplňovány vaše potřeby, partner si vás neváží, a vy stejně ve vztahu setrváváte? Mnoho lidí setrvává v nevyhovujícím vztahu jen proto, že má strach z rozchodu. Jaké jsou příčiny a motivace jejich jednání se dočtete v tomto článku.

Možná se ve vztahu z nějakého důvodu necítíte již delší dobu spokojeně a šťastně. To se může stát, když dlouhou dobu neřešíte konflikty, jsou pouze zametány pod koberec, kde se hromadí. Nebo nekomunikujete s partnerem, nemáte již žádné společné životní cíle, vztah vás již nijak nenaplňuje. Nemáte svým způsobem důvod být nadále spolu

Proč se bojíte s partnerem rozejít

Možná už delší dobu – týdny, měsíce, dokonce třeba i roky přemýšlíte o rozchodu. Jen se nějak nemůžete rozhoupat. Věřte, že v této situaci nejste sami. Mnoho lidí se nemůže i roky pohnout k tomu, aby učinili takové zásadní rozhodnutí, jako je rozejít se s partnerem. Někdy se přece jen po čase dokáži vymanit z nefunkčního partnerství, ale někdy se jim to prostě nepovede.

Lidé, kteří pociťují značnou úzkost, pokud jen pomyslí na rozchod, přestože jejich partnerství není již dlouhodobě uspokojivé, jsou obvykle konfrontování s následujícími nepříjemnými myšlenkami.

• Nemohu to mému partnerovi udělat, tolik toho pro mne udělal.

• Můj partner nebude schopen beze mne být.

• Děti by měly vyrůstat v úplné rodině.

• Nechci partnerovi ublížit.

• Cítím zodpovědnost za svého partnera.

• Můj partner mě začne po rozchodu nenávidět.

• Když se s partnerem rozejdu, ublížím tím rodičům, kteří ho mají rádi.

• Rozchod bude pro nás oba finanční katastrofou, přijdeme o mnohé, co jsme společně vybudovali.

• Děti mi to nikdy neodpustí.

 

Pokud vás trápí tyto nebo podobné obavy, je jasné, že pak trpíte pocity viny a máte strach z rozchodu.

Jak řešit, když se bojíte rozejít s partnere

Podívejme se blíže na výše uvedené negativní myšlenky, které vám brání v rozchodu.

Nemohu to mému partnerovi udělat, tolik toho pro mne udělal

Není vaší povinnosti s partnerem zůstávat. A to přesto, že vám třeba partner toho „hodně obětoval a mnoho toho pro vás udělal“. Bylo to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud už není váš vztah uspokojující a naplňující, tak naopak rozchodem pomůžete i svému partnerovi. Z dlouhodobého hlediska mu dáváte šanci, aby nesetrvával roky v nefungujícím vztahu.

Můj partner nemůže beze mne být

Partner byl zřejmě schopen fungovat i před tím, než byl ve vztahu s vámi. Proč by tedy neměl být schopen žít bez vás i po rozchodu? Místo toho, abyste přemýšleli, zda bez vás partner může být či ne, se spíše zaměřte na to, jak mu vy, nebo jiní lidé můžou pomoci s překonáním rozchodu.

Děti by měly vyrůstat v úplné rodině

Pro děti je samozřejmě úplná rodina to nejvhodnější prostředí. Toto přání ale není vždy bohužel možné realizovat. Pro děti jsou přínosem především harmonické vztahy v rodině. Věřte, že rodina ve které jsou neustále hádky, věčné ústupky a nešťastní rodinní příslušníci, není vhodným prostředím pro zdravý vývoj vašich dětí.

Nechci partnerovi ublížit

Na jedné straně se zdá, že tato myšlenka je důkazem toho, že vám na partnerovi velmi záleží. Čím déle budete ovšem předstírat lásku a náklonnost, tím déle budete partnerovi brát příležitost si najít opravdový partnerský vztah. Rozchod je vždy spojen s určitou bolestí a ztrátou, a to na obou stranách. Když se s partnerem rozejdete, bude se nejdříve samozřejmě potýkat s trápením ze ztráty vztahu. Nemáte bohužel šanci tomu nikterak zabránit. Na druhou stranu mu ale rozchod a jeho překonání dává příležitost najít vhodnější protějšek.

Cítím zodpovědnost za svého partnera

Přijetím zodpovědnosti za své jednání je zásadním rysem dospělých lidí. Pokud jste nebyli určeni soudem jako opatrovník vašeho partnera, nemůžete převzít za něj nikterak zodpovědnost. Nemůžete nést zodpovědnost ani za jeho pocity, ani za jeho chování. Tím, že se s ním rozejdete měníte sice nějakým způsobem jeho situaci, ale co bude dál dělat a jak se chovat, je zcela na něm.

Můj partner mě začne po rozchodu nenávidět

Nejste jasnovidec, nemůžete proto vědět, co bude po rozchodu. Je časté, že osoba, která je opouštěna prochází různými fázemi a různými pocity jako např. smutek, zlost a samozřejmě i hněv. Ovšem i kdyby vás měl partner nenávidět do konce života proto, že jste se s ním rozešli, nemůže to být důvodem s ním nadále zůstávat.

Když se s partnerem rozjedu, ublížím tím rodičům, kteří ho mají rádi

Pokud je váš vztah dlouhodobý, je docela možné, že se vašich váš rozchod prostě dotkne. Na druhou stranu pokud váš vztah není šťastný, jistě dají rodiče přednost vaší spokojenosti a s rozchodem se vyrovnají.

Rozchod bude pro nás oba finanční katastrofou, přijdeme o mnohé, co jsme společně vybudovali.
Je určitě mrzuté, že ztratíte díky rozchodu mnohé z toho, co jste vy a váš partner společně vybudovali. Zeptejte se však sami sebe, zda-li je to, co ztratíte, srovnatelné s tím, jak žijete a jak se cítíte, když setrváváte v nešťastném vztahu.

Děti mi to nikdy neodpustí

To, jak se děti postaví k rozchodu rodičů záleží především na tom, jakým způsobem se oni sami k této situaci postaví. Malé dítě totiž není ještě schopno pochopit skutečné důvody rozchodu. Dítě má tendenci se stavět na stranu toho „slabšího“. Samo od sebe totiž nemá tendenci klást někomu rozchod za vinu. Tyto pocity v něm většinou začne vyvolávat jeden (častěji opouštěný) z partnerů.

Takový partner by měl pochopit, že tímto jednáním nejvíce ubližuje právě svému dítěti. Dítě má většinou rádo oba své rodiče, a to přestože se rozejdou. Může se nějaký čas na jednoho z rodičů zlobit a mít pocit, že ten zavinil rozchod. Postupem času se ale většinou vztahy zlepší, a dítě se opět s rodičem sblíží. Tady je důležité vzít v potaz vliv rozchodu na děti nejen v krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu.

Pokud se potýkáte s problémy, které se týkají vztahu, či nemáte jasno, zda se s partnerem rozejít, či zůstat, neváhejte mě kontaktovat. Můžete si vybrat jednu z možných konzultací.