Je to citový vztah, který je založen na důvěře a vzájemném naplňování potřeb. Jinak řečeno, naplňování potřeb je projevem lásky – partnerské lásky. Láska je schopnost respektovat toho druhého a dovolit mu, aby byl alespoň částečně takový, jaký je. Je to chuť podporovat a stát při druhém i ve složitých životních situacích.

Nicméně přesně říci, co je láska, nejde. Každý si její definici vykládá jinak. Navíc láska má mnoho podob.

Často se mě ptáte na konzultacích, jaký je rozdíl, mezi láskou a zamilovaností. Láska se musí budovat, vzniká postupně a na základě naplňování vzájemných potřeb. Máte také rádi svůj protějšek proto, jaké má vlastnosti, co o něm víte, za co si ho můžete vážit, co dokázal, co pro vás udělal. Naproti tomu zamilovanost je především otázkou chemie v těle. Nemůžete jí až tak vědomě ovládat jako lásku a nemá tak dlouhého trvaní oproti lásce. A hlavně, zamilovanost je velice často iracionální. Láska, ta je více opřena o logiku.

Láska by měla do vztahu vstoupit po období zamilovanosti.  Tedy po tom, co si začnete uvědomovat, že váš partner není až tak ideální, jak jste si několik měsíců mysleli a odejde ten stav, kdy vám bylo všechno jedno, hlavně že jste měli protějšek vedle sebe. V tomto období byste si zcela vážně měli promluvit o tom, jak si představujete svou společnou budoucnost. Každý něco od svého protějšku a vztahu jako takového očekává.

Při řešení partnerských krizí se velice často setkávám s tím, že se pár do sebe zamiloval, začali společně žít, nicméně po odeznění nejsilnějších příznaků zamilovanosti ustrnuli. Jeden o druhém nic neví. Netuší, jaké kdo má ve vztahu potřeby a to je hlavním kořenem jejich svárů. Zjišťují, že se po nich žádá, aby se v něčem obětovali, něco pro partnera dělali a to je problém. Abyste se do této situace nedostali, tak doporučuji tento článek, který pojednává o potřebách ve vztahu.

Jak již bylo naznačeno, láska je také to, když necháte toho druhého, aby byl alespoň částečně sám sebou. Neměřte tedy lásku. Mnoho z vás to dělá a tím svou lásku zabíjíte. Měřit láska se nedá. Často chcete, aby protějšek projevoval lásku vůči vám ve stejné míře jako vy. To ovšem není možné, neb každý má svou představu o tom, co to láska je a jak jí dávat najevo. Pokud máte tedy pocit, že se vám nedostává projevů lásky, jak byste si představovali, tak o tom s protějškem mluvte. Řekněte, co cítíte, jaký dopad to má na vás a vztah, jak byste si to představovali, co by měl ten druhý udělat, abyste byli spokojení.

související články: Zamilovanost

autor článku: Karel Chába