Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Děkuji za Váš zájem o zasílání novinek. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému Vám novinky můžeme zasílat.

 1. Souhlasíte, aby Karel Chába, se sídlem Drahobejlova 54, Praha 9, IČ: 75968053, (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracoval vaše osobní údaje:
  • e-mail (dále jen „osobní údaje)
 1. Osobní údaje je možné zpracovat na základě vašeho výslovného souhlasu.
 2. Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem zasílání elektronického zpravodaje.
 3. Souhlasíte s dobou zpracování 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorním na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržím, vaše údaje řádně vymažu.
 4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru Active Campaign Inc.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru, kde sídlí poskytovatel softwaru Active Campaign Inc. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu karel.chaba@partnerske-vztahy.eu.
 3. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:
  • vzít souhlas kdykoli zpět;
  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.