V článku se dočtete, podle čeho určit, jak dlouho si dát pauzu, a další informace týkající se odloučení ve vztahu.

Osobní krize, nevěra i stereotyp ve vztahu: lidé si pauzu dávají z různých důvodů

Nejčastějším důvodem, proč se lidé uchylují k pauze ve vztahu, je ten, že si jeden z partnerů není jistý tím, co chce. Někdy to souvisí s osobní krizí: takový člověk si není jistý, jak dál pokračovat v životě, a má pocit, že pokud setrvá ve vztahu, nebude mít prostor a čas si to ujasnit. Týkat se to ale může také toho, že jeden z partnerů neví, jestli chce s druhým ještě vůbec být, neví, co k protějšku cítí, a proto potřebuje pauzu. 

Lidé si dávají pauzu také proto, že jeden z partnerů prožívá krizi a není si jistý, zda chce se vztahem ještě něco dělat. Zda má ještě dostatek motivace na něm pracovat. Dalším častým důvodem, proč zvažují pauzu, je nevěra ve vztahu. Ten, kdo se jí dopustil, si potřebuje ujasnit, zda chce se se svým primárním partnerem ještě zůstat, nebo raději odejde za milencem či milenkou.  

Nakonec k pauze přistupují také partneři, jimž se do vztahu vloudil stereotyp, případně tací, kteří spolu žijí již roky a jsou svým způsobem unavení jeden druhým, a proto si od sebe chtějí odpočinout.

Jak dlouhá má být pauza ve vztahu? Záleží, co je jejím cílem, ne ale delší než 6 měsíců

Nyní se už ale pojďme podívat na to, jak dlouhá by pauza ve vztahu měla být. Každý člověk, vztah a situace jsou jiné, a proto se nedá obecně říci, jak dlouho by pauza měla trvat. Nejčastěji si ji lidé dávají na 2 až 6 měsíců, o konkrétní délce by ale mělo rozhodnout to, z jakého důvodu si ji vlastně berete.

Důvod pauzy je velmi důležitý, spousta lidí ale k situaci bohužel přistupuje tak, že se rozhodne, že si pauzu zkrátka dají, víc se tím ale nezabývají. Vrátíme se k tomu ještě na dalších řádcích, nyní ale pojďme zpět k délce pauzy. 

Jak dlouhá by pauza měla být, se odvíjí od toho, co nás k myšlence na ni přivedlo. O délce by mělo rozhodnout to, jak moc času potřebujeme k naplnění cíle, jenž má pauza mít. Tento cíl samozřejmě musíme znát předem a v průběhu pauzy jeho plnění ideálně průběžně revidovat. Ten z vás, kdo pauzu ve vztahu chtěl, by měl pravidelně vyhodnocovat, jak se plnění cíle daří, a komunikovat to s partnerem. 

Využívejte pauzu efektivně, buďte aktivní a průběžně vyhodnocujte

Pauza by měla být opravdu využívaná co nejefektivněji, a hlavně aktivně. Moje zkušenost je ale taková, že většina lidí, kteří si dají pauzu, jsou v ní bohužel pasivní. To pak znamená, že je vlastně úplně jedno, jak dlouho bude pauza trvat, protože oni jen pasivně čekají na to, co se stane v jejich mysli. Jak se začnou měnit jejich názory, úhly pohledu a postoje k tomu, co je trápí a co je k pauze přivedlo. 

Budete-li si dávat pauzu ve vztahu, zvažte pravidelné „zastávky“, při nichž vyhodnotíte, jak se vám daří naplňovat vaše cíle a zda pauzu využíváte skutečně efektivně. Pokud zjistíte, že tomu tak není a že tedy pauza k ničemu nevede, prodlužovat ji nemá cenu a je třeba zamyslet se nad tím, jestli se k sobě s partnerem vrátíte, nebo se definitivně rozejdete. 

Pauza nesmí být nekonečná, mohli byste se od sebe odcizit až příliš

Délka pauzy by měla reflektovat také to, že vztah je vlastně závislost. Nemám na mysli negativní závislost, ale to, že být ve vztahu obecně znamená být na druhém do nějaké míry závislý a vzájemně se potřebovat.

Je to samozřejmě individuální a každý to má jinak, obecně ale platí, že pokud by byla pauza delší než 6 měsíců, mohli bychom se od sebe začít až moc odcizovat: po takové době bychom si již mohli příliš zvyknout na to, že s partnerem nejsme, a zásadně oslabovat vzájemnou závislost. Dojít by pak mohlo k tomu, že se od sebe odcizíme úplně a jeden druhého už nebudeme vůbec potřebovat. Pauza by tedy z tohoto důvodu neměla být nekonečná. 

Jak už jsme si naznačili, než do pauzy vkročíte, je důležité, abyste si dobře rozmysleli, co má být jejím cílem. Mnozí lidé, s nimiž v poradně mluvím a kteří o pauze uvažují, skutečně nejsou schopni vysvětlit, k čemu má jejich pauza vlastně sloužit. Řeknou obecně, že je něco trápí a že doufají, že si něco uvědomí, případně to nějak vyřeší. Pokud ale nevíte, kam byste se v pauze chtěli posouvat a na co konkrétně byste se v jejím průběhu chtěli zaměřit, nic moc vám nemůže dát. 

Pokud tedy o pauze ve vašem vztahu přemýšlíte, dejte si skutečně práci s tím, abyste si uvědomili, k čemu má být, jak ji využijete a kam chcete směřovat. I toto vám pak pomůže lépe si určit, kolik času potřebujete na to udělat si jasno ve věcech, v nichž tápete, a jak dlouho by tedy vaše pauza měla trvat.  

Přemýšlíte o pauze ve vztahu a nevíte si ani po přečtení článku rady s tím, jak dlouho by měla trvat? Rád vám s rozhodováním pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím.

autor článku: Karel Chába

Související články: Pauza ve vztahu a Neví, jestli se mnou chce být