Uvažujete o rozchodu, ale bydlíte spolu? Nemáte kam odejít a nevíte, jak se k takovému rozchodu postavit? Pak si přečtěte dnešní článek, který vám může pomoci zodpovědět otázky, které si možná sami kladete.

Rozchod je bolestná záležitost. Zvláště je to náročné v situaci, kdy společně sdílíte domácnost a bydlíte spolu. Pokud nemáte kam jít, pak je nutné udělat taková opatření, abyste mohli vedle sebe fungovat po dobu, než se jeden či druhý odstěhuje.

Co potřebujete při rozchodu udělat, když spolu bydlíte a nemáte kam jít?

Pokud se chcete rozejít a bydlíte spolu, nemáte kam okamžitě odejít, budete se muset na rozchod předem připravit a promyslet si, jak tuto novou situaci ve vašem vztahu nastavit.

Jasný rozchod

Pokud spolu bydlíte a je vám jasné, že hned tak se neodstěhujete, je důležité druhé straně jasně říci, že se rozcházíte a že pokračování ve vašem vztahu není možné. Dejte si záležet na tom, abyste druhé straně v klidu, jasně a se vší vážností řekli, že se rozcházíte a že je mezi vámi konec. Žádné další diskuze o rozchodu nepřipusťte. Protějšek musí po rozhovoru pochopit, že naděje na znovuobnovení vztahu není možná.

Možná to bude šok, který druhý nečekal, proto mu dejte nějaký čas, aby ty nejsilnější emoce přešly. Následně druhé straně sdělte, jak si to představujete dál. Proto si dopředu popřemýšlejte nad pravidly, která bude nutné nastavit a udělejte dohodu.

Pokud se v domácnosti vyskytují děti, je důležité, abyste jim tohle rozhodnutí v ideálním případě sdělili společně tak, aby viděli, že se spolu dokážete domluvit jako rozumní lidé. Pokud budou potřebovat podporu, dodejte jim ji. I pro ně to bude náročné období.

Udělejte dohodu

Když se chcete rozejít, ale bydlíte spolu a nemáte kam jít, je nutné, abyste se společně domluvili na nových pravidlech tak, aby je respektovala a dodržovala jedna i druhá strana. Proto si i tyto pravidla předem promyslete, než o nich budete mluvit se svým protějškem, s kterým se chcete rozejít.

Fungování ve společné domácnosti, kdy jste čerstvě po rozchodu, příp. máte i děti, není jednoduché ani za předpokladu, že to tak cítí obě strany. Proto je důležité nastavenou dohodou a pravidly atmosféru a třeba i napětí mezi vámi minimalizovat. Jedině tak můžete společně v jedné domácnosti fungovat. Dohoda mezi vámi bude mít pozitivní vliv na děti a díky ní budou i více v klidu.

Zde uvádím pár tipů, co by dohoda mohla zahrnovat:

Běžné fungování domácnosti – vaření, nákup jídla, uklízení, praní, zařizování běžných věcí – opravy, placení poplatků, rozdělení financí, atd. Budete fungovat stejně jako do rozchodu? Příp. jak nastavíte nová pravidla v rámci fungování domácnosti?

Jak spolu budete komunikovat? Omezí se vaše komunikace jen na provozní věci nebo budete probírat i něco jiného? O jakých tématech spolu budete komunikovat a jaká budou tabu?

Jak to bude s případnými návštěvami? Pokud se rozcházíte a budete si chtít dovést do společného bydlení návštěvu, za jakých podmínek je to pro vás akceptovatelné? Jak se společně o tomto budete bavit a domlouvat se?

Pokud jste rodiče a po rozchodu bydlíte spolu, jak budete fungovat v rámci dětí? Jak společně před dětmi budete vystupovat? Jak si budete řešit věci příp. nedorozumění? Dohodněte se na tom, kdyby přece jenom ve společném fungování došlo k nepříjemnostem a nedorozumění, že tyto věci nebudete řešit před dětmi, ale o samotě.

Termín odchodu, odstěhování se. Domluvte se na tom, jak dlouho bude trvat tento stav společného bydlení, kdy ihned nemůžete po rozchodu odejít. Berte to tak, že tohle je pouze dočasný stav, v kterém se nedá fungovat příliš dlouho. Proto dbejte na to, abyste se společně domluvili na termínu, dokdy společné bydlení vyřešíte, příp. jakým způsobem tuhle situaci budete dále řešit.

Vyřešení společného bydlení je důležitý bod. Musíte si stanovit termín, do kdy to vyřešíte a společně si nastavit kroky, které proto podniknete. Často se stává, že jedna či druhá strana nechce řešit odchod. Může v tom být finanční výhoda, příp. podvědomá touha, že se přece jen dáte dohromady, když zůstanete. Nežijte v iluzi, zbytečně byste se trápili.

Dohoda vám slouží k tomu, abyste předešli vzájemným nepříjemnostem po nezbytně nutnou dobu fungování, když spolu bydlíte. Udělejte maximum pro klid svůj i klid svého protějšku, příp. dětí.

Zaměřte se na sebe

V tomto meziobdobí, kdy spolu po rozchodu bydlíte, se zaměřte na sebe. Začněte se sžívat s novou situací a připravujte se psychicky na odchod. Začněte si plánovat věci, které kvůli rozchodu budete muset zařídit. Kam zavolat, koho se zeptat, jak ušetřit na to, abyste se mohli osamostatnit.

Přemýšlejte a uvažujte nad možnostmi. Když budete přenášet pozornost na sebe sama a zařizování nového života někde jinde, bude vám to pomáhat překonávat rozchod a zmírňovat silné emoce, které můžete z rozchodu pociťovat.

Pokud se nacházíte v podobné situaci, ale sami si nevíte rady, jak se s druhým rozejít, jak neudělat zbytečné chyby, příp. už jste se rozešli, ale doma vám to nefunguje a nevidíte řešení, pak si se mnou domluvte konzultaci. Budete mít někoho, s kým tyto věci můžete konzultovat. Nebuďte na to sami, pokud tápete a nevíte si rady.