Byli jste nevěrní? Trápíte se a nevíte, jak se s nevěrou vyrovnat? Pak pokračujte ve čtení dnešního článku.

Situace, kdy dojde k nevěře, je nepříjemná nejen pro podváděného, ale i pro podvádějícího. Mnoho lidí si nevěru neplánuje a když se ještě objeví ve vztahu poprvé, o to je to těžší. Nyní opusťme skupinu notorických nevěrníků, kteří se na nevěru zaměřují jako na koníček a sport, ale budu se zabývat lidmi, kteří s vlastní nevěrou nepočítali, neplánovali ji, ale stala se.

Proč přichází vlastní nevěra?

Ve své praxi jsem zažil mnoho situací, kdy po několika letech relativně normálního až spokojeného soužití, se něco stalo v osobnosti dotyčného/dotyčné až to vyvrcholilo nevěrou. Bohužel často tito lidé nebyli schopni předem odhadnout, že se to stane. Nebyli schopni si všimnout v rámci jejich vztahu, že se něco děje s jejich osobností. Buď si toho nevšímali nebo tento proces nějakým způsobem popírali a dostali se do nevěry.

Ze své pozice se na své klienty dívám neutrálně. Nerozděluji lidi na skupinu lidí, kteří jsou chudáci a byli podvedeni a na skupinu gaunerů, kteří svůj protějšek podvedli. Nevnímám to tak, protože nic není černé ani bílé. Vlastní nevěra je vždy těžká a není mnohdy jednoduché se s ní vyrovnat.

Každý z nás máme v sobě pudová hnutí, nevědomou část mysli, která je tady, abychom naplňovali svoje potřeby. Přirozeně do našich potřeb patří i to, abychom naplnili své sexuální a intimní touhy. Se sexem si velmi často dokazujeme naši vlastní hodnotu, to, že jsme potřební, že někoho zaujmeme, že máme nějaké místo ve světě, atd. Proto často za vlastní nevěrou může stát něco z výše uvedeného.

Co je nutné si uvědomit při vlastní nevěře?

První, co by si měl uvědomit člověk, který se vyrovnává s vlastní nevěrou, je to, že není špatný člověk. Tím nechci nevěru obhajovat. Vlastní nevěra není správné řešení problémů ve vztahu. Většinou nic neřeší, spíše situaci ve vztahu ještě zhoršuje.

Častá chyba lidí, kteří jsou nevěrní, je to, že se v tom příliš utápí. Příliš se zaměřují na vinu. Začínají o sobě pochybovat, že oni jsou ti zlí, že udělali něco, co je nepřiměřené. Nevěrní se až příliš trestají za to, co provést neměli. Pokud to takto vnímáte, pak to může vypadat až ušlechtile, ale přílišné zaměření tímto směrem není řešení ve vyrovnání se s vlastní nevěrou.

Řešení, jak se vyrovnat s vlastní nevěrou, může být pohled skrze optiku člověka, který měl nějaké motivy či pudová hnutí, proč to udělal. Čím více se zamyslíte nad skutečnou příčinou vlastní nevěry, tím snáze můžete předejít tomu, aby se to neopakovalo.

Proč není dobré se „utápět“ ve vlastní nevěře?

Pokud budete shazovat sami sebe před sebou, je pak naprosto typické, že máte tendenci k tomu udělat to znova. A to z jednoho prostého důvodu. Jak už jsem naznačil výše, častým důvodem toho, proč jsou lidé nevěrní, je pocit vlastní nedostatečnosti.

Pocit vlastní nedostatečnosti je upevňován vlastní nevěrou. Tento pocit může být po nějaké době vytěsněn do nevědomé části mysli a vy jej budete chtít napravit. Může se pak stát, že budete podléhat tomu, že když se setkáte s někým sympatickým, který vám dodá pocit vlastní hodnoty, můžete podlehnout a nevěra je na světe.

Kdo podléhá více k vlastní nevěře?

Obecně mají k nevěře blíže lidé, kteří mají problém s vlastní hodnotou, sebehodnocením. Lidé, kteří mají problém říci partnerovi, co potřebují, co je trápí. To vše vystupuje z osobnosti daného člověka. Člověk si dostatečně nevěří a může si to kompenzovat vlastní nevěrou.

Nesnažte se zbytečně sami sebe ničit, mučit, obviňovat. Dívejte na situaci s vlastní nevěrou způsobem, že to má nějakou příčinu. Tahle situace vás něco učí. Pokud se přiblížíte a objevíte příčinu, proč se objevila nevěra a začnete ji řešit, pak je velký předpoklad, že ji nebudete opakovat. Tohle je jeden z nejlepších způsobů, jak se vyrovnat s vlastní nevěrou. Neslibujte žádné nesplnitelné sliby, ale jděte po příčině, proč se to stalo, co vás k tomu vedlo.

Pokud přemýšlíte nad tím, že se chcete s vlastní nevěrou vyrovnat tím, že to řeknete svému protějšku, zastavte se a zamyslete se nad tím, jaká je vaše motivace toho, proč to chcete říci. Často se setkávám s tím, že se mě klienti ptají, zda to mají či nemají říci. Pokud se jich zeptám na motivaci, buď to vůbec nevědí nebo řeknou, že chtějí, aby se jim ulevilo. Pokud chcete, aby se vám „pouze ulevilo“, pak to nedělejte. Je to z toho důvodu, že svoji bolest přenesete na svůj protějšek a bude to ještě horší. Vám to neuleví a budete toho litovat.

Pokud trváte na tom, že svému protějšku chcete říci o vlastní nevěře, pak se záměrem, že chcete na vašem vztahu pracovat a někam jej posunout. Vždy si dobře promyslete, co je vaším cílem.

Pokud vás vlastní nevěra trápí a již jste vyčerpali možnosti, jak se s ní vyrovnat, příp. jak řešit váš vztah, pak neváhejte a domluvte si se mnou konzultaci. Rád vám pomůžu v hledání vašeho řešení. Konzultaci si můžete objednat zde.

Autor: Karel Chába