Existují nějaké ukazatele, podle čeho poznáme, že nám přestalo fungovat manželství? Že již neplní svoji funkci? Ano, existují a my se společně v dnešním článku na ně blíže podíváme.

Pokud dva lidé vstupují do manželství, určitě nemyslí na to, že se budou hádat při rozvodovém řízení a tahat o děti a majetek. Většina lidí vstupuje do manželství plni očekávání a ideálů, že vše bude zalité sluncem, příp. dokáží překonat překážky, které jim život nachystá. Takoví lidé stojí na „startovní čáře“ manželství připraveni udělat maximum proto, aby to fungovalo. Bohužel, praxe většinou vypovídá o jiném průběhu, než si novomanželé na začátku slibují.

Jak poznáte, že manželství přestalo fungovat?

Většina lidí si uvědomí to, že jim přestalo fungovat manželství, až když jsou v krizi, která je natolik velká, že ji sami nedokáží zvládnout. To je ten moment, kdy přichází do manželské poradny a řeší věci, které měsíce či roky v manželství přehlíželi. Díky čemu manželství přestalo fungovat?

Zde jsou nejčastější jmenovatele:

1. Nenaplňujete si vzájemně potřeby ve vztahu, oddalujete se, nemáte potřebu spolu sdílet společný čas a trávíte ho radši sami nebo s kamarády. Nebo na své potřeby úplně rezignujete a jste frustrovaní. Případně si nejdete milence/ku a své potřeby si realizujete mimo vztah. Tím, ale manželství úplně pozbývá smyslu a nemůže fungovat.

2. Mluvíte, ale nekomunikujete přibývá nevyřešeních problémů nebo už je vůbec neřešíte. Pokud ještě máte sílu něco řešit, tak jsou vaše hovory dlouhé, unavující a nikam nevedou. Naopak vytvoříte takovou debatou ještě další frustrace a přestáváte doufat, že by vaše manželství mohlo ještě fungovat.

3. Neznalost mužského a ženského světa a jeho fungování – neporozumění druhému, radši se svěřujete někomu jinému. Utvrzujete se rádi v debatách s kamarády o tom, jak je vaše polovička hrozná. Jak ty muži nechápou ženy a opačně.

4. Žádný či malý rozvoj vztahových dovedností (komunikace, naplňování potřeb, práce se zraněním, řešení křivd, atd.) Nemáte na sebe a vztah čas. Manželství je až na x té koleji.

5. Představujete si, jaké by to bylo s imaginárním partnerem ve vztahu nebo už myslíte na jinou konkrétní osobu a toužíte po uznání od této osoby. Tyto myšlenky se vám honí hlavou a ulevují vám. Bohužel vás také vytahují z manželství a utvrzují vás v tom, že nemůže dobře fungovat.

6. Sexuální styk se snižuje a hodně upadá intimita (hlazení, mazlení, držení za ruku, líbání atd.) Nebo už toužíte tyto věci dělat s někým jiným případně jste tak znechuceni, že  o to nemáte vůbec zájem.

7. Nemáte žádný společný vztahový projekt, nic krom dětí, co byste spolu sdíleli. Na čem byste své manželství stavěli. Něco, kde by byla vaše polovičky „nezastupitelná“.

Díky těmto bodům se z manželství postupně vytrácí zájem o toho druhého a manželství jako takové přestává fungovat. Dochází k tomu, že vnitřní frustrace z nevyslyšených potřeb, přání a tužeb jednoho či druhého se stává natolik tíživou, až dotyčný či dotyčná v manželství upadnou do sebestřednosti. V tento moment přestává manželství fungovat, jelikož jeden druhého „neslyší“ a je pro vás prioritou se starat o na plnění svých potřeb a vyřešit svou frustraci. 

Pokud máte v sobě jakoukoliv motivaci k tomu, abyste nefungující manželství zachránili, vezměte všechnu odvahu a vyhledejte vztahového poradce. Pokud je totiž krize v manželství natolik velká, že manželství přestává fungovat, nejste schopni se na ničem dohodnout, jste sebestřední a vnímání toho druhého jako úhlavního nepřítele, pak jste v bodě, kdy sami tuto situaci jen těžko budete zvládat.

Jak předcházet nefungujícímu manželství?

Pěstujte důvěru, úctu a respekt jeden k druhému

Pokud nebudete v manželství pěstovat důvěru, úctu a respekt jeden k druhému, velmi snadno se můžete dostat do manželské krize a zjistíte, že manželství a celý váš vztah nefunguje. Začnete se od sebe vzdalovat a může se stát, že se vzdálíte natolik, že lásku vystřídá nenávist. Učte se chválit. Při pochvala vysvětlete protějšku, proč je pro vás důležité to, za co chválíte, jak to prožíváte a co vám to umožňuje. 

Jděte při pochvala do hloubky svých pocitů. Na začátku pro vás musí být pochvalu složité říci, pokud se zaměříte na hloubku svých emocí. Jde o to dát druhému na sebe návod. Využít pochvalu k tomu, aby druhý věděl, co má smysl dělat. Jak s vámi zacházet. Nejde tedy jen o to, co říci „děkuji ti, že jsi uklidil“. Jde o to popsat, co to ve vás vzbuzuje. Co cítíte, co díky tomu můžete a nemusíte.

Pravidelně ve svém manželství mluvte o svých pocitech

Aby vaše manželství nepřestalo fungovat, je důležité v něm mluvit o svým pocitech s druhým partnerem. Ať už se to týká vás samotných ve vašem vztahu, příp. pocitů, které máte z někoho jiného či z nějaké situace. Jedině tak vás partner může lépe poznat, pochopit a podpořit, když to budete potřebovat.

Klidně každých deset dní si udělejte sedánek, kdy si budete sdělovat své prožívání. Co cítíte. Mluvte o vašem hlubším prožívá, které jste si do teď nechávali pro sebe. Otevřete svá tabu postupně. Nemluvte při tom ale vůbec o druhém. Jen o sobě. Smyslem je popsat to, co cítíte, prožíváte. Ne to, co druhý (ne)dělá.

Druhý nesmí vaše prožitky nijak shazovat a musí se je učit respektovat.

V manželství se učte komunikovat

Učit se komunikovat je jedna za základních dovedností, která je důležitá nejen v manželství, ale ve všech mezilidských vztazích. Inspirovat k tomu, jak správně komunikovat, se můžete v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

Naučte se v manželství řešit krize

V každém, i sebelepším manželství, se čas od času dostaví krize či nějaký problém. Je důležité, abyste se vzájemně naučili tyto krize společně efektivně řešit. Přistupujte ke krizi či problému jako k něčemu, co vás ve vašem vztahu stmelí, a díky tomu vaše manželství nepřestane fungovat. Překonáním a vyřešením problému či krize se vaše manželství posílá a vy se společně mnohem více sblížíte. Zaměřte se na naplňování potřeb, které jsou k předcházení krize klíčové. 

Společně plánujte a pracujte na společné vizi manželství

Vytvořte si společně vaši manželskou vizi a tu začněte naplňovat společnými silami. Udělejte si představu o tom, jak má vaše manželství fungovat, abyste se vzájemně podporovali, rozvíjeli, pěstovali důvěru, úctu a respekt. Vytvořte si každý týden pravidelně čas jen na sebe a řešení problémů. Abyste společně mohli pracovat na vašem díle jako je spokojené a fungující manželství. Vytvořte si společný projekt, který vás oba bude naplňovat. Vždy byste jeden měli mít.

Manželství jako každý vztah je nutné neustále budovat a rozvíjet, jinak vám zbydou jen oči pro pláč a velké trápení. Život je natolik krásný, že není potřeba se v něm trápit a utápět v nefungujícím manželství, pokud je motivace jej opět nastartovat k tomu, aby plně fungovalo a stalo se mnohem silnějším než kdykoliv předtím.

Pokud prožíváte jakoukoliv krizi či problémy v manželství nebo vztahu a sami si už nevíte rady, jak se máte v dané situaci zachovat, jak ji napravit či vaše manželství nebo vztah posunout dál, neváhejte se na mě obrátit v sekci konzultace. Každé manželství či vztah je možné zachránit, pokud oba dva skutečně chtějí a jsou ochotni pro to něco udělat.