V článku se dozvíte, kdy můžete ve svém vztahu očekávat krizi, a to na základě konkrétních situací, do nichž se v něm dostanete. 

Zajímá-li vás, kdy přijde krize ve vztahu nejen podle situací, o kterých bude řeč na následujících řádcích, podívejte se také na článek V jakém období vztahu přichází krize. Dočtete se v něm, kdy lze krizi ve vztahu očekávat z hlediska časového.

Kdy přijde krize neočekávatelná, odhadnete je stěží

Podle situací ve vztazích rozeznáváme dva druhy krizí: krize očekávatelné a krize neočekávatelné. Nejprve se podíváme na krize neočekávatelné, které vznikají vinou neočekávané, nezřídka kdy bohužel i tragické události. Je to například úmrtí někoho blízkého v rodině, které může na jednoho nebo oba partnery dolehnout tak tvrdě a negativně, že se do sebe uzavřou. Navzájem se od sebe odcizí, objeví se krize. Stane se tak mimo jiné z toho důvodu, že lidem je tolik zle, že nejsou schopní dávat svému protějšku emocionální podporu. 

Situace může zásadním způsobem zasáhnout jen jednoho z páru, nicméně ten se může uzavřít a se svým partnerem nekomunikuje. Krize ale může vzniknout také z toho důvodu, že protějšek není dostatečně empatický a neuvědomuje si, jak moc nešťastná událost dopadla a ovlivňuje partnera. 

Neočekávané události na pozadí krize samozřejmě mohou být i jiného druhu než úmrtí a pro příklad nemusíme chodit daleko. Byla jí i koronavirová pandemie, kterou nikdo nečekal a která v mnoha ohledech dolehla na páry opravdu velmi tvrdě. Lidé spolu byli dlouhou dobu doma, a to i s dětmi, neměli kam utéct. Nemohli se odreagovat, situaci nezvládli a dostali se do krize. Dalším příkladem může být nečekaná výpověď ze zaměstnání a na to navazující finanční problémy. Takových a podobných příkladů bychom si mohli uvést spoustu. To jsou tedy některé ze spouštěčů neočekávatelných krizí. 

Některé krize ve vztahu očekávat můžete, týkají se často dětí

Druhou skupinou krizí jsou krize očekávatelné, které se nejčastěji točí okolo dětí. Naprosto klasickým příkladem je nástup krize v době těhotenství nebo po narození potomka. Lidé už ve vztahu nejsou sami, objeví se někdo nový a úplně změní nastavení toho, jak partneři dosud fungovali. Týká se to především párů, jimž se narodilo první dítě. S příchodem potomka se role ženy změnila, ta se o něj stará a nemá už tolik času a energie na to, aby se věnovala protějšku. 

Někteří muži to berou opravdu velmi těžce a začnou se do sebe uzavírat, jiní své ženě naopak stále něco vyčítají – vzniká krize, často velmi velká. Tato krize je někdy umocňována tím, že jsou jí partneři zaskočeni, protože si mysleli, že narození potomka bude něco nádherného. Jistě, nádherné to je, pár ale nečekal, že to s sebou přinese i velké problémy a zásadní změny. 

Krize očekávatelné je možné čekat v situacích, jako je již zmíněné narození prvního potomka, příchod druhého dítěte, ale i návrat ženy po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Tady není nic neobvyklého, když si jí v práci začne někdo všímat a chválit ji: vzniká problém mezi partnery a následná krize vztahu. 

Další očekávatelnou krizí, jež souvisí s dětmi, je tzv. syndrom prázdného hnízda, kdy potomci dospějí a odcházejí z domova. Ženy najednou mají více času a některé dokonce trpí pocitem, že jsou zbytečné. S manželem na to nedokáží reagovat a opět vzniká krize vztahu. Mezi očekávatelné krize můžeme počítat i ty spojené se stěhováním se do nového domova, který jednomu z páru nemusí vyhovovat a on si na něj nemůže zvyknout – vzniká krize. Dalšími spouštěči krize ve vztahu jsou odchod ze zaměstnání nebo do důchodu. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. 

Připravte se na krizi, než vstoupí do vztahu, zvládnete ji snáz

Zatímco na neočekávatelné krize není možné se připravit, na ty očekávatelné ano. Některé z nich sice nemůžeme zcela ovládnout a absolutně jim předejít, v mnoha ohledech je ale můžeme zmírnit. Zůstaneme-li u příkladu s narozením dítěte, doporučoval bych, abyste se s partnerem opravdu velmi podrobně bavili o tom, co si myslíte, že se ve vašem vztahu po příchodu potomka změní. Bavte se do hloubky nejen o hezkých věcech, na které se těšíte, ale také o těch, které by mohly přinést problémy. Jak vás nová situace zatíží? Jak vás změní? Co si myslíte, že vám bude vadit, čeho se už teď bojíte? S čím si myslíte, že si nebudete vědět rady? 

Je opravdu velmi důležité, abyste spolu s partnerem tyto věci řešili, abyste si představili, co se bude dít, co nového budete potřebovat. Jak budete chtít, aby se choval a jakým způsobem vám pomáhal. Dokážete-li to, můžete očekávatelným krizím opravdu úspěšně předcházet. I poté, co situace skutečně (tedy třeba narození dítěte) nastane, by bylo prospěšné, abyste se pravidelně (třeba jednou za 14 dní) bavili o vašem vnitřním světě a o tom, jak na vás situace působí, co se ve vás děje a s čím si nevíte rady. 

Nejhorší je, když lidé ani před tím, než takové situace přijdou, ani poté, co nastanou, o změnách nemluví. Proto vám doporučuji, abyste k tomu přistoupili jinak, nastudovali si články Naslouchání ve vztahu a Komunikace mezi manželi a zabývali se dovednostmi, které jsou v nich popsané. Nečekejte, až krize do vašeho vztahu přijde, ani na situace, které by ji mohly spustit, ale věnujte se těmto dovednostem preventivně. Dobře si také všímejte potenciálních spouštěčů a na krizi se snažte co nejlépe připravit.

Nevíte si ani po přečtení článku rady s tím, kdy přichází krize ve vztahu? Nezoufejte a obraťte se ně mě. Rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím.

autor článku: Karel Chába