V článku se dozvíte, jaké dopady na vztah nebo manželství většinou mívá, když žena přestane milovat, a jaké máte možnosti řešení.

Emoce jsou pro ženy důležité. Když přestanou milovat, bývá to vážné

Nelze sice přímo říci, že všechny ženy jsou více zaměřené na emoce a city než muži (protože někteří muži jsou na ně zaměření také). Obecně ale nic nezkazíme tím, když řekneme, že pro ženy je emoční svět důležitější než pro muže. A to ve smyslu toho, že emocemi poměrně hodně žijí a také jsou s nimi v užším kontaktu než muži. Muži obecně emoční svět dost popírají, neradi přiznávají, že mají nějaké city. Proto i z tohoto důvodu, když žena přestane milovat, má to často mnohem fatálnější následky než u mužů. 

Když žena přestane milovat, většinou se od muže začne odtahovat. Nechce s ním věci probírat jako dřív, nechce se s ním dělit o své starosti. Nemá takovou potřebu emocionální blízkosti, a ještě menší potřebu má blízkosti sexuální. Dochází k tomu hodně často z toho důvodu, že nebyly naplňovány její potřeby a představy o tom, co od muže ve vztahu chce. To je ten nejčastější a nejběžnější důvod.

Přestává milovat? Na vině mohou být přehnaná očekávání

Nicméně jsou i ženy, které přestanou svého muže milovat bez toho, aniž by on teoreticky něco udělal špatně. Existují ženy, které jsou velmi závislé na silných a hodně častých emočních projevech svého muže. Na nezdravé náklonnosti a nezdravém způsobu toho, jak se muž ženě věnuje. Jinými slovy taková žena vstupuje do vztahu s velmi silnými (a často nevědomými) očekáváními a přáními, jak by se k ní muž měl chovat. A tyto nároky jsou tak velké, že je prakticky žádný muž nedokáže naplnit. 

Dochází pak k tomu, že žena není sama k sobě dostatečně upřímná, dobře si neuvědomuje, co se s ní vlastně děje. Svádí to, že se od muže odcizuje, na něj a na to, že od něj nedostává tolik, kolik by chtěla. Ve výsledku to pak vypadá tak, že přestává muže milovat. Takové ženy pak mohou být až velmi kruté a necitlivě dávají muži najevo, že ho nemilují, nebo ho dokonce bez velkých skrupulí dokáží i opustit. To stejné samozřejmě ale platí i pro muže. 

Druhá varianta, kterou jsme zmínili, není tak častá jako ta první, bohužel se ale zase neděje tak málo, že by si v článku nezasluhovala určitou zmínku.

Když vás přestává milovat, dejte jí čas a prostor

Co tedy můžete dělat, když vás žena přestává milovat, když jste na místě muže, který se cítí nemilován, nebo mu žena přímo řekne, že už ho tolik nemiluje? 

Pokud vás kvůli tomu žena rovnou neopustí, můžete jí dát hlavně čas a prostor na to, aby se ve svých pocitech pokusila zorientovat. Někdy totiž to, že žena má pocit, že svého muže už nemiluje, platí pouze po přechodnou dobu. Může to být způsobeno právě tím, že muž nenaplňuje její potřeby a situace se dá teoreticky ještě zachránit. Je-li to váš případ, je samozřejmě nutné, abyste mluvili o tom, jak ji posunout dál. To znamená, jaké konkrétní potřeby u vaší partnerky nejsou naplněné a jak byste je naplnit měl. K tomu vám doporučuji článek Partnerská dohoda, kde podrobně popisuji, jak by se mělo s potřebami pracovat.

Odpoutala se od vás? Naděje na zlepšení je malá 

Druhou variantou, která je bohužel mnohem horší a skýtá mnohem menší naději na to, že byste se ještě někam posunuli, je to, že žena vám o tom, že už vás nemiluje, řekne až ve chvíli, kdy má pocit, že už se od vás definitivně odpoutala. Cítí nebo přímo řekne, že ví, že už by k vám nikdy nedokázala nic dostatečně silně cítit a znovu se na vás emocionálně navázat. 

V takovém případě se situací nemůžete bohužel dělat už vůbec nic v tom smyslu, že by k vám žena zase cítila silnou náklonnost. Do postavení, kdy se se situací už nedá nic dělat, se často dostávají muži, kteří buď dlouhodobě přehlíželi a ignorovali, když jim žena říkala, že nejsou uspokojovány některé její potřeby, nebo muži, kterým žena dlouhodobě nic neřekne. Dusí to v sobě, protože si buď nemyslí, že má nárok na to, aby byly její potřeby naplňovány, nebo má naopak pocit, že muž by to, co potřebuje, měl vědět a měl by jí to dát sám od sebe. 

A nějakou dobu, někdy i roky, na to čeká. Pokud se po určité době, kterou ona považuje za přiměřenou (nebo bohužel už příliš dlouhou), nedočká naplnění svých potřeb, od muže se odpoutá a pak mu v lepším případě řekne, že už ho nemiluje. Zdůrazňuji v lepším případě, protože jsou i situace, kdy žena nechce kvůli dětem nic podnikat, neví, co by mohla udělat. A tématu, co k muži cítí a že už ho vlastně nemiluje, se různě vyhýbá. Některé ženy o tom vůbec nechtějí mluvit, některé reagují velmi podrážděně. 

Vyhledejte partnerskou poradnu, možná vás ještě může milovat

Pokud jde tedy o první variantu, kdy má žena pocit, že se se situací dá ještě něco dělat (protože někdy je to, že žena řekne, že už vás nemiluje, jakýmsi voláním o pomoc), měl byste si opravdu dobře promyslet, jak budete postupovat. V ideálním případě byste společně se ženou měli vyhledat odbornou pomoc. Nebo byste měli na vztahu pracovat tak, jak vám bylo doporučeno, například v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

Pokud nejde o volání o pomoc, o poslední šanci, kterou vám žena chce ještě dát a zatřást s vámi tím, že vám řekne, že už vás nemiluje, měli byste oba zvážit, jak s vaším vztahem budete dál nakládat. Došlo-li k úmrtí citovosti a citovost je ze strany ženy definitivně přestižena, vy sám nemůžete udělat nic pro to, abyste situaci zvrátil. Pak je nejlepším řešením si to přiznat a dohodnout se, jestli spolu dát budete, nebo se rozejdete, případně rozvedete.

Nevíte-li si ani po přečtení článku radu s tím, co dělat, když žena přestane milovat, obraťte se na mě. Vyberte si z konzultací tu, která vám bude nejlépe vyhovovat, rád vám pomohu.

autor článku: Karel Chába