Dlouhodobě jste ve vašem vztahu nespokojená. Váš manžel se k vám chová tak, že vás to psychicky deptá a je vám stále hůře. Jaké máte možnosti tuto situaci změnit? Co vašeho manžela vede k tomuto jednání, proč to dělá? V dnešním článku se chci zaměřit na téma psychického ničení ve vztahu.

Jaké jsou podoby psychického ničení manželem?

Nedá se přesně definovat, co to znamená, když manžel psychicky ničí svou ženu. Nebudu se o to zde ani pokoušet. Psychické ničení může mít podobu, že vás manžel neustále uráží, sprostě vám nadává, snaží se vás řídit a neustále vás upozorňuje na vaše chyby. Může se ale chovat i tak, že s vámi nechce trávit čas, nic mu není dobré a ničím se mu nezavděčíte.

Někteří muži zase svou ženu psychicky ničí tím, že nikdy neuznají svou chybu, neomluví se, vždy je chyba na straně ženy a podobně. Každý má jinou psychiku a každý má také jinou frustrační toleranci. To v praxi znamená, že každého člověka zraní a psychicky vysílí něco jiného. Pro někoho věci, které jsem popsal výše, mohou být naprosto obyčejné záležitosti, nad kterými se jen pousmějí. Pro druhého to ovšem může být psychické peklo a teror.

Popisuji to takto, abyste si především od muže nenechala namluvit, že má pravdu, a že takové chování je normální. Manžel vám může i vnucovat, že nedělá vůbec nic špatného. Pokud s vámi váš manžel nedokáže věcně a hlavně slušně komunikovat, pak to zajisté není samo o sobě v pořádku a pro vás to může být psychicky zničující.

Manipulace a výhružky jsou také psychické ničení

Manžel vás může psychicky ničit i takovými věcmi, jako že vám vyhrožuje nebo vás vyhazuje z bytu. Může vás shazovat a ztrapňovat před blízkými nebo ve společnosti. Jinými slovy, manipuluje s vámi. Když už najdete odvahu a naznačíte mu, že toho máte dost, že byste od něj odešla, tak začne jen slibovat, jak se změní, ale za krátký čas se vše opět vrátí do starých kolejí. 

Mohl bych zde uvést spoustu dalších příkladů, které jsou pro mnohé z nás psychicky zničující. Vy si hlavně uvědomte, že není žádný objektivní důvod, proč byste toto měla trpět.

Psychické týrání je dnes bohužel velmi rozšířené a je také mnohem horší, než fyzické týrání. Fyzické zranění se oproti psychickému zahojí relativně rychle a nemusí mít ani žádné trvalé následky. Ale psychika nezapomíná. 

Psychika vlastně řídí celý náš organismus, tzn. že můžete začít být nemocná na fyzické úrovni, díky psychické zátěži nebo psychickému ničení. Zároveň některé psychické nemoci se nikdy vyléčit ani nedají. Zdůrazňuji to především proto, pokud jste teprve na začátku nebo pokud teprve začínáte tušit, že vás manžel psychicky ničí, v žádném případě to nenechte rozvinout do takových rozměrů, které by už nešly zastavit.

Neomlouvejte manželovo chování a psychický teror

Bohužel je smutnou realitou, že v mnoha případech dlouhé měsíce i roky ženy chování manžela omlouvají stresem v práci, snahou zabezpečit rodinu, výstavbou rodinného domu, studiem při práci atd. Manžel se samozřejmě občas i omluví, že ho to mrzí, nicméně vás dále psychicky ničí. Manžel si na takové chování zvykne a snaha o změnu nebo alespoň změna do nějaké přijatelné podoby je neuvěřitelně vyčerpávající a někdy zcela nemožná.

Jsou i situace, resp. muži, kteří toto dělají cíleně, například psychopati. Ti nemají žádné svědomí a jediným smyslem jejich života, je žít na úkor druhých a ovládat je a trápit je. U takového typu muže nemáte šanci se situací něco dělat. Jediné, co vás vysvobodí, je od manžela odejít. Je však velmi složité takového muže rozpoznat. Jsou to mistři v manipulaci.  Jednoznačně vám doporučuji, pokud si nejste jistá, zda takového muže náhodou nemáte doma, vyhledejte raději odbornou pomoc. Poraďte se s nezávislou, neutrální osobou o tom, jaký typ osobnosti váš muž je.

Spousta můžu totiž přirozeně nemá jako primární cíl vás psychicky ničit. Pokud jsou ale sami se sebou nevyrovnaní, nespokojení se svým životem, začnou si na vás vybíjet svou frustraci. Mnoho mužů pochází z rodin, kde takové chování viděli u svého otce, a i když se za toto chování často stydí, jinak se chovat neumí. Nicméně když muž opravdu chce a začne mu vadit, jak se k vám chová, je schopen se svým chováním něco dělat. K tomu je potřeba, aby vyhledal odbornou pomoc a byl ochoten na sobě po nějakou dobu pracovat.

Nechte si poradit odborníkem, jak situaci zdárně řešit

Nejlepším řešením je požádat  v době klidu vašeho muže, aby se situací něco začal dělat a vyhledal odbornou pomoc. Je důležité, aby někdo třetí a nezávislý zhodnotil situaci a případně vašemu manželovi navrhl, co a jak se sebou dělat. Vždy je účinnější, když váš manžel, který vás psychicky ničí, dostane informace od někoho třetího a nezávislého. Tak je větší šance, že si to vezme k srdci a opravdu bude ochoten se sebou něco dělat. 

V opačném případě, pokud se sebou nic dělat nechce a nikam nechce jít nebo i někam šel, ale po návštěvě odborníka na něj jen nadával a různě se vymlouval, si buďte jistá, že jsou to jasné signály, že nemá zájem se situací něco dělat. Ve svém chování psychického ničení bude nadále pokračovat a dost možná ještě rafinovanější cestou. Přirozeně se může stát, že odborník, kterého vyhledáte vám nemusí sednout. V tom případě je řešení jednoduché. Může se najít někdo jiný a není třeba se vymlouvat, jaký byl ten poradce ale blbec, a že už tam nikdy nepůjde, protože vlastně ani žádný problém přece nemá.

Takovéto chování jasně ukazuje na nezájem vašeho muže se situací něco dělat. V tom případě musíte v sobě najít sílu a zvážit, zda s manželem, který vás psychicky ničí, chcete ve vztahu i nadále zůstat. Nedělejte tu chybu, že se budete odvolávat na to, že nemůžete nic dělat, protože manžel na vaše výzvy o změnu nereaguje a vy jste bezmocná. 

Bezmocná můžete být jen za předpokladu, že se tak budete cítit, a že sama nebudete ochotná se situací nic dělat. Pokud muž odmítne podílet se na nápravě, na změně, vy máte stále možnost se situací nakládat a rozhodovat sama za sebe. Někdy to i znamená od manžela odejít. Pokud ale doopravdy psychicky trpíte, manžel vás psychicky ničí, pak jste zodpovědná vůči sobě a vůči svému zdraví i vůči dětem, abyste s tím něco udělala.

Pokud se nacházíte v obdobné situaci a stále si nevíte rady, jak tuto situaci řešit, nejste si jistá ani po přečtení tohoto článku, pak se na mě neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába