Klientka (34 let) mě požádala o spolupráci v otázce výběru partnerů. Opakovaně si vybírala nevhodné partnery. Po dlouhodobém přesvědčování kamarádek, které tvrdily, že to není „standardní“ žít ve vztahu s agresorem se rozhodla vyhledat pomoc. V momentě, kdy přišla na první sezení, byla bez partnera a chtěla zjistit, zda je možné, aby si našla partnera, který se k ní bude chovat lépe.

Zkrácený rozbor klientčina života v oblasti chování a sebeúcty blízkých osob

 • otec byl alkoholik
 • v rodině se zcela běžně názory vyjadřovaly hlasitým a vulgárním projevem
 • matka ani otec na klientku nikdy neměli čas a nevěnovali se jí
 • za úspěch nebyla chválena (bylo to normální), za neúspěch byla vystavena kritice a posměchu
 • o pochvalu (a to jen sporadickou) se musela zasloužit každodenní starostí o domácnost ad.

Důsledek

 • opakovaně si vybírala partnery, kteří odráželi chování rodičů
 • projev agrese partnerů si vysvětlovala jako vyznání lásky ad.

Příčina

 • žila v přesvědčení, že komunikace a láska se ve vztahu vyjadřuje agresivně a vulgárně
 • byla přesvědčená, že prosazovat své názory se musí silou a to bez ohledu na snahu porozumět druhému
 • myslela si, že láska se musí zasloužit a její projevy se dávají najevo jen zřídka
 • byla hluboce utvrzená v tom, že není dobrý člověk a má trpět
 • klienta měla slabé sebevědomí ad.

Výsledek naší spolupráce

 1. změnili jsme vzorce chování/přesvědčení viz příčina.
 2. dohodli jsme se, že pro zvýšení sebevědomí bude mít pravidelně čas jen na sebe (sport, kadeřník, masáže atd.), začne číst literaturu, kterou jsem jí doporučil na téma sebeúcty a motivace.
 3. vysvětlil jsem jí, jaký dopad má prostředí a výchova na její dnešní život, samotné pochopení klientku posunulo hodně kupředu.
 4. dohodli jsme se na změně prostředí a některých lidí mezi kterými se pohybuje, neb to mělo přímou souvislost s tím, jaké partnery si vybírá.
 5. stanovili jsme pravidla, na jejichž základě bude ve velmi krátké době možné poznat, jaký je její nový partner.
 6. klienta si vydefinovala, co od dalšího vztahu chce a jaké vlastnosti by cca měl mít