Nevěra je jeden z nejhorších momentů ve vztahu. Je to nepříjemné období provázené pocity zrady, které nás velmi bolestivě zasahují. Mnohem těžší je odhalená nevěra v manželství. Lidé nemohou tak snadno odejít především proto, že jsou v manželství děti. Je tedy na místě popřemýšlet o tom, zda nevěru odpustit. Jak tedy odpustit nevěru v manželství?

Proč k nevěře v manželství dochází?

Ve většině případů nevěra v manželství nepřichází jako „blesk z čistého nebe“. Tomu předchází dlouhodobá nespokojenost ve vztahu. Lidé často říkají a naznačují druhému partnerovi, že jsou s něčím nespokojeni. Něco je trápí a chtějí něco v manželství změnit. Pokud nedostanou pozitivní odezvu, přepadá je pocit marnosti. Uvědomují si, že partner jejich potřeby není ochoten naplnit. Tímto dochází k narůstání jejich nespokojenosti ve vztahu.

Velmi často se stane, že v takovou chvíli nespokojený partner potká někoho, kdo má pro něj pochopení. Zjišťuje, že tento člověk ho vyslechne, má pro něj vlídné slovo, radu. Později jsou si tito dva lidé blízcí natolik, že se k pochopení přidá pohlazení, polibek a další intimnosti. A nevěra v manželství je na světě.

Ztráta důvěry a způsobené křivdy díky nevěře!

Jednou z nejhorších věcí, ke které dojde díky nevěře, je ztráta důvěry. K nevěře v manželství a k jejímu odpuštění je potřeba se postavit tak, že za danou situaci můžou oba partneři. Pokud se nejedná o „chronického nevěrníka“, tak se ve většině případů stane nevěra kvůli tomu, že jeden z partnerů je ve vztahu nespokojený. Poté, co se pracuje na zlepšení vztahu, se do něj může vrátit i důvěra.

Než začneme řešit příčiny, kvůli kterým se nevěra stala, je dobré se zaměřit nejprve na odstranění křivd ve vztahu. Je důležité vyhradit si čas a prostor pro společný rozhovor. Poté vždy jeden mluví o tom, jak vše cítí, jak to vnímá, co se v něm odehrává, aniž by ho druhý přerušoval. Tady jde především o popsání vlastních pocitů. Ten druhý, by se měl vcítit do těchto pocitů a zkusit tomu porozumět. Tím, že se začneme zajímat o bolesti toho druhého, se snižuje i pocit křivdy.

Zaměřte se na příčiny nevěry v manželství

Pokud se začneme zabývat příčinami, kvůli kterým se nevěra stala, jsme na dobré cestě. Je to ten nejvhodnější způsob, jak si ve vztahu a také v manželství nevěru odpustit. Tyto příčiny se mohou nést vztahem i několik let. Rozhodně bychom neměli začínat odpuštění nevěry tím, že se na ni budeme detailněji vyptávat.

Partneři by si měli společně v klidu sednout a jeden druhému vysvětlit, s čím jsou ve vztahu nespokojeni. Podvádějící by měl vysvětlit, co předcházelo tomu, že k nevěře vůbec došlo. S čím byl nespokojen. Vzájemně by partneři měli přijít na příčiny, proč k nevěře v manželství nebo partnerství došlo.

Dalším krokem by měla být náprava a řešení daných příčin. Partneři by se měli více pobavit o svých vzájemných potřebách. Co jsou to vzájemné potřeby, jak je správně ukotvit ve vztahu, se dočtete v článku – Partnerská dohoda. Tím, že o těchto věcech budete mluvit, řešit je, napravovat je a plnit, to vše vrací důvěru do vztahu, pocit jistoty. A tím dochází k odpuštění. Navzájem si dáváme signály, že nám na vztahu a manželství záleží.

Nevěru v manželství chceme upřímně napravit a odpustit. Tohle vše léčí bolest, která je nevěrou v manželství způsobena. Dotyčný tak zraněnému dává najevo, že má smysl ve vztahu nebo manželství dál setrvávat, že mu může věřit.

Pokud i přes veškeré doporučení máte pocit, že nedokážete překonat a odpustit nevěru ve vztahu nebo manželství, je nejlepší vyhledat odborníka, který se specializuje na partnerské vztahy. Takový člověk vám pomůže díky své mnohaleté praxi a zkušenostem poradit a vyřešit daný problém. Rád vám pomůžu a poradím s tím, jak dál postupovat, abyste situaci co možná nejlépe a nejrychleji vyřešili. Typy konzultací, které nabízím, najdete pod odkazem Konzultace.


autor článku: Karel Chába