Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že lidé ve vztahu svému partneru či partnerce nevěří? Jaká jsou specifika těchto příčin a jak z toho ven?

Špatná komunikace

Pokud si při vzájemném sdělování potřeb a výměně názorů navzájem neporozumíte, může se pak snadno stát, že nedojde k naplnění potřeb dle vašich představ či se partner zachová trochu jinak, než jste čekali. V takovém případě můžete mít pocit, že vám partner lhal. I když to tak vůbec být nemusí.

Někteří lidé začnou v takové situaci obviňovat partnera, že nedělá to, na čem se dohodli, že už je nemá rád. Špatné pocity z toho, že si myslí, že jim partner lhal, akorát způsobují či prohlubují krizi vztahu.

Zamyslete se, zda vám partner skutečně lhal. Nešlo opravdu pouze o problém v komunikaci? Nevysvětlili jste si slova partnera jinak, než je zamýšlel? Pro jistotu si pomocí zpětné vazby ověřujte, že jste se navzájem dobře pochopili. Zeptejte se svého partnera a požádejte ho, aby vlastními slovy popsal, co jste si řekli. Jedině tak budete mít jistotu, že oba myslíte totéž.

Tento problém nelze považovat za klasickou lež a je možné vše celkem efektivně řešit, pokud jste schopni se dohodnout. Rozhodně to pro vás není důvod k panice ani k rozchodu.

Nízká vzájemná důvěra

Toto je bohužel častý problém. Možná partner něco neřekl, s něčím se nesvěřil nebo třebas řekl pouze část pravdy. Ten druhý ve vztahu pak má pocit, že mu lže.

Příčinou problému je, že mnoho lidí se i po dlouholetém soužití se svým partnerem navzájem pořádně nezná. V takovém vztahu nedochází na každodenní úrovni ke svěřování se se svými představami, s minulostí, přáními a touhami.

Vzájemnou důvěru posílíte tak, že se navzájem tomu druhému více otevřete. Bavte se spolu o své minulosti, o tom, jak si představujete svoji budoucnost, o svých obavách a tak dále. Snažte se jeden druhého pochopit. Cílem těchto hovorů by nemělo být vyřešit nějaký problém, ale poznávat toho druhého, vcítit se do sebe navzájem a dávat si emoční podporu.

Občas bývá problém, že jeden z partnerů zneužívá znalosti důvěrných věcí o tom druhém a poté je používá při hádkách. Ten druhý se pak stahuje do sebe a přestává se dále svěřovat. To sice může působit jako, že lže, ve skutečnosti je to ale obranná technika a snaha vyhnout se nepříjemnostem. Toto se často stává u psychického týrání či žárlení.

Neexistující problém

Lidé, kteří mají nízké sebevědomí nebo měli v minulosti špatnou zkušenost, mohou vidět problém i tam, kde ve skutečnosti žádný není. Domnívají se, že jim partner lže, budí se v nich žárlivost. Stává se, že ve zcela neškodných věcech vidí problém a viní svého partnera ze lži.

Žárliví lidé často věří bludům, které nemají oporu v realitě, a pak se domnívají, že jim partner lže a snaží se ho přesvědčit o své pravdě.

V tomto případě je jediným vhodným řešením vyhledání odborné pomoci. Vyhledejte odborníka, který pomůže vyrovnat se s traumaty z minulosti a posílit sebevědomí tak, aby žárlivec nezatěžoval vztah neustálým obviňováním ze lží.

Opakované lži

Lidé, kteří opakovaně a často lžou, mohou skutečně mít nějaké postranní úmysly. Možná se bojí zranění či bolesti, obávají se opuštění nebo mohou mít nějaký psychický problém. Proto se snaží některým věcem vyhnout nebo neříkají celou pravdu. Snaží se být zajímaví, podvádějí, nehrají fér.

S partnerem, který vám opakovaně lže se pokuste dohodnout, jak bude váš vztah vypadat dál.

Vysvětlete mu, že takhle to dál skutečně nejde. Vytvořte dohodu, podle které se budete oba dva řídit. Pokud se bude lhaní i nadále opakovat, zvažte, jestli s takovým člověkem má smysl zůstat.

Někteří lidé musí na sobě opravdu hodně zapracovat, aby se změnili. Nikdy nedejte na pouhé sliby. Ty nestačí a většinou jsou pouhou reakcí na vaše naléhání. Opravdová změna vyžaduje vlastní iniciativu a snahu o nápravu.

Máte-li ve vašem vztahu stále problém s důvěrou ať už nevěříte vy partnerovi nebo on vám vyhledejte pomoc odborníka, který vám pomůže objevit pravé příčiny těchto problémů.

Společnou prací je pak odstraníte a posunete váš vztah na novou úroveň

autor článku: Karel Chába