Jak žít s člověkem, který má výbušnou povahu? Jde to vůbec? Může se člověk s výbušnou povahou nějak změnit? Pokud je tohle právě vaše téma, dnešní článek je to pravé pro vás.

Časté projevy výbušné povahy a její kořeny

Mít vztah s člověkem, který má výbušnou povahu, jistě není lehké. Mnozí z vás, kteří takový vztah zažívají, to mohou potvrdit. Partner či partnerka nepřiměřeně reagují na situace, které jsou v konečném důsledku natolik vyhrocené, že ubližují a zraňují toho druhého.

Pokud žijete s takovým partnerem, který má výbušnou povahu, stačí jen velmi málo k tomu, aby se projevil. Jedná se z pravidla o velmi malý impuls, např. slovo či neuděláte něco tak, jak si druhý představuje a je zle.

Velmi častým projevem lidí s výbušnou povahou, kteří nejsou schopni se kontrolovat, bývá:

1. Nepřiměřené reakce na dané situace

2. Vyvolávají časté hádky

3. Při hádkách často druhého uráží a nadávají mu

4. Velmi často partnera či partnerku ponižují a shazují

5. Může docházet nejen k psychickému týrání, ale i k fyzickému násilí

6. Lidé s výbušnou povahou mají tendenci se velmi často za svoje chování omlouvat až vychladnou, ale nic se nemění

Výbušná povaha má své kořeny v dětství, a to především nevhodným chováním rodičů, příp. jiných lidí, které dítě považovalo za autoritu. Velmi často takoví lidé, kteří mají výbušnou povahu, nežili v příliš harmonických rodinách. Probíhali časté hádky, mnohé děti mohly být psychicky i fyzicky týrané (např. nadávky, ponižování, časté bití, atd.). Takoví lidé v sobě velmi často prožívají vnitřní konflikty. Něco chtějí, ale nedokáží vhodně reagovat na situace, aby byly schopni se v klidu a v pohodě s druhým člověkem domluvit.

Soužití s člověkem a jeho výbušnou povahou

Soužití s člověkem, který má výbušnou povahu, není jednoduché a velmi to ovlivňuje druhého partnera. Mezi časté následky, které mají vliv na klidného partnera, bývají:

1. Neustálé napětí a neschopnost vnitřního klidu

2. Vytváření strachu cokoliv udělat, říci či se projevit

3. Klidný partner o sobě začne čím dál častěji pochybovat

4. Ztráta vlastní hodnoty klidného partnera

5. Vnitřní neklid se projevuje psychickými problémy, velmi často se takoví lidé uchylují k užívání psychofarmak

6. Stres z výbušného partnera se může projevit i jako fyzické obtíže či nemoci

7. Atmosféra ve vztahu, kterou výbušný partner vytváří, má vliv na i ostatní životní oblasti klidného partnera (snižuje se výkonnost v práci, soustředěnost, zvyšuje se nervozita, atd.)

8. Klidný partner může prožívat díky výbušnému partnerovi psychické i fyzické týrání

Dá se žít s partnerem, který má výbušnou povahu? Je možné, aby se takový partner změnil?

Ano, dá se žít s partnerem, který je výbušný. Otázkou zůstává, jak kvalitní takový život bude. Jak bylo výše popsáno, následky jsou v krajních případech alarmující. Ne každý má povahu na to, aby takové chování svého výbušného partnera snášel.

Člověk, který má výbušnou povahu, je člověk, který se neumí kontrolovat a nechá se lehce vyprovokovat. Jedná se o naučené vzorce chování z dětství. Pokud by dotyčný skutečně chtěl a měl motivaci, může své chování změnit, ale nebude to nic jednoduchého.

Základem je pochopit, proč k takovému chování dochází. Pochopit všechny mechanismy, které se odehrávají uvnitř osoby s výbušnou povahou a pochopit širší souvislosti s jeho vlastní minulostí. Je to „běh na dlouho trať“ a dobře poslouží právě psychoterapie.

Jak zamezit výbušné povaze?

Už víme, že změna může nastat jen pokud si výbušný jedinec svůj problém uvědomuje a chce ho řešit. Velmi vhodné je naučit se novým způsobům jednání v kritických momentech a situacích, aby dotyčný věděl, jak může lépe reagovat. Sebeovládaní je tedy dovednost, kterou lidé s výbušnou povahou mohou rozvíjet, aby jim přinášela kvalitu do jejich života a do života lidí z jejich okolí.

V psychoterapie se výbušný jedinec zaměří na poznání minulosti a to vyžaduje odborné vzdělání. Vy dva se můžete zaměřit na současnost. Doporučuji vám, abyste se dohodli na spolupráci. Zmapujte kdy k výbuchům dochází. Dohodněte se, jak budete oba s výbuchem zacházet. Pokud je spouštěčů více udělejte si tématické okruhy a na každý si vytvořte plán. Ten by měl obsahovat:

– co okruh spouští, co mu předchází

– jaké si dáte znamení, co si řeknete, abyste věděli, že se spustil okruh a který to je

– jak na daný okruh reagovat, aby se zamezilo jeho rozvíjení

– co udělat, když se zamezení nezabrání

Než začnete žít s partnerem, který má výbušnou povahu, dobře si rozmyslete, zda vám to stojí za to. Za jste ochotni nést všechny následky, které by s takovým člověkem mohly přijít. Pokud už s takovým partnerem žijete poměřujte jen to zda chce se měnit a dělá to.

Sliby vůbec neberte jako snahu. Výbušnou povahu u partnera sami nezměníte, to musí chtít pouze on sám a neustále na sobě pracovat a zlepšovat svoje sebeovládání. A to je něco, co každý nedokáže. Omluvy za špatné chování k ničemu nepovedou a chování se bude neustále opakovat, pokud na sobě výbušný partner nezačne skutečně pracovat.

Pokud se objevily ve vašem vztahu problémy s výbušnou povahou toho druhého či máte ve vztahu jiný problém, neváhejte se na mě obrátit v sekci konzultace. Nebudete v tom sami a společně nalezneme řešení vaší situace.