Objevily se problémy a krize ve vašem vztahu po porodu? Nevíte, co s tím? Pak si přečtěte tento článek, v kterém najdete odpovědi na svoje otázky.

Není žádnou výjimkou, že se vztah s manželem po porodu zhorší. Přestože se může tahle situace zdát paradoxní tím, že si mnoho z nás představuje narození dítěte jako nejkrásnější událost, faktem zůstává, že tohle období pro pár je jedno z nejnáročnějších.

Proč je období po porodu tak náročné?

Spousta lidí si neuvědomuje, jak zásadní změna v životě nastává tehdy, když se do rodiny narodí dítě. Od 7.měsíce těhotenství začne žena růst do takových rozměrů, kdy jsou utlačovány její orgány, hůře se jí chodí, dýchá, atd. Tento fyzický stav je přenášen i do psychického stavu. A vztah s manželem po porodu může být v tuto chvíli narušen.

Následně vztah s manželem po porodu prochází těžkou zkouškou. Po narození dítěte je žena nucena první dva až tři roky potlačit svoji osobnost na úkor dítěte. Vše se najednou točí kolem nového přírůstku. Nejen že mu matka zajišťuje základní potřeby, ale vydává se dítěti i po psychické a emocionální stránce. A to mnoho mužů nedokáže ustát.

Muži jsou v této chvíli přehlíženi, jelikož veškerá pozornost směřuje k dítěti. Nechápou, že tohle období po porodu je pro ženu velmi vyčerpávající, že žena dává přednost dítěti, což je přirozené. K nepochopení ještě přispívá fakt, že si spousta mužů myslí, že mateřská dovolená je skutečná dovolená, kdy je žena doma a nemusí chodit do práce. Ale tak to není.

Spousta mužů řekne, že chápe, že se dítě samo o sebe nedokáže postarat, což je faktická rovina. Ovšem emocionální rovina vztahu s manželem po porodu prochází krizí, jelikož jsou muži ješitná stvoření a cítí se dotčeni tím, že už nejsou pro ženu první.

Žena na muže nemá čas a věnuje ho dítěti a péči o něj. Spousta mužů trpí nejen tím, že na ně nezbývá tolik času, ale také minimální či žádnou intimitou ve vztahu po porodu. Je to díky tomu, že tohle období je pro ženu natolik náročné, že na intimitu ve vztahu ji již nezbývá síla a ani myšlenky.

Co je důležité udělat ve vztahu v období po porodu?

V tomto období by bylo důležité, aby spolu partneři hovořili, aby si našli na sebe jednou týdně čas a sdělili si, kdo co prožívá, koho co trápí, kdo se čeho bojí, kdo čím trpí a byli ochotní se vzájemně alespoň emocionálně podpořit. Dát si pochopení. To se často neděje nejen ve vztahu s manželem po porodu, ale ani před ním. Pak vznikají hluboké krize, které se někdy táhnout i několik let a některé vztahy i rozbijí.

Tohle období po porodu je náročné pro obě strany. Bohužel i když to muži logicky chápou, emocionálně to neunesou, že jim žena nevěnuje pozornost jako dřív a někteří sahají po řešení v podobě milenky.

Velkou chybou je to, že si muži myslí, že jejich jediná povinnost je finančně zabezpečit rodinu, pokud je žena na mateřské dovolené. Nechápou, že žena je celé dny zavřená, neřeší nic jiného než plíny, přebalování, kojení. Je vyčerpaná, unavená, svoji osobnost obětuje prvních několik let dítěti a sama sobě nevěnuje tolik pozornosti. Může být po porodu frustrovaná.

Spousta mužů také nechápe, že v období po porodu a následujících několik let si muž a žena nejsou rovni ve vydávání energie a psychických sil. Muži by měli po návratu domů doplnit ženu energií. Zprostředkovat kontakt skrze sebe s okolním světem, které často ženy nemají.

Chcete zlepšit vztah s manželem po porodu? Zaměřte se na komunikaci a poznávání!

Ženy po porodu žijí v režimu, který je skutečně ubíjející, stereotypní a vyčerpávající. Pokud chcete váš vztah s manželem po porodu napravit, příp. jej udržet v dobré kondici jako před porodem, o to více se zaměřte na vzájemnou komunikaci. Měli byste vzájemně sdílet, jak ty věci ve vztahu prožíváte a zároveň byste měli přijmout fakt, že období po porodu v délce 2 až 3 roky není standardním obdobím a musíte jej vydržet a překonat.

Je potřeba, abyste se snažili jeden druhému zprostředkovat jakou si „exkurzi“ do světa ženy a do světa muže. Abyste byli ochotni sdílet, jak se vám v té roli ženy či muže žije, jaká je to změna pro vás. Je velmi důležité, abyste se snažili co nejdříve vrátit k tomu, na co jste byli zvyklí. To znamená, vytvořit takové podmínky, abyste se co nejdříve vrátili k intimitě, sexu, k trávení společného času, který budete mít jen pro sebe.

Ve své praxi se opravdu velmi často setkávám s tím, že přicházejí mladí rodiče, kteří mají dítě do maximálně 2let věku a procházejí hlubokou krizí. Společným jmenovatelem, který má buď jeden nebo oba dva, že nemůžou nechat svého potomka třeba na 3 hodiny pohlídat někým jiným tak, aby měli čas na sebe, čas na společnou večeři či návštěvu kina.

Chápu, že pro některé je složité najít takové řešení, aby si vyšetřili čas sami pro sebe. Zároveň se u většiny lidí setkávám s tím, že ve svojí situaci nevidí žádné řešení a tím to pro ně končí. Pokud to s nimi rozeberu, většinou nějaké řešení najdeme a začneme se posouvat. Předtím jejich stav mysli nedovoloval hledat řešení, aby se mohli posunout. Je důležité se zaměřit na to, jak to může jít, ne co vše není možné. To je klíčové.

Pokud prožíváte ve vztahu krizi nejen po porodu, již si nevíte rady, co máte dělat, jak se zachovat, pak si domluvte konzultaci. Tohle období není snadné a často lidé přehlížení řešení, která by jim pomohla. Konzultaci si můžete domluvit zde.

Autor: Karel Chába