„Zamiloval jsem se do ženy, která je o 15 let starší než já,“ povídá Viktor. „Je úžasná, krásná, úspěšná, moudrá a rozumím mi. To holky v mém věku nedokáží. Skvěle komunikuje, ví, co v životě chce a tímto mi imponuje. Je to nová kolegyně z práce, z vedlejšího oddělení. Je prostě úžasná a já se bojím, abych neudělal chybu a neskončilo to,“ končí 30letý Viktor.

Proč dávají muži přednost starším ženám?

Proč se mladší muži zamilovávají do starších žen? Co je na nich tolik přitahuje? Viktor v úvodu naznačil, proč je pro něj starší kolegyně tak atraktivní a proč se zamiloval. Starší ženy mají určité přednosti, které mladší nemají. Jaké to jsou?

• U starších žen dochází díky větším životním zkušenostem k lepší stabilizaci prožívání a jednání než u jejich mladších sokyní. Starší ženy jsou mnohem více stabilnější. Pocity bezpečí a jistoty, které díky tomu starší ženy v mladších mužích vyvolávají, velmi příznivě ovlivňuje i schopnost zamilovat se.

• Přirozeně s věkem se dotváří osobnost člověka a díky určité vyzrálosti přichází i větší životní nadhled. To je pro mladé muže atraktivní, když starší ženy spoustu věcí již neřeší a nevyvádí je z rovnováhy a mají nadhled.

• Starší ženy již poměrně dobře vědí, co se jim líbí a co ne, co v životě chtějí a kam směřují, zatímco v mladším věku se ženy spíše hledají. Jelikož muži rádi vědí, kam jdou a rádi dosahují cílů, je tento aspekt u starších žen velmi přitažlivý a stává se, že mladý podlehne tomuto kouzlu a zamiluje se.

• Starší ženy mají ve vyšším věku již vybudované určitém postavení ve společnosti, pokud se věnovaly kariéře. S tím souvisí i lepší schopnost komunikace, která je velmi důležitá v profesním růstu. V návaznosti na to pak starší ženy mnohem lépe komunikují s mladším partnerem, umí mu naslouchat, příp. podpořit.

• Většinou starší ženy dokáží vybudovat mnohem lepší zázemí pro muže než mladá žena. Ve většině případů starší ženy ze svých životních zkušeností umí např. dobře vařit, dokáží se plně postarat o celý chod domácnosti a vytvořit to potřebné teplo domova, díky kterému se muži tak lehce zamilují.

Jaké jsou nevýhody vztahu se starší ženou?

I vztah se starší ženou, pokud se do ní mladší muž zamiluje, má svoje úskalí a nevýhody.

• S věkem se stává člověk více stabilnějším a přirozeně i více pohodlnějším. Starší ženy nemusejí být tolik akční jako jejich mladší zamilovaní partneři. Starší ženy již nemají takovou potřebu tančit do rána na diskotékách, ale raději tráví čas v teple domova se svým partnerem a dětmi.

• Pokud se mladší muž zamiluje do starší partnerky, může být nevýhoda právě generační rozdíl mezi oběma partnery. Každý byl vychovávaný v jiné době a pohled na život a životní styl může být značně rozdílný. Zde může docházet ke střetům v partnerství.

• Může se stát, že starší ženy se již nebudou chtít přizpůsobovat novějším trendům, jít s dobou a učit se nové věci, např. používat nové moderní komunikační prostředky, které jsou pro mladou generaci zcela přirozené, apod. Čím je člověk starší a má zaběhlou určitou rutinu návyků, tím hůře se mění.

• Většina starších žen má i svoje děti, kteří jsou již v pubertě a žijí společně, příp. jsou již dospělé. Pokud se výrazně mladší muž zamiluje do starší ženy, je zde riziko, že děti nepochopí vztah svojí matky a odsoudí jej dřív, než začne. Čelit pak nátlakům nejbližšího okolí je velmi frustrující a vysilující.

Zamiloval jsem se do starší ženy, jak to nepokazit?

Viktor, ač je zamilovaný, vyjádřil obavu, aby to se starší ženou nepokazil. Na co si dát při tahovém vztahu pozor?

Je velmi důležité, aby si Viktor uvědomil nejen současnost, ale i budoucnost. Každý pravděpodobně již bude mít jiný náhled na život, např. starší žena již nebude chtít mít děti, ale Viktor bude toužit po rodině. Nad těmito věcmi je důležité si otevřeně promluvit a zjistit, jak a co kdo konkrétně očekává.

V prvé řadě starší žena bude zřejmě upřednostňovat klidnější a stabilnější povahu, která v ní bude vzbuzovat pocity jistoty a bezpečí, aby se vedle svého muže cítila dobře. Pokud Viktor bude nadmíru jak „utržený ze řetězu“, chovat se nedospěle, zřejmě u své kolegyně příliš nepochodí. Starší ženy většinou očekávají určitou úroveň chování.

Většina starších žen upřednostňuje muže, kteří mají vlastní zázemí. Pokud mladší muž, který se zamiluje do starší ženy, bude bydlet u rodičů, asi moc šancí mít nebude. Ukazuje to na jeho nesamostatnost a neschopnost se postarat sám o sebe. Starší žena může nabít dojmu, že si našla další dítě, o které se bude muset starat, místo toho, aby ji byl rovnocenným partnerem.

Viktor je nyní zamilovaný, jenže tento stav netrvá věčně. Aby vztah se starší ženou nepokazil, je důležité v momentě, kdy spadnou „růžové brýle“ a uvidí svoji partnerku jinýma očima, aby ji nezačal vyčítat to, co nelze změnit, např. věk, stárnoucí kůži, nižší aktivitu, atd. Tímto by se jen stupňovalo ponížení a nejistota ve vztahu.

Ať už řešíte jakýkoliv problém či krizi ve vztahu nebo stojíte na rozcestí, zda do vztahu se starší ženou jít či nikoliv a nedokážete se rozhodnout, příp. jste zamilovaný až po uši a nechcete vztah pokazit, je dobré si svoje myšlenky utřídit s někým, kdo rozumí vztahům a může vám dát nezaujatý nový pohled na celou situaci. Neváhejte se na mě obrátit v sekci konzultace.