Dodavatel a provozovatel Dodavatelem (dále jen “dodavatel”) a provozovatelem e-shopu (dále jen „provozovatel e-shopu“) je Karel Chába, se sídlem Pod Harfou 938/58, 190 00, Praha 9 – Vysočany, IČ: 75968053, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 7. 11. 2007, evidenční číslo ŽL 310006-514124575, evidující úřad Úřad městské části Praha 6.

Servisní organizace
Computer Media s.r.o., se sídlem Olomoucká 4630/28, 796 01 Prostějov, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45573, IČ: 26919974, DIČ: CZ26919974, poskytuje servisní podporu (dále jen „servisní organizace“) pro dodavatele.

Základní ujednání

Kupující je definován jako “zákazník”. E-shop je provozován na webových stránkách www.partnerske-vztahy.eu. K objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webových stránkách a odešle objednávku. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky probíhá zasláním e-mailu na adresu zákazníka. Pro zákaznickou podporu kontaktujte provozovatele e-shopu na e-mailové adrese karel.chaba@partnerske-vztahy.eu

Způsob uhrazení ceny za zboží

Online platební brána GoPay umožňuje provést platbu pomocí platební karty, online bankovního převodu, Google Pay nebo Apple Pay.

Potvrzení objednávky

Informace o potvrzení objednávky bude zákazníkovi zaslána e-mailem.

Zrušení objednávky

Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky probíhá formou e-mailu na adresu zákazníka.

Pokud zákazník chce zrušit objednávku před jejím potvrzením, kontaktuje zákaznickou podporu provozovatele e-shopu e-mailem na adrese karel.chaba@partnerske-vztahy.eu.

Dodavatel může objednávku zrušit až do okamžiku jejího odbavení. Pokud byla objednávka zaplacena předem a dodavatel ji zruší, peníze budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník musí zboží vrátit dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Náklady na zpětné zaslání zboží nese zákazník. Zboží bude vráceno na adresu Drahobejlova 54, Praha 9, Karel Chába.  Dodavatel vrátí peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení na účet zákazníka nebo refundací platby prostřednictvím platební karty. Zde najdete vzorový dokument pro odstoupení od smlouvy.

Pokud zákazník chce zrušit objednávku po jejím potvrzení, ale před obdržením zboží, kontaktuje zákaznickou podporu e-mailem na adrese karel.chaba@partnerske-vztahy.eu.  Dodavatel se pokusí zastavit dodávku a v případě úspěšného zastavení dodávky vrátí zákazníkovi peníze do 14 dnů. Pokud zboží již bylo odesláno, zákazník může využít práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zasílání zboží

Zboží bude zasílat servisní organizace přepravní službou na adresu uvedenou v objednávce nebo do výdejního místa. Doprava je možná na území České republiky a Slovenské republiky. Veškeré poplatky za dopravu zboží jsou uvedeny v objednávce před jejím potvrzením.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti dodáno v co nejkratší době. Zboží označené „skladem“ bude odbaveno obvykle do 1-5 pracovních dnů.

Daňový doklad

Daňový doklad bude zaslán spolu se zbožím uvnitř zásilky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky.

Nepřevzetí zboží zákazníkem

Pokud si zákazník nepřevezme od dopravce nebo z výdejního místa zaplacené objednané zboží, stejně tak pokud si zákazník nepřevezme od dopravce nebo osobně zboží z ukončené reklamace, bude toto zboží přepravcem vráceno zpět servisní organizaci. V takovém případě servisní organizace vyrozumí zákazníka a uloží zboží do svého skladu. Další pokus o doručení zboží směrem k zákazníkovi provede až na žádost zákazníka s tím, že náklady na druhý a každý následující pokus doručení zboží (tj. zejména poštovné a návratné) hradí zákazník v plném rozsahu předem.

Reklamace

Zde najdete vzorový dokument pro reklamaci.

Odpovědnost za vady nese dodavatel, pokud se vady projeví do jednoho roku od převzetí zboží.

Reklamace lze uplatnit v místě sídla provozní organizace: Computer Media s.r.o., Olomoucká 4630/28, 796 01 Prostějov. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zákazník může reklamaci hlásit také provozovateli e-shopu prostřednictvím e-mailu karel.chaba@partnerske-vztahy.eu.

Reklamaci lze uplatnit v místě sídla dodavatele (Olomoucká 4630/28, 796 01 Prostějov).
Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Dodavatel informuje zákazníka o stavu reklamace elektronicky.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací.

Jak to bude? Reklamace lze uplatnit v místě sídla dodavatele: Computer Media s.r.o., Olomoucká 4630/28, 796 01 Prostějov. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zákazník může reklamaci hlásit také provozovateli e-shopu prostřednictvím e-mailu karel.chaba@partnerske-vztahy.eu nebo telefonicky na čísle +420 731 498 272.

Odpovědnost dodavatele za vady
Dodavatel odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady a odpovídá dohodnutým vlastnostem.Pokud se vada projeví do jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Uplatnění práva z vady
Kupující má právo na reklamaci zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Kupující může požadovat opravu, výměnu zboží, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy v případě neopravitelnosti.

Postup při reklamaci:

Reklamaci lze uplatnit v místě sídla dodavatele (Olomoucká 4
630/28, 796 01 Prostějov).
Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.Dodavatel informuje zákazníka o stavu reklamace elektronicky.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu, který je dostupný v patičce webu.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.6.2024