Když se žena cítí špatně, většinou se potřebuje ze svých starostí vypovídat. A komu by se měla vypovídat, když ne člověku jí nejbližšímu, tedy partnerovi? Jenže není výjimkou, že její partner nejeví zájem jí poslouchat, naopak to často vypadá, jako by se v těchto situacích partnerce vyhýbal. Proč je tomu tak?

Proč muži neradi poslouchají, když se ženy cítí špatně

První problém tohoto nesouladu může vycházet z rozdílu mezi muži a ženami a způsobem, jak zvládají zátěžové situace.  Když se ženy cítí špatně, prožívají starosti, stres a třeba strach jinak než muži, a také se jinak s nimi vypořádávají.  Jen málokterý muž se chce vypovídat z toho, že má třeba starosti v práci (výjimky samozřejmě existují). Muž mnohdy nechce mluvit o tom, že se cítí špatně především proto, že má zakořeněný názor, že by takto byl považován za slabého.

Muž, když se cítí špatně se naopak stáhne mnohdy do sebe a svoje problémy nechce rozebírat, chce je vyřešit sám. Protože žena je daleko více vnímavá, téměř vždy vycítí, že se partner cítí špatně. Proto se automaticky partnera zeptá, co se děje. Poté většinou partnerka obdrží odpověď ve smyslu: „Nic se neděje“. Pokud už má muž potřebu se svými problémy svěřit, většinou očekává od druhé osoby spíše názor na situaci, návrh na řešení.

Je pak zřejmé, že mnohdy nechápe, že žena to má zcela jinak a že chce, aby ji partner poslouchal. Žena často uvolní svoji frustraci již jen tím, že se může se svým trápením někomu svěřit. Muž má ale pocit, že žena po něm bude chtít nějaké řešení, které on třeba momentálně není schopen najít. Ať už proto, že je třeba unaven nebo se necítí být kompetentní takovou věc řešit.  

Když má partner jen poslouchat, co mu žena, když je smutná říká, a nemá v rukávu radu či řešení, pak u něj toto může vyvolávat pocit, že selhal.

Někdy si muž dokonce vztahuje určité stížnosti na sebe, přestože se jej ve skutečnosti vůbec netýkají. Z nějakého důvodu se ale za to, že se žena cítí špatně může vinit (není spokojena v práci, možná si myslí, že kdybych vydělával více peněz, nemusela by v takové práci setrvávat).  Z takového důvodu se může partner tomu, aby ženu poslouchal, když se cítí špatně, vyhýbat. Žena si pak myslí, že muž ji nemá rád, když ji nechce dávat patřičnou podporu, a cítí se tak mnohdy ještě hůře.

Co by měl dělat muž, když se partnerka cítí špatně

Důležité je, aby partner pochopil, že žena, když chce, aby ji poslouchal, netouží většinou po návrhu řešení, či okamžité pomoci. Mnohdy se chce pouze jen vypovídat. Touží po tom, aby ji muž vyslechnul, projevil empatii. Partner by měl přijmout, že každý se někdy cítí špatně, a neměl by se její náladou vinit. Neměl by také hledat za jejími stížnosti, že se cítí špatně, skryté významy.

Když si například žena stěžuje na špatnou atmosféru v pracovním kolektivu, měl by ji vyslechnout a třeba říci, že ji chápe, že ji obdivuje, jak to zvládá, přestože to má těžké. Může ji podpořit tím, že řekne, že chápe, proč se cítí špatně. Je dobré ji třeba obejmout, uvařit jí čaj, pobídnout jí, aby se ze všeho vypovídala. Partner, který poslouchá, když se žena cítí špatně, samozřejmě může navrhovat pomoc a řešení, ale také nemusí.

Když se žena cítí špatně, nehledá řešení, ale často spíše podporu v podobě naslouchání. Vyřešení problému není často pro ženu tak důležité, jako projevená empatie jejího partnera. Přestože se problém nikterak nezmění, žena se začne cítit lépe, protože si připadá pro partnera důležitá, cítí jeho podporu. To především proto, že má pocit, že jí rozumí, a že za ní stojí, když se cítí špatně. Partner by si měl uvědomit, že oporou ženě je už tím, že jí poslouchá, když se cítí špatně.

Je to podobné, jako když jsme jako děti třeba upadli, rozbili si koleno a maminka nás vzala do náruče, přitiskla k sobě a chlácholila.  Koleno bylo stále stejně rozbité, ale najednou jsme se cítili v bezpečí, bolest byla hned daleko snesitelnější. A psychická bolest je mnohdy ještě palčivější než ta fyzická. Ale právě na psychickou bolest a nepohodu mnohdy velmi dobře funguje blízkost milovaného člověka, jeho zájem poslouchat a podporovat, když je vám špatně.

Co může udělat žena, aby ji partner poslouchal, když se cítí špatně

Neměla by především očekávat, že její muž je jasnovidec a ví přesně, co potřebuje.  Také by se měla zdržet výčitek. Pokud bude partnerovi říkat: „Ty mne nikdy neposloucháš, když se cítím špatně“, zřejmě to situaci nijak nezlepší. Žena by měla partnerovi říci rovnou, co by od něj potřebovala, aby se cítila lépe, když se cítí špatně. Měla by také v případě, že ji partner má snahu poslouchat jej za to ocenit, a říci mu, jak si jeho podpory váží.

Není vhodné čekat, že se druhý něco dovtípí a dělat si zatím různé negativní domněnky a představy. A také není dobré přesvědčení, že musí partner přece poznat, že se cítíte špatně. Ženy vše snadno lépe vycítí, protože jsou takto nastaveny, ale muž mnohdy opravdu nepozná, jak vám je. Není to pak důvod si myslet, že je partner necitlivý, když nevidí, že se cítíte špatně.

Lepší je partnerovi říci: „Dnes se cítím špatně, potřebovala bych se ti vypovídat, chtěla bych, abys mne obejmul a jen mne poslouchal“. Partner, kterého takto požádáte a on zjistí, že jeho pomoc ve formě soucitu a „pouhého“ naslouchání funguje, se pak takovým situacím přestane vyhýbat a jeho podpora směrem k vám poroste.

Pokud se potýkáte s problémy, které se týkají vašeho vztahu, třeba, že si vás partner nechce vzít, neváhejte mě kontaktovat. Můžete si vybrat jednu z možných konzultací konzultace.