Vztah dvou lidí je krásný. Muž miluje svoji ženu a žena miluje svého muže. Oba umějí mezi sebou komunikovat. Znají své potřeby ve vztahu. Vědí, proč ve vztahu jsou. Vše vypadá dokonale. Jen do té chvíle, než se ve vztahu objeví myšlenky typu:

„On mě nemá rád, jinak by se tak nechoval.“

„Proč je tak nespokojená? Vždyť vydělávám tolik peněz, že si za to může koupit cokoliv.“

„Teď bych chtěla obejmout a on si jde pro pivo do ledničky.“

Možná právě takové podobné monology jdou i vaší hlavou. Proč to tak je? Proč se právě takové myšlenky objeví, i když si myslíme, že je jinak náš vztah dokonalý? Je to proto, že „MUŽI JSOU Z MARSU A ŽENY Z VENUŠE“.

Ve své praxi se velmi často setkávám se smíšenými páry, které řeší nějaký problém nebo krizi ve vztahu. Mnoho z těchto párů mezi sebou umějí komunikovat a znají své potřeby ve vztahu. Na první pohled není důvod, proč by zrovna oni měli vyhledat odbornou pomoc pro řešení svého problému, když jej můžou sami zvládnout. Opak je pravdou. Takové páry spojuje jedna specifická věc, a tím je absolutní neznalost svých světů – muži jsou z „jiné planety“ než ženy.

Tyto páry jsou schopni se domluvit na provozních věcech ohledně domácnosti a rodiny. Kdo vyzvedne syna či dceru ze školky, kam pojednou na víkend, co budou mít k večeři, apod. Tyto páry o sobě vědí i takové věci, např. kdo sleduje jaký program v TV, jaké má žena ráda květiny, jaké je nejoblíbenější jídlo muže, aj. Ale to pro správné a šťastné fungování vztahu nestačí. Mužský a ženský svět je zcela odlišný, jak bylo naznačeno v samotném názvu článku. Mars a Venuše jsou od sebe na míle daleko.

Mars a Venuše jsou od sebe daleko. Podobné je to s mužským a ženským světem.

V partnerství nestačí, že mezi sebou umějí partneři komunikovat a znají své potřeby. Je důležité, aby se jeden o druhého zajímal ve smyslu toho, na co druhý myslí, co jej trápí, o čem sní. Vědět, jak celou situaci vnímá žena a muž.

Zásadním důvodem, proč si partneři vzájemně nerozumí je ten, že se často ženy chovají k mužům jako k ženám a naopak. Muži mají tendenci se chovat k ženám jako k mužům. Takové páry nepracují s faktem, že žena a muž pocházejí z „jiné planety“. Očekávají, že protějšek bude danou situaci vnímat úplně stejně, že bude stejně prožívat společné chvíle. Což je velký omyl.

Žena má často pocit, že jí muž nedává dostatek intimity, že ji nechápe, že ji nemá rád. Muž má velmi často pocit, že mu žena nerozumí v tom, že je jeho úkolem zaopatřit rodinu, vydělat peníze. On chce, aby se žena a celá rodina měla dobře. Muž pak nechápe, proč je jeho žena neustále nespokojená a pořád něco chce.

Tohle vše způsobuje, že ženy nerozumí mužům a muži ženám – „Mars a Venuše“. Evolučně je naprogramováno, aby muži zaopatřovali rodinu, za něčím šli, budovali firmy, měli své vize, cíle, byli úspěšní.

Ženy zase potřebují více citů. Svými city se i řídí. Např. svítí-li venku slunce, má žena pocit, že je vše v pořádku. Její muž je v této chvíli nejúžasnější a nejlepší. Zatáhne-li se nebo začne-li pršet, poklesne nálada ženy v pouhém okamžiku. Najednou vše vidí jinak. Muž už není ten nejlepší pod sluncem. Najednou je muž nejhorší, ba dokonce žena začne mluvit o tom, že muže již nemiluje. Pokud muž něco řekne, zpravidla to bývá dlouhodobějšího rázu, zatímco nálada ženy a její výroky se můžou měnit jako „počasí“.

Pokud si neuvědomíme, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, že tyto světy jsou rozdílné, nechápeme, že z toho pramení mnohá nedorozumění a problémy ve vztahu. Tyto problémy vedou k nespokojenosti, které vyústí v sebestřednost, což z dlouhodobého hlediska může vzbuzovat dojem, že mě ten druhý nemá rád, že mě nerespektuje.

Jak tedy správně poznat „Mars“ a „Venuši“?

Není jiné možnosti než to, že jsou oba ve vztahu ochotni pomyslně pozvat svůj protějšek do svého světa – žena do ženského a muž do mužského světa. Jak tedy na to?

• V první řadě oba musí uznat, že mají problém v tom, že vzájemně neznají své světy.

• Pokud tohle uznají, dohodnou se na tom, že s tímto faktem budou pracovat a odstraňovat příčiny neshod a nedorozumění.

• Udělají si na sebe vzájemně čas. Dohodnout se na přesně vymezené době, kdy se vzájemně vpustí do svých světů. Např. o víkendu si vyhradí hodinu večer, kdy si budou trpělivě a s úctou a respektem vysvětlovat určité situace, kdy každý z nich cítil, že není jako muž nebo jako žena pochopen/na.

Pokud je např. žena s něčím nespokojená a necítí se při nějaké situace pochopena jako žena, může to svému partnerovi vysvětlit tímto způsobem:

1. Žena popíše, jak se v daném vztahu a situaci cítí – POPÍŠE POUZE EMOCE

2. Vyvaruje se toho, aby obviňovala partnera, že něco udělal nebo neudělal

3. Vyvaruje se toho, aby svého partnera urážela, dávala mu přívlastky, apod.

4. Její partner si bez vyrušování vyslechne, jak se žena v dané situaci cítila

5. Pak si role vymění a muž, který poslouchal, sdělí své partnerce, jak se ve vztahu a dané situaci cítí a co prožívá – OPĚT POPÍŠE POUZE EMOCE

6. V žádném případě při svém popisu ani jeden nereagujte na to, co jste slyšel/a, když jste byl/a posluchačem/kou !!!

7. Pak si dáte několik dní pauzu (cca 2 až 7 dní) a každý sám za sebe se zamyslí pouze nad tím, co slyšel/a, jak se asi jeho protějšek cítí, jak danou věc prožívá

8. Opět si sednete a tentokrát budete reagovat na to, co jste minule slyšeli

9. Rozhovor bude probíhat pouze v tomto duchu: „ Myslím si, že ses cítil/a tak a tak, že jsi to prožíval/a tak a tak.“

Příklad z praxe – nepochopení mužského a ženského světa

Marie se mi svěřila s tím, že když jde se svým přítelem do společnosti, kde jsou jejich společní přátelé (muži a ženy), nemá k ní její přítel příliš náklonnosti. Celý večer ji její přítel nevezme za ruku, pokud vedle sebe sedí, nedá ji letmý polibek a ani jednou ji za celý večer neobejme. Ona se pak cítí přehlížená a nemilovaná. Připadá si ve společnosti jako „páté kolo u vozu“. Náklonností ke svému partnerovi chce všem ukázat, jak moc se mají rádi a jak moc je s přítelem šťastná. Díky svým pocitům, které má, nerada chodí se svým přítelem do společnosti a tato situace ji vždy dělá nešťastnou.

Zatímco přítel Marie se celou dobu těšil, jak si večer vyrazí s ní a přáteli. V tuto chvíli věnuje celou pozornost jiným lidem než je Marie, ale je moc rád, že tam Marie s ním je, protože ji miluje a chce, aby byla po jeho boku. Nadšeně všem přátelům vypráví úspěchy z práce a svoje plány do budoucna. Tyto věci Marie již slyšela, proto je pozornost směřována na přátele. Intimní doteky a polibky pro něj představuje soukromí, které sdílí pouze s Marií, a nechce je ventilovat navenek. Při takových intimnostech se stává zahleděným jen do Marie, nikoho jiného nevnímá. Kdyby dělal tyto intimnosti ve společnosti svým přátel, nepřipadal by si jako chlap, protože by ukázal něžnou stránku svojí duše, kterou může znát jen Marie. Cítil by se pak ve společnosti ohrožený a přátele by si z něj mohli utahovat, že je „zaláskovaný“. To by se mu nelíbilo, protože citlivost nepatří do světa mužů.

Pokud se stane situace, kde jste nepochopen/na, připomeňte to!

Pravděpodobně nebude muži stačit, pokud mu jeho žena řekne, kde se cítila nepochopena jako žena. Až tyto situace nastanou a muž je nezaznamená, žena jej jemnou a slušnou formou na to upozorní. Muž ze začátku, kdy se bude učit vidět svět ženy, si takových situací nemusí všimnout.

První část poznání, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je ta, že si vzájemně vysvětlíme, co dané světy obnáší a jak se v daných světech cítíme. Druhá část jsou situace, kdy ke střetům těchto dvou světů dojde. Vzájemně se upozorníme na tyto světy, pokud to daný partner nezpozoruje sám.

Musíme se připravit na to, že bude trvat nějaký čas, než si vzájemně uvědomíme svět toho druhého. Důležitá je zde ochota upozorňovat toho druhého na vlastní svět a snažit se v tomto světě vzdělávat. Jeden druhému sdělit, co bylo na dané situaci dobré a co by se dalo vylepšit. Pokud se obě strany zaváží, že budou tímto způsobem na tomto poznávání „Marsu a Venuše“ pracovat, většina žen získá určitou jistotu a pocit, že je muž má skutečně rád.

Pokud jsou vaše světy natolik rozdílné a přesně nevíte, jak svého partnera nebo partnerku pozvat do svého světa a zlepšit vnímání a pochopení vás samotných ze strany partnera, ozvěte se mi. Rád vám pomůžu k tomu, abyste ve vztahu dosáhli plného pochopení jeden druhého.

autor článku: Karel Chába