Pro koho se rozhodnout? Máte zůstat raději s manželem, nebo odejít za milencem? Nejste si jisti, jestli je dobré rozhodnutí zůstat s manželkou a rodinou, nebo zda by nebylo pro všechny lepší, kdybyste odešli k milence?

S tímto se ve své poradně setkávám velice často. Lidé za mnou chodí s tím, že byli své manželce či manželovi nevěrní a teď váhají a nevědí, pro koho se mají rozhodnout.

Mnoho lidí, kteří si touto situací prošli a nějak to vyřešili, se k tomu i po čase opět vrací a kladou si otázku, zda se rozhodli správně, zda to takhle má být a jestli by náhodou přeci jen nebylo lepší zůstat s tím druhým.

Lidé v situaci, kdy se rozhodují, s kým vlastně chtějí zůstat, si kladou typické otázky. Nebylo by lepší zůstat s manželkou? Co bych získal tím, že odejdu k milence? A bude mi to za to stát? Je to správné rozhodnutí?

Tito lidé se pak neustále točí v kruhu.

Je třeba si uvědomit, že nikdy si nemůžeme úplně odpovědět, co by se stalo, kdybychom zvolili tu druhou možnost. Všichni žijeme teď a tady. Do budoucnosti nikdo z nás nevidí. Proto neustálé přemýšlení a přehodnocování rozhodnutí nikam nevede a pouze člověka uzamyká v začarovaném kruhu.

Pro koho se rozhodnout řešení – je jiné, než byste čekali

Přesto existuje jedno správné řešení, které vás z této složité situace vyvede ven.

Musíte si přestat mezi těma dvěma vybírat. Přestaňte se zaměřovat na druhé, když problém je někde jinde. Musíte se obrátit sami do sebe a tam hledat odpovědi na své otázky.

Spousta klientů je překvapená, když jim toto řeknu. Často si někde v nějakém časopise přečetli, že by si v takové situaci měli vzít tužku a papír, vypsat si plusy a mínusy obou variant a porovnat je, která je pro ně lepší. Ale když tuto metodu sami zkusili, tak zjistili, že i přesto je to rozhodnutí nesmírně těžké a oni nemají vůbec jasno, co by měli udělat.

Mnoho mých klientů se dostalo do toho začarovaného kruhu, kdy nejprve odešli k milence. Po čase ale zjistili, že je to přeci jen táhne k manželce a rodině, takže se vrátili. Milenka jim chyběla, takže odešli zase k ní. Načež se po určité době vrátili opět k manželce. Teď jsou s manželkou, ale cítí, že nejsou úplně spokojení a pomalu ale jistě začínají opět přemýšlet, jestli by přeci jen nebylo lepší se vrátit k milence.

Plusy a mínusy nefungují

Hlavním problémem metody plusů a mínusů je, že je především o logice. Lidé se snaží logicky vyřešit něco, co tak docela logiku nemá nebo vůbec logicky vyřešit nejde.

Vhodným řešením je podívat se do svého nitra a zjistit, v čem spočívá ten skutečný problém.

Ideálně byste se tedy měli přestat rozhodovat mezi manželkou a milenkou či manželem a milencem a měli byste se teď zaměřit jen a pouze na sebe. Pokuste se odhalit opravdové motivy vašeho chování.

Příčiny problému hledejte sami v sobě

Vždy, když tento problém se svými klienty řeším, tak se společně snažíme nahlédnout do jejich nitra a odhalit, proč se chovají tak, jak se chovají. Snažíme se zjistit, proč se do takové situace vůbec dostali. Nikdy to není jen tak samo od sebe. Nikdy to není jen nějaká souhra náhod. Tento problém vždy vychází z jejich nitra. Vždycky tam nakonec objevíme nějaký hluboký nevědomý motiv, kvůli kterému se do této situace dostali. Zjistíme, že to řešení, které dosud volili, vlastně řeší pouze důsledek problému, ale příčina stále zůstává a problém tedy nemizí. Bohužel, v naprosté většině případů si lidé té pravé příčiny nejsou vůbec vědomi.

Jeden příklad za všechny

Přišel za mnou do poradny 38letý muž. S manželkou byl 15 let a mají 2 děti. Rok vedl mimomanželský vztah a rozhodoval se mezi manželkou a milenkou.

Jendou už za milenkou odešel, ale teď je zpět u manželky. Ale nyní opět zvažuje, jestli se rozhodl správně. Jak mi to všechno popisoval, bylo jasné, že se rozhoduje především na základě momentálních pocitů. Ty se u něj bohužel měnily tak rychle jako počasí. Když mu bylo s manželkou dobře a zrovna se pohádal s milenkou, která mu vyčítala, že není schopen se rozhodnout, tak je přesvědčen o tom, že už se definitivně rozhodl pro manželku. Druhý den ale tyto emoce odezněly a začalo se mu opět stýskat po milence. Milence pak zavolal, měli se k sobě jako dvě hrdličky, což se mu líbilo a opět začínal přehodnocovat své rozhodnutí z předcházejícího dne.

Dostal se do začarovaného kruhu a sám neví, jak dál.

Tento muž pocházel z rozvedené rodiny. V jeho 7 letech je otec opustil a s matkou se rozvedl. Můj klient tím velmi trpěl a vytvořil si v sobě nevědomé přesvědčení, že on takový nikdy nebude. Dnes neustále nevědomě bojuje s pocitem, že když odejde od rodiny k milence, bude špatným otcem a jeho děti ho nebudou mít rádi zrovna tak, jak on dodnes nemá rád svého otce.

Právě proto, že si sám nikdy nevyřešil svůj vnitřní boj s otcem, protože se s tím nikdy nevyrovnal, tak dnes, když odchází k milence, má výčitky vůči vlastním dětem.

Po dokončení naší spolupráce bohužel pro manželku odešel za milenkou a zůstal s ní. Dnes tvrdí, že je spokojený, protože si uvědomil, co ve skutečnosti řešil. Co bylo příčinou problému. Pochopil to a sám se s tím srovnal.

Pro manželku to pochopitelně příjemné nebylo. Po čase mě ale kontaktovala a k mému překvapení mi poděkovala, že jsem jejímu manželovi pomohl se rozhodnout k tomu, aby odešel. I když jí to tehdy velmi bolelo, nakonec jí to pomohlo. Dnes žije s mužem, který o ni stojí a který ji má rád. Svoji budoucnost s tímto novým mužem vidí velmi pozitivně.

Nerozhodujte se, objevte příčinu

Pokud máte pocit, že se nemůžete rozhodnout, přestaňte se snažit rozhodovat mezi 2 lidmi. Zaměřte se sami na sebe a najděte pravý motiv vašeho chování. Pravděpodobně ho neznáte, a právě proto se teď točíte v kruhu a nevíte, jak se rozhodnout.

Pracujte s tužkou a papírem. Zkuste si zapisovat své myšlenky a strachy. Dejte vše do myšlenkových map a uvědomte si, o co ve skutečnosti jde.

Pokud si nebudete vědět rady a budete mít pocit, že se z toho kruhu sami nedostanete, kontaktujte mě a já vám pomohu. Neopakujte stále ty samé chyby a udělejte krok kupředu místo stranu. Jak řekl Einstein Nemůžeme dosáhnout jiného výsledku, pokud budeme dělat věci stále stejným způsobem.

autor článku: Karel Chába