Většina lidí tuší, že špatná komunikace je jedním z důvodů, proč tolik vztahů končí rozchodem. Skutečnost je ale taková, že také způsob, jak smýšlíme o našem partnerovi výrazně ovlivňuje,  jak se váš vztah bude vyvíjet.

Je velmi důležité jakým způsobem se naučíme nahlížet na vašeho partnera a vaše vztahové problémy, které mohou narušovat důvěru,  intimitu a ochromovat komunikaci. Je dobré být si vědomi negativního dopadu toxických myšlenek, a uvědomit si, že  tyto myšlenky mohou postupně  zničit váš vztah. Toto uvědomění je důležité proto, aby dlouhodobě váš vztah přežil a vzkvétal.

Takové vtíravé myšlenky mohou číhat v mysli každého z partnerů. Pokud se partneři učí jen tomu, jak se navzájem poslouchat, a neumí rozpoznat své vlastní, vnitřní otrávené myšlenky, pak je často ignorována sama podstata problému. Níže je popsáno několik častých zhoubných myšlenkových pochodů, které mohou existovat prakticky v každém vztahu. Nedovolte, aby tyto zkreslené, negativní a nebo přehnané myšlenky intoxikovaly váš vztah. 

  • Vnímáte svého partnera tak, že všechno dělá špatně, nikdy neudělá správnou věc ve správnou chvíli (vy sami přitom vždy nejlépe víte jak a co by měl dělat)
  • Máte tendenci přehánět důsledky partnerových činů v negativním slova smyslu (teď jistě skončíme na ulici)
  • Předpokládáte, že by měl partner naplňovat jednu, nebo více vašich potřeb, aniž byste mu o svých přáních a potřebách řekli, a domníváte se, že by sám měl přesně vědět, co potřebujete a co chcete
  • Vidět a vyjadřovat se zásadně jen o negativních vlastnostech partnera, nevšímat si jeho pozitivních vlastností
  • Iracionálně obviňovat  svého partnera za problémy ve vztahu, za nespokojenost se svým vlastním  životem (myslet si, že vaše nespokojenost s vaším životem skončí až budete mít ideální vztah)
  •  Vytvářet si  imaginární negativní závěry o svém partnerovi, které nejsou založeny na skutečnosti, především sem patří podezíravost a žárlivost na partnera  (má na mne málo času, určitě je mi nevěrný)
  • Domýšlet si, že váš partner s vámi hraje hru, ke které ho vedou určité motivy  (je na mě hodný, protože chce, abych s ním jela na víkend k jeho matce)
  • Rozčarování z důvodu,  že se zaměřujete na idealizované očekávání, jak se bude partner chovat. Tato očekávání pak mají mnohdy kořeny v minulosti. 

Samozřejmě není vyloučeno, že v některé z těchto negativních myšlenek může být i určitý podíl pravdy, jde o to, do jaké míry se na ně přehnaně soustředíte, a tím narušujete váš vztah. Mohou pak postupně vysávat  radost z vašeho vztahu. Šťastné, spokojené páry, které zbytečně  nezabředávají do takovýchto toxických myšlenek,  mají lepší, realističtější, a zdravý způsob uvažování o sobě,  lepší komunikaci při řešení problémů. Základ pro šťastný vztah je z velké míry postaven na vaší  vlastní mysli. 

Je vhodné odlišit nezdravé myšlenky od skutečně toxického chování partnera. Samozřejmě nemůžete ignorovat nebo tolerovat chování, které do zralého vztahu nepatří. S takovým chováním se nemusíte v žádném případě smířit. To, že chování partnera není v pořádku a žijete ve špatném vztahu, vám může pomoci odhalit i článek  Jak poznáte, že jste v toxickém vztahu.  Cítíte-li, že žijete v takovém  vztahu, je třeba pracovat na tom, abyste se pokusili společně usilovat o změnu takového chování.

Tyto změny pak nebývají vůbec snadné, a vyžadují většinou individuální nebo párové  poradenství. Pokud váš partner nechce spolupracovat a nikterak se měnit, budete muset čelit skutečnosti, že se on nebo ona pravděpodobně nikdy nezmění, a vztah je pro něj vyhovující tak jak je. Pak je namístě se rozhodnout,  jestli se chcete pokoušet žit s takovým partnerem jak nejlépe dovedete, nebo raději vztah ukončit, a časem si najít nový, více uspokojující vztah.

Pokud se snažíte, ale přesto vás ovládají stále vtíravé, negativní myšlenky, se kterými nedokážete bojovat, anebo se takové myšlenky vyskytují u vašeho partnera, a tyto vám  narušují váš vztah, můžete mě kontaktovat a pod odkazem konzultace si můžete vybrat takovou formu, která vám bude vyhovovat.