Jste v situaci, kdy vám partner prohledává mobil a nevíte, jak se k tomuto postavit? Pak je tento článek určitě přesně pro vás. Pokusím se zde nastínit situace a možnosti, jak se k tomuto problému postavit.

Prohledávání mobilu partnerem, resp. takovéto narušování vašeho soukromí, je samozřejmě věc, která je nepříjemná a svým způsobem urážející a dehonestující vaší osobnost. Ale zároveň vám doporučuji, abyste se na to nedívali pouze jednostranně, abyste tuto situaci, kdy vám partner prohledává mobil a celé toto jeho chování neviděli jen černě nebo bíle.

Jaké má partner pohnutky k prohledávání vašeho mobilu?

Mám tím na mysli, že v lidském životě a vztazích mohou nastat situace, kdy na jednu stranu rozhodně nemůžeme souhlasit s tím, že nám partner vlezl do telefonu, ale zároveň můžeme respektovat, že k tomuto činu měl pohnutky, které se dají lidsky pochopit. Bohužel se v poradně čím dál tím častěji setkávám se situacemi, kdy je jeden z partnerů dohnán do takového psychického stavu, že má pocit, že nemá jinou možnost a prohledá partnerovi mobil.

Jsou to lidé, kteří se dlouhou dobu snažili zjistit, co se s partnerem děje, nebo co se děje mezi nimi oběma. Dlouhou dobu žili v nějaké nejistotě a měli třeba i nějaké podezření. V této situaci s nimi partner bohužel velmi málo nebo vůbec nespolupracoval a nekomunikoval. Tím jejich stres a strach jen narůstal. Jsou to často lidé, které by do této doby nikdy nenapadlo něco takového udělat a věřím jim, že když mi to říkají, tak se i upřímně stydí za to, že partnerovi prohledali mobil.

Partner prohledává mobil pravidelně

Stejně tak jako v první situaci nemůžeme souhlasit s tím, že nám partner vlezl do telefonu, tak ani v druhé možné situaci, kdy partner prohledává mobil, nemůžeme mít ani respekt k jeho pohnutkám. Jsou to situace, kdy partner prohledává mobil opakovaně. Toto se děje za zády partnera a opakovaně. To znamená, že je to rozdílné oproti první variantě, kdy k té se dotyčný často přizná, že to udělal.

Za předpokladu, že v mobilu nic nenašel, nebo právě naopak, když tam něco našel, tak v první variantě se většinou už nikdy neopakuje, že by partnerovi znovu prohledával mobil. Dotyčný pochopil, že toto stejně nic nevyřeší a opravdu se za to velmi stydí. V druhé variantě naopak dochází k tomu, že se to děje opakovaně za zády partnera, aniž by to věděl dlouhé měsíce nebo i roky.

Takto konají lidé, kteří nemusí mít ani žádné faktické pohnutky k tomu, že druhý dělá něco, co by neměl. Často jsou to lidé, kteří jsou manipulátoři nebo jsou silně žárliví. Žárlí i na situace, ve kterých není nic, co by mohlo zadávat důvod k žárlení. Jejich způsob uvažování je natolik zatěžuje, že si musí ulevit tím, že partnerovi mobil prohledají. Často jsou to lidé vlastně závislí na tom, že v telefonu nechtějí nic najít. Chtějí se jen ujistit, že partner nic špatného nedělá.

Prohledávání mobilu partnera jako závislost

Když zjistí, že v telefonu nic není, uleví se jim, ale bohužel jen na pár hodin nebo dní. Jako klasicky závislý člověk se musí do telefonu opět vrátit a opět partnerovi mobil prohledat, aby se opět ujistili, že tam nic nenašli. Bohužel se může stát, že v mobilu najdou nejasné důkazy, nebo něco, co je teoreticky nevinné, ale oni z toho udělají velký problém.

V obou případech je na pozadí špatná komunikace, nedůvěra nebo nedostatečná psychická blízkost. V prvním případě jde o to, že partner vyvolává v tom druhém partnerovi, který mu nakonec prohledá mobil, dlouhodobě nějakou nejistotu či pochybnosti. Ty jsou přirozeně vyvolány neschopností si mezi sebou tyto nejistoty dostatečně vykomunikovat a přiblížit se k sobě psychicky, tak aby se rozptýlily veškeré pochybnosti, nebo aby si partneři řekli pravdu. Aby si přiznali, že se opravdu něco děje a dokázali problém včas zachytit a včas ho vyřešit.

V druhém případě jde nejen o to, že mezi partnery je nejspíše špatná komunikace, ale i po celou dobu velká nedůvěra, která je bohužel často tím, kdo mobil prohledává, popírána, resp. problém s nedůvěrou je popírán. Často je pak argumentováno výmluvami typu „pokud nemáš co schovávat, tak se nemáš čeho bát a není problém, že ti do telefonu lezu“ nebo podobně.

Jak se zachovat, když mi partner prohledává mobil?

Jak na takovou situaci reagovat? V prvním případě je nutné, aby se tito lidé zaměřili na opravdovou příčinu celé situace. Viník by se měl omluvit za to, že partnerovi prohledal mobil a dále by se oba partneři měli zabývat už jen tím, co je opravdovou příčinou toho, že mezi nimi vznikl tento problém.

V druhém případě se je potřeba jasně vůči takovému chování partnera vymezit, jasně se pokusit svůj protějšek zastavit a dát mu najevo, že s jeho chováním osobně nesouhlasíte. Případně je třeba si telefon zaheslovat, aby vám ho partner nemohl nadále prohledávat. Nicméně by bylo samozřejmě prospěšné se zabývat i tím, co je na pozadí partnerova patologického chování, tedy neustále se opakujícího chování, kdy vám prohledává mobil.

Nenechte se odbít logickými argumenty a tím, že vám partner může prohledávat mobil, protože mu na vás záleží a nechce, aby se mezi vámi stalo něco špatného či podobně. Toto jsou pouze hloupé a iracionální výmluvy. Zkuste debatou s partnerem zjistit, co je na pozadí jeho chování. Nejspíš se bude bránit a nebude vám to ihned chtít přiznat, protože se za to stydí, ale pokud se pokusíte o tom hovořit, alespoň se o něco snažíte.

Tímto se snažíte na vztahu pracovat a jít partnerovi vstříc. Partner si později může uvědomit iracionalitu svého chování a může mít snahu s tím také něco začít dělat. Pokud se ovšem necháte partnerem ukonejšit a přijmete jeho argumenty, že o vás má starost, že mu záleží na vašem vztahu, že když nemáte co schovávat, tak je přece v pořádku, že vám prohledává mobil atd., tak si bohužel nikdy nemá šanci uvědomit, co dělá, a že je to celé špatně a nikdy se to nemůže zlepšit.

Pokud se nacházíte v obdobné situaci a stále si nevíte rady, jak tuto situaci řešit, nejste si jistí ani po přečtení tohoto článku, pak se na mě neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába