„Hněv je jako plamen, který spaluje veškeré naše sebeovládání, nutí nás k tomu, abychom mysleli, říkali a dělali věci, kterých budeme později litovat.“
R.F. Baumeister – sociální psycholog

Konflikt se nevyhne žádnému vztahu

Samotný výraz konflikt pochází z latinského slova conflictus, které při doslovném překladu znamená srážku, ale také uhodit, udeřit, zasáhnout. A tak se i my s partnerem někdy pomyslně srazíme, občas narazíme, a někdy se zasáhneme třeba na citlivém místě.

Hádky a nedorozumění jsou normální a přirozenou součástí našeho života, a vznikají jako průvodní jevy prostého faktu – každý z nás lidí je jiný, tedy i partneři jsou ve vztahu dvě odlišné osobnosti. Každý z partnerů má své vlastní názory, postoje a očekávání. V partnerství se pak většinou hádka či menší konflikt dostaví z důvodu rozdílnosti názoru na cokoli, co vás napadne.

Věcí, na které nemusíme mít stejné názory, může být mnoho. Mohou to být společné cíle, názory na trávení volného času, otázky jak nakládat s penězi a podobně. Vliv ale mohou mít i různé změny, které nás mohou i třeba skrytě stresovat (narození dítěte). Konflikty ale  vznikají třeba i kvůli lidem stojícím mimo vztah. Může jít pak o tchýni, přátele či kolegu v práci, na kterého partner žárlí. Běžná hádka ale ještě vůbec nemusí znamenat konflikt.

Co spouští vleklý konflikt?

Konfliktu většinou předchází nějaká neshoda, následují hádky a nevhodná komunikace. Touto komunikací nemusí být jen nevhodné vyjadřování, obviňování druhého, prosazování si jen svého názoru. Může jít i o neverbální projevy. Takové obracení očí v sloup, či neuctivé pošklebování se má také „něco do sebe“. Prvotní příčina, tedy peníze či tchýně, může sice vyvolat hádku, ale konflikt se mezi partnery nemusí vůbec rozvinout.

Vleklý konflikt v partnerství se tedy nedostaví z důvodu rozdílnosti názorů, ale proto, že se nedokážeme domluvit na řešení. K vyhrocení konfliktu nás pak začnou posouvat především negativní emoce, které dáváme za vinu partnerovi. Obě strany se pak začnou chovat značně egoisticky, začnou z konfliktu obviňovat toho druhého.

Ve vleklém konfliktu se pak i maličkosti nafukují do obřích rozměrů. Začínají se vytahovat stará ublížení a křivdy, začíná se hrát mnohdy na body – kdo komu více ublížil, kdo je lepší, a kdo horší. Čím více se každý z partnerů cítí ublížený, tím více se dostává do popředí jeho ego a není ochoten připustit jinou pravdu, než tu svou. S jistotou pak každý z partnerů je přesvědčen, že vina je pouze a jen na straně toho druhého.

Jak se projevuje vleklý konflikt

Neřešený konflikt má tendenci se prohlubovat. Vleklý konflikt ve vztahu je pak už opravdu něco jiného, než běžná hádka mezi partnery. Je to stav nesouladu mezi partnery, který trvá delší dobu. Poznáme jej i tak, že tady se partneři nedokáží domluvit téměř na ničem a jsou téměř permanentně v opozici. Jde už téměř o otevřený boj, kdo z koho stylem – když ty mě, tak já tobě. Partneři si již mnohdy ubližují vědomě a schválně. Při slovních potyčkách se trefují do slabých míst svého partnera, nestydí se vytáhnout i věci, na které už bylo dávno zapomenuto. Oba mají pocit, že je dovoleno použít cokoliv na svoji obranu proti druhému.

Ve vleklém konfliktu jde o stav trvalého citového vypětí. Hádky a boje mezi partnery pak spotřebovávají značnou část jejich energie. V začátku konfliktu mají většinou oba ještě energie dostatek. Později však téměř vždy začne konflikt značně vyčerpávat buď jednu nebo obě strany. Mnohdy si pak pomáhají partneři tak, že povolávají na pomoc posily. Zatahují do vleklého konfliktu rodiče, přátele, v nejhorším případě dokonce i děti.

Ani jeden z partnerů si přitom neuvědomuje, že za nepřítele považuje člověka, který by měl být pro něj oporou a nejbližším člověkem. Takové období mnohdy trvá tak dlouho, dokud nezačnou partnerům docházet síly a nezačnou být z celého konfliktu již značně vyčerpáni. Může se pak dostavit u jednoho nebo obou určitá apatie. Objevuje se pak mnohdy snaha, ať již jedno či oboustranná, konflikt ukončit. Partneři po čase začínají chápat, že vítězem v konfliktu není nikdo, jsou pouze dva poražení.

Konec vleklého konfliktu

Partneři si přejí vleklý konflikt ukončit, může se tedy zdát, že se blýská na lepší časy. Myslíme si, že stačí, když dojde k nějakému smíru, dohodě, a vleklý konflikt mezi partnery zmizí. Jenže při sebevětší snaze mnohdy partneři zjistí, že již spolu vlastně nedokáží hovořit bez toho, aby se jejich debata nezvrhla v hádku. Pokud totiž hádky jednou přerostly ve skutečný konflikt, jeho řešení není vůbec jednoduché ani rychlé.

Partneři už totiž nedokážou spolu konstruktivně komunikovat, mnohdy se i odnaučili spolu jednat s respektem a slušně. Během vleklého konfliktu si také partneři navzájem samozřejmě mnohokrát ublížili. Řekli a udělali si často mnoho nepěkného, a to vše nelze jen tak vymazat z mysli, přestože si to třeba oba upřímně přejí. Jsou pak mnohdy sami překvapeni, že se snaha o usmíření změní většinou jen v další hádku, nebo příměří vydrží déle než pár hodin. Je zřejmé, že ze začarovaného kruhu nebude tak jednoduché vystoupit ven. Dá se tedy vůbec z takové situace dostat? Více se o tom můžete dozvědět v článku Co dělat, když jsme ve vleklém konfliktu.

Pokud žijete ve vztahu, kde se potýkáte s vleklým konfliktem, zřejmě budete potřebovat odbornou pomoc. Proto mě neváhejte kontaktovat  v sekci konzultace.