Často můžeme závislost na partnerovi zaměnit za lásku. Znamená to pak, že místo lásky jsme závislí na vztahu a blízkosti partnera.

Jsme schopni snadno rozlišit mezi závislostí na vztahu a láskou?

Zcela jednoduše to mnohdy rozlišit nelze, především pro ty, kteří se v takové závislosti nalézají. Jsou svými pocity natolik ovlivněni, že svoji závislost pokládají za skutečnou, mnohdy až osudovou lásku k partnerovi. Stačí, když si uvědomíme, jaké výroky často bereme jako ty, které hovoří o opravdové lásce. Jsou to třeba: „bez tebe nejsem nic, život bez tebe pro mne nemá smysl, udělám pro tebe vše“.

Tyto výroky se pak můžou stát součástí nejen našich představ o romantické lásce, ale můžeme mít pocit, že opravdu patří do vztahu, a není na nich nic špatného, ba naopak. Řekli jsme nějaký takový výrok s nadsázkou někdy asi všichni, ale zpozornět bychom měli, pokud jej opravdu myslíme zcela vážně.

Partnerství, které je založeno na lásce

Tady bývá zřejmá rovnováha mezi dáváním a braním mezi partnery. Také jsou si partneři navzájem sice blízcí, ale dávají si i určitou volnost, vzájemně si důvěřují, nepochybují o lásce toho druhého. Ani jeden není příliš závislý na vztahu, ale naopak má každý z nich pocit vlastní hodnoty.

Přestože miluje svého partnera a je s ním ve vztahu rád, ví, že může žít případně i bez něj. Takový vztah pak bývá otevřený k možnostem rozvíjení se každého z partnerů samostatně. Každý z dvojice se může věnovat například sám svým zájmům. Také mají oba čas jen pro „své věci“ a své přátele, respektují navzájem i přátelské kontakty s opačným pohlavím.

Přestože mají partneři společné plány a cíle, respektují i svoji jedinečnou osobnost, přijímají svůj protějšek takový, jaký je. Navzájem tolerují své odlišnosti, stejně tak ovšem i respektují hranice, které si nastavili. Ve vztahu založeném na lásce partneři na jedné straně respektují svojí svobodu, na druhou stranu dodržují stanovené dohody.

Partnerství, které je založeno na závislosti

Takové partnerství založené na závislosti může působit po nějakou dobu na okolí romanticky. Při bližším pohledu je však jasné, že nejde o zdravý vztah. Takový závislý partner si často nedovede představit, že by žil bez svého partnera. Již při takovém pomyšlení pak může propadat panice. To má za následek, že se stále bojí, že svůj protějšek ztratí. Většinou se stále potýká s určitou nejistotou.

Důsledkem pak může být přehnaná žárlivost, snaha být neustále s partnerem, nebo jej mít aspoň nějakým způsobem pod kontrolou. Takový partner nechce, aby se jeho protějšek stýkal sám s dalšími lidmi. Chce, aby s partnerem spolu trávili nejlépe veškerý čas. Když pak nejsou spolu, cítí se takový závislý partner prázdný a neúplný. Bezpečně se cítí jen v přítomnosti svého protějšku. Potřebuje neustále potvrzování lásky především proto, že si není sám jistý svojí hodnotou. Proto očekává potvrzení své hodnoty zvenčí – od svého partnera, od kterého stále očekává neustálou pozornost.

Pocity takového partnera jsou pak značně závislé na chování jejich protějšku. Pokud mu dopřává pozornost, cítí se dobře. Pokud jej však kritizuje, či se jakkoliv odtáhne, emocionálně jej taková situace mnohdy nepřiměřeně zasáhne. Je to proto, že se myšlenky závislého člověka točí pouze kolem partnera. V něm totiž vidí smysl svého života.

Osoby závislé na vztahu pak často poznáte tak, že mnohdy opomíjejí své přátele, nemají vlastní zájmy (většinou je ani nebaví cokoliv dělat bez partnera), nechtějí, aby měl své zájmy ani partner. Obětování se a popření svých vlastních přání ve prospěch partnera vnímají jako důkaz hluboké lásky. Takový vztah je časem velmi vyčerpávající pro oba partnery.

Závislí lidé na vztahu mají obrovská očekávání od vztahu, i od svého partnera. Chtějí od něj slyšet znovu a znovu, že jsou milováni, že je partner neopustí. Bohužel jsou také schopni často potlačit zcela svoji osobnost ve prospěch partnera. Někdy jsou ochotni snášet ponižování, psychické či dokonce fyzické násilí partnera, nedokáží partnera opustit. Mají příliš velký strach z opuštění, a jsou přesvědčeni, že nedokáží žít sami.

Jaké jsou příčiny závislosti na vztahu?

Kořeny takové závislosti mohou pocházet již z dětství. Neuspokojování emocionálních potřeb a také malý pocit bezpečí v primární rodině může značně narušit pozdější fungování ve vztazích. Problémy se závislostí na vztahu se můžou objevovat i u osob, které si takový model v dětství osvojili – matka byla např. závislá na otci.

Také osoby, které musely nést brzy zodpovědnost, nebo na ně byly kladeny vysoké nároky, byly pak oceňovány jen v případě, že uspěly, mohou mít se závislostí na partnerovi problém.

Co dělat, když jste závislí na vztahu?

V případě, že máte problém se závislostí na vztahu, již prvním krokem k možnému zlepšení je, že si tuto skutečnost uvědomíte a přiznáte. Nebude určitě úplně jednoduché se pokusit svůj přístup změnit, ale je to možné. Důležité je začít pracovat na své sebelásce a sebe-přijetí. Posilujte také své sebevědomí. Když si budete uvědomovat sami svoji hodnotu, nebudete potřebovat neustálé potvrzování lásky od svého partnera.

Můžete se pak stát aktivní i bez partnera, věnovat se svým koníčkům, dělat, co jste vždy chtěli, cestovat, vzdělávat se, poznávat se s novými lidmi. Je dobré si dále uvědomit, že láska nemůže dost dobře fungovat tak, že se s partnerem uzavřete do bubliny. Lépe může naopak vztah fungovat otevřený, kde máte každý nové podněty, a podporujete se ve vzájemném rozvíjení své osobnosti.

Pokud je váš vztah založen na lásce, tak přestože jste s partnerem rádi spolu, nemáte problém ani trávit čas každý zvlášť. Ani ten nejskvělejší partner by neměl být pro vás vším. Závislý partner totiž začne často právě svojí závislostí vztah dusit, a tak paradoxně urychlí jeho rozpad. Vztah, kde může každý z partnerů volně dýchat může naopak být daleko stabilnější právě proto, že poskytuje jak volnost, tak potřebné zázemí.

V případě, že máte pocit, že se potýkáte se závislostí na partnerovi. Nebo máte partnera, který je závislý na vás, neváhejte se na mě obrátit. Vyberte si konzultaci, která bude přesně pro vás – zde.