Na následujících řádcích se dočtete, jakými fázemi prochází muži v období zamilovanosti a jak vám jejich pochopení může usnadnit navazování a následný rozvoj vašich vztahů.

Fáze zamilovanosti u muže: individuální, a přesto předvídatelné

Když se muži zamilovávají, prochází stejně jako ženy různými fázemi, doprovázenými specifickými emocionálními reakcemi a chováním. Přesto, že se tyto fáze mohou zdát na první pohled jen těžko uchopitelné a v žádném případě je nelze považovat za lineární proces ve smyslu jedna fáze končí, druhá začíná, může jejich pochopení ženám (ale i mužům samotným) posloužit jako užitečný nástroj při navazování vztahů.

Fáze zamilovanosti u muže je mnohdy velmi komplexním souborem reakcí a prožitků, který je navíc velmi individuální. Co je tím myšleno? Ne všichni muži projdou všemi fázemi zamilovanosti a ne všichni jimi projdou stejným způsobem. Jak bude jejich průběh vypadat, přitom do značné míry ovlivní především osobnost každého jednotlivce, jeho zkušenosti, hodnoty a samozřejmě výchova. 

Nyní už se ale pojďme podívat na jednotlivé fáze zamilovanosti tak, jak jimi muži často procházejí.

Fáze přitažlivosti = první fáze zamilovanosti u muže

První fází zamilovanosti u mužů je fáze přitažlivosti nebo také zaujetí. Začíná v okamžiku, kdy je muž fyzicky přitahován nebo cítí silnou touhu po druhé osobě. V této fázi muž věnuje zvýšenou pozornost vzhledu, chování nebo jinému pozitivnímu aspektu svého potenciálního protějšku, velmi často si jej idealizuje a přehlíží jeho nedostatky. V této fázi zamilovanosti jde o takzvaně „slepou lásku“, která toho mnoho nevidí a záměrně opomíjí, a velkou roli v ní hrají hormony. 

Co se týče chování mužů v tomto stádiu, záleží na jejich osobnosti: někteří muži jednají nesměle, jsou nervózní, nejistí a snaží se nic nepokazit. Jiní chtějí naopak udělat hned zkraje dojem, je jich „všude plno“, jsou hlasití, vystupují (někdy až příliš) sebevědomě, vtipkují a snaží se zaujmout. Muži, kteří si jsou sebou jistí, nejdou v této fázi daleko pro fyzický kontakt (letmo se vás dotknou, položí vám ruku kolem ramen apod.), ti nesmělí se spíš dotýkají sama sebe – uhlazují si vlasy, olizují rty nebo upravují oděv.

Vstoupil do druhé fáze zamilovanosti a má vás plnou hlavu

Ve druhé fázi zamilovanosti mužovo zaujetí druhou osobou přechází v činy. Neustále vás kontaktuje, chce s vámi trávit čas, svůj program přizpůsobuje tomu vašemu, případně vás začleňuje do svých plánů. Mnozí muži v této fázi zamilovanosti dávají své nové partnerce přednost před kamarády nebo koníčky. Začnou vynechávat pravidelný fotbal nebo setkání s přáteli v baru a do centra pozornosti staví vás snaha o navázání silného citového a fyzického spojení s vámi přebíjí vše, co pro ně bylo důležité před tím, než vás potkali.

Z emocionálního hlediska muži v této fázi zamilovanosti přechází od radostné euforie po hluboký smutek: euforičtí, plní pozitivní energie a optimismu jsou, když jsou s vámi, každá chvíle odloučení od vás jim ale připadá jako dlouhé týdny a měsíce. Muži ve fázi, kterou bychom mohli pojmenovat jednoduše zamilování, na svoji partnerku neustále myslí (ať už jsou kdekoliv a dělají cokoliv) a nemohou ji pustit z hlavy. 

Třetí fáze zamilovanosti u muže? Ta nejintenzivnější! 

I když si většina žen asi myslí, že první dny zamilovanosti jsou u mužů těmi „nej“, pravda je, že tou nejintenzivnější bývá až třetí fáze zamilovanosti, která nastupuje po několika týdnech nebo měsících od seznámení. V této fázi, kterou můžeme nazvat sblížením, muž stále obdivuje, jak vypadáte nebo se chováte, stále na vás myslí, jeho city k vám se ale prohlubují a on do vás začíná být „blázen“. Neustále se vás dotýká, od rána do večera vyžaduje fyzickou blízkost a sex, ve společnosti vás drží za ruku, objímá vás a dává všem okolo najevo, že jste jeho a že od vás mají dát ruce pryč.

Ve třetí fázi zamilovanosti muži ale ani zdaleka nejde jen o fyzický kontakt: své city vám vyjadřuje například tím, že je ochoten vám kdykoliv s čímkoliv pomoci: vyzvedne vás z práce, nakoupí, odveze auto do opravny, sestaví nový nábytek… mnozí muži začínají být v této fázi také méně nervózní, uvolňují se a k partnerce jsou také otevřenější, svěří se jí často i s osobními zážitky, myšlenkami a pocity. Úporná snaha udělat co možná nejlepší dojem a neprozradit na sebe nic negativního je ta tam: muži začínají více věřit a cítí se ve vztahu bezpečněji. 

Vstoupil do čtvrté fáze zamilovanosti a vážně přemýšlí o vztahu

Ve čtvrté fázi zamilovanosti si většina mužů umí už dobře představit, jak by mohl vypadat „opravdový“ vztah s vámi. A protože se jim tato představa líbí, vážně o vstupu do druhé fáze vztahu, která po období zamilovanosti následuje, přemýšlí a snaží se jí dosáhnout. V této fázi zamilovanosti přestává být „on“ a „vy“, z jeho pohledu jste to „vy“: na akce už nechodí sám, pozvání vždy přijímá za vás oba, plánuje spolu s vámi a je víc než jasné, že s vámi do budoucna počítá. 

Sexuální a emocionální intimita se v této fázi zamilovanosti prohlubují a vztah pomalu ale jistě směřuje k tomu, aby se úspěšně přehoupl do své druhé fáze. 

V jaké fázi zamilovanosti se nachází? Komunikujte s ním

Jak už bylo zmíněno, ne všichni muži projdou v období zamilovanosti všemi jeho fázemi a ne všichni jimi projdou stejným způsobem, případně stejně rychle. Záviset to bude na jejich nastavení, osobnosti, výchově, zkušenostech… a konec konců i na tom, jak bude fázemi zamilovanosti procházet jejich protějšek. Budete-li si ale vědoma toho, že i u mužů má zamilovanost své fáze, a pochopíte-li je, dost možná si navigaci první fází vztahu výrazně usnadníte a lépe porozumíte také dynamice partnerských vztahů jako takových. 

Klíčovou roli v budování a udržování dlouhodobě spokojených vztahů hraje komunikace a období zamilovanosti není žádnou výjimkou. Nevíte, co se v něm odehrává a co (k vám) cítí? Zeptejte se ho! Jak správně komunikovat se dozvíte například v článcích Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace a Naslouchání ve vztahu

Nevíte si ani po přečtení článku rady s tím, jak poznat, ve kterém fázi zamilovanosti se muž nachází a co v ní cítí a prožívá? Nevěšte hlavu a obraťte se na mě, rád vám pomůžu. Vyberte si z konzultací, které nabízím, tu, jež vám bude nejvíce vyhovovat. 

autor článku: Karel Chába