V některých životních etapách a situacích v partnerském vztahu může vést k poklesu zájmu ženy o sex. Každý jsme originál, máme rádi jiné věci i činnosti. Je tedy v pořádku, že někdo je víc aktivní v sexu, někdo méně a někomu sex pomalu nic neříká. Pokud žijeme v páru může dojít k problému právě proto, že naše sexuální potřeby začnou být odlišné.

Co je frigidita u žen

Hypoaktivní porucha sexuální touhy neboli frigidita (z lat. frigidus, chladný) je porucha sexuální funkce, vyskytující se především u žen a spočívající v pohlavní chladnosti. Projevuje se v malé sexuální aktivitě, nezájmu o pohlavní styk, v necitlivosti pohlavních orgánů a neschopnosti vzrušení a orgasmu. (Wikipedia, nedatováno)

Příčiny frigidity u žen – vrozená a získaná

Frigidita může být samozřejmě vrozená, kde může mít značný vliv genetika. Je dobré si uvědomit, že s vrozenou frigiditou se dá těžko něco dělat.  Bohužel často se může na frigiditě podílet nesprávná výchova či trauma z dětství. Hlavně dříve nebývala sexuální výchova v rodinách vždy správná.

Své následky také mohla zanechat velmi prudérní výchova, kde se sex označoval za něco nemravného, špatného a nečistého. Mnohdy se dospívající slečna strašila pohlavními nemocemi, zostuzením v případě nechtěného těhotenství, a to v nich mohlo zanechat určité trauma, které mělo následek třeba právě frigiditu.

Stejně tak mohlo mít velmi negativní vliv na sexuální život ženy například zneužívaní v dětství, znásilnění během života, ale i třeba negativní zkušenost z prvního sexu. Bohužel veškerá hluboce uložená traumata v podvědomí se špatně odstraňují, mnohdy je nutná dlouhodobá léčba především psychoterapeutická, aby žena přestala být frigidní.

Frigidita u žen na základě fyziologických změn

Během života ženy se může také objevit frigidita na základě hormonálních změn (těhotenství, období po porodu, menopauza). Frigiditu u ženy může samozřejmě způsobit i určité onemocnění či braní určitých léků (např. nejčastěji užívané antidepresiva můžou mít u některých žen vliv na snížení či vymizení jak libida, tak schopnosti dosáhnout orgasmus).

Frigidní partnerka

V případě vrozené frigidity ženy je nutné se smířit se situací, že žena taková zůstane a rozhodnout se, jestli partnerka, která je frigidní bude pro vás tou vhodnou. Je naivní předpokládat, že partnerku nějakým způsobem vyléčíte. Takové domněnky vedou pouze ke zklamání na obou stranách. Stejně tak partnerka, která není přímo frigidní, ale je spíše méně sexuálně aktivní, protože má takový  vrozený temperament se příliš nezmění, čí spíše se to časem i zhorší.

V době zamilovanosti je u obou partnerů sexuální vášeň nastavená na maximu. Časem samozřejmě dojde k jejímu poklesu. U partnerky, která již v období zamilovanosti nemá přílišný zájem o sex bude tento pokles ještě více markantní, žena se může stát snadněji frigidní. Pokud si sexuálně náruživý muž najde ženu pro kterou není sex příliš důležitý, začnou mezi nimi samozřejmě vznikat neshody. Muž bude nespokojený a třeba si začne svoji frustraci řešit milenkami.

Žena, přestože není třeba zcela frigidní se pak díky tlaku, který bude na ní partner vyvíjet, bude sexu s parterem vyhýbat ještě více. Mnohdy se pak taková žena začne vyhýbat i ostatnímu tělesnému kontaktu. To především ze strachu, aby v partnerovi nevyvolala zbytečně sexuální touhu. Kompromis v této situaci bohužel také většinou nefunguje a nic neřeší.

Setkat se na půl cesty nemusí být problémem pro muže, který se smíří s menší frekvencí sexuálních styků. Ovšem partnerka, která se bude muset občas k sexu „donutit“ si může v takovém případě vybudovat právě k partnerovi či k sexu odpor.

Je velmi vhodné si vybrat pro vztah partnera podobné sexuální apetence.

Situační frigidita ženy

I v případě, že si vyberete partnerku se kterou máte podobné sexuální potřeby, můžete mít i tak někdy během trvání vztahu pocit, že je vaše partnerka najednou frigidní. Ztratí téměř zájem o sex. Často partneři řeší tuto situaci v období po porodu dítěte. Někdy je partnerka nejen pod vlivem prudkých hormonálních změn, ale třeba také zcela pohlcena mateřstvím, bývá samozřejmě unavena, sex je to poslední nač má myšlenky.

V tomto období si často muži stěžují, že se jejich žena stala frigidní.  Není náhodou, že v tomto období se často vyskytují nevěry ze strany partnerů, kteří jsou frustrování odmítáním partnerky. Také konflikty mezi partnery mohou mít za následek frigiditu u ženy. Žena pak mnohdy začne mít odpor ke svému partnerovi a je jasné, že pak s ním ani nemá zájem spát.

Na druhou může paradoxně sexualita přestat fungovat ve vztahu, kde se zdá být vše v pořádku. Takoví partneři ale velmi často žijí v tzn. uzavřeném partnerství. To znamená, že jsou téměř pořád spolu, málokdy dělá jeden něco bez druhého. Přestože navenek působí jako dokonalý pár, při bližším zkoumání zjistíte, že ti dva spolu třeba vůbec už nespí. Stali se z nich spíše sourozenci. Naopak existují domácnosti tzv. italské, kde se dva temperamentní partneři často hádají, a přesto jim sexualita stále funguje. Sexualita zkrátka funguje na jiné úrovni než rozumové.

Důležité je nestydět se o problému mluvit. V případě určitých životních zátěží, kdy má partner pocit, že je jeho žena frigidní by měl určitě projevit pochopení. Také by měli partneři o tomto problému komunikovat, muž by měl dát ženě čas, netlačit na ni. Řešení je vždy velmi individuální, některá žena potřebuje více blízkosti partnera, jindy je naopak nutné vztah „otevřít“, protože přílišná uzavřenost vztahu (jak je uvedeno výše) může blokovat sexualitu.  

Mnohdy je dobré i v případě, že sex nefunguje nepřerušovat dotyky jako objímání, mazlení bez toho, aby končily sexuálním stykem. Samozřejmě v případě, že je to oběma partnerům příjemné. Frigidita ženy totiž může někdy souviset s dotykovou antipatií k partnerovi, a tam je nutné postupovat jinak.  Pokud situace trvá a žena je delší dobu frigidní je vhodné navštívit sexuologa. Ten je třeba schopen posoudit, co je příčinou frigidity a pokusit se o léčení. To může samozřejmě probíhat jak farmakologicky, tak pomocí vhodných terapií, jak individuálních, tak párových.

Pokud se potýkáte s problémy, které se týkají vás či vašeho vztahu, neváhejte mě kontaktovat. Můžete si vybrat jednu z možných konzultací konzultace.