Jak mluvit o nevěře, abyste se posunuli, ještě více se nezraňovali a něco nezkazili, se dozvíte na následujících řádcích. 

V článku se zaměříme na to, jak mluvit o nevěře bezprostředně poté, co se o ní dozvíte, ale i na to, jak o ní diskutovat po odeznění prvotních emocí.  S cílem,  abyste mohli krizi ve vašem vztahu co nejlépe řešit.

Jak mluvit o nevěře? Až odezní emoce  

Ve většině případů je po provalení nevěry podváděný samozřejmě v šoku, je překvapený a zraněný. Proto byste neměli bezprostředně poté, co se nevěra provalí, dělat žádná zásadní rozhodnutí. Oba dva byste si měli dát prostor na to, abyste si promysleli, jak chcete dál postupovat. Především podváděný, který se teprve nyní dozvěděl o nevěře, potřebuje čas. Musí se se situací trochu srovnat a dobře si promyslel, jestli chce ve vztahu vůbec dál zůstávat.

Co se týče podvádějícího, i ten by si měl přirozeně promyslet, co bude dál. Jak bude chtít se svým podváděným partnerem o nevěře mluvit. Měl by se také zamyslet nad širšími souvislostmi: jedna z nich je například to, jestli chce nevěru ukončit, pokud tedy ukončená ještě není. 

Jak mluvit o nevěře? Upřímně a otevřeně 

Ten, kdo podvádí, si musí upřímně odpovědět na to, jestli je nevěru vůbec schopen ukončit. Není nic horšího, než když se opakovaně provalí nevěra – a nyní mám na mysli nevěru s jedním mileneckým protějškem –, protože nevěrník opakovaně slibuje, že už situaci vyřeší.

Podvádějící by měl být také schopen mluvit o nevěře tím způsobem, že řekne, jak by chtěl postupovat a co potřebuje – kolik potřebuje času a prostoru, aby si v sobě vyřešil a odžil případnou zamilovanost s mileneckým protějškem. Je třeba, aby si promyslel a uvědomil, zda je schopen mluvit otevřeně o nevěře. Respektive o tom, co se v něm děje, případně co by potřeboval, aby o nevěře mohl co nejlépe a nejtransparentněji hovořit. 

Dohodněte se na postupu a buďte transparentní 

Po odeznění nejhorších emocí byste o nevěře měli mluvit tím způsobem, že si spolu ujasníte, jak nyní postupovat. O nevěře je smysluplné bavit se ve smyslu jakéhosi přechodného období. Je to období, kdy by si měl podvádějící, pokud je zamilovaný a není schopen milenecký vztah ukončit, v sobě tyto věci vyřešit.

Nicméně proto, abyste ve druhé fázi mohli o nevěře mluvit co nejlépe, je důležité rozmyslet si, jestli transparentní vůbec být chcete. To se samozřejmě týká vás obou, hlavně ale podvádějícího. Mluvím-li o transparentnosti, mám na mysli to, zda budete ochotní říci svému partnerovi o tom, co se ve vás děje. Nikoli o tom, jaké to s vaším mileneckým protějškem bylo, kdo to byl, kde jste spolu byli, co jste dělali… to jsou naopak věci, o kterých byste v lepším případě mluvit neměli nikdy.

Mám na mysli transparentnost, v rámci které svému partnerovi popíšete, do jaké míry jste zamilovaní. Transparentnost, kdy budete o nevěře mluvit v tom smyslu, co byste potřebovali, abyste situaci mohli řešit. Není nic horšího než v takové situaci dál lhát a tvrdit partnerovi, že jste nevěru ukončili, když to není pravda. Není nic horšího než trvat na tom, že ke svému mileneckému protějšku nic necítíte, když pravda je taková, že na něj nedokážete přestat myslet.  A tím pádem s ním milenecký vztah ukončit.

Transparentnost = klíč k posunu vztahu po odhalení nevěry

Transparentnost je klíčová, pokud se ve vztahu chcete někam posouvat, pokud vám záleží na tom, abyste svůj vztah zachránili. Chcete-li naopak nějaké informace o mileneckém vztahu utajovat, pak transparentnost nebude pro vás.

Transparentnost neznamená jen pravdivost informací, ale také to, že budete mluvit hlavně o sobě. V první fázi po odhalení nevěry nehovořte o svém protějšku.  Vyvarujte se toho, že na něj budete věci svádět, obviňovat ho z toho, co dělal špatně, jaký je a jaký není, a tvrdit, že právě proto jste byli nevěrní. Je naopak velmi důležité partnerovi vysvětlit, co se děje ve vás, jak jste na tom. Jak jste nastavení, čeho teď schopní jste a čeho ne. Právě to často souvisí s již zmiňovanou zamilovaností. Pokud jste zamilovaní, měli byste o tom mluvit, i když říct pravdu určitě není příjemné.

Od této pravdy se následně bude odvozovat to, jaké nyní máte možnosti. Bude se od ní odvozovat to, co můžete očekávat a co aktuálně není reálné. Když budete tvrdit, že pro vás není problém milenecký protějšek opustit, a přitom budete zamilovaní a nedokážete to, bude to znamenat, že se v budoucnosti (která může být velmi blízká), budete dostávat do problémů.

S pravdou ven, lži jsou cestou do pekla 

Pokud vám tedy na vašem vztahu opravdu záleží a chcete ho zachránit, nemůžete se na vaši diskuzi o nevěře dívat jenom tak, že svému protějšku nechcete ještě více ubližovat. Jsou lidé, kteří to opravdu myslí vážně s tím, že nechtějí ubližovat. A proto mluví o nevěře tím způsobem, že úplně neadekvátně vynechávají některé skutečnosti. 

To pak bohužel mnohdy vede k tomu, že podváděný lži odhalí a cítí se znovu a ještě více zraněný. Začne na podvádějícího útočit nebo mu v horším případě už vůbec neuvěří. Tyto situace se dějí opravdu velmi často a mnoho lidí říká, že kdyby věděli, co svojí zdánlivě nevinnou lží spustí, nikdy by to neudělali a raději by rovnou řekli pravdu.

Proto pokud se opravdu chcete posouvat, pak doporučuji, abyste zvolili transparentnost. A to, že si poctivě řeknete, co je nyní reálné, co lze očekávat. Jak na tom v rámci vlastního emočního světa jste. Všechny jiné způsoby vás sice možná od něčeho uchrání, možná teď nebudete muset něco říct, něčemu se vyhnete, ale do budoucna nedávají dobrý předpoklad k tomu, abyste nevěru vyřešili.

Pokud si ani po přečtení článku nevíte rady s tím, jak o nevěře mluvit, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím.

autor článku: Karel Chába