V lidském životě a ve vztazích se někdy může stát, že navzdory tomu, že někoho milujeme, a to možná vůbec nejvíc, jak jsme koho dosud milovali, dostaneme se do situace, kdy člověka, do kterého jsme zamilovaní, musíme opustit a vztah ukončit. 

Jsou dva základní důvody, proč se k rozhodnutí ukončit vztah s člověkem, kterého milujeme, můžeme rozhodnout. Tím prvním je rozhodnutí, které přichází zevnitř, to znamená, že se stane něco na pozadí, v naší psychice. Druhým důvodem je pak situace přicházející zvenčí, například tlak rodiny a podobně. 

Když důvod k ukončení vztahu s milovaným člověkem přichází zvenčí

Pokud jde o druhou variantu. A tím je rozhodnutí k rozchodu s člověkem, kterého milujeme, na základě vnějších důvodů, často se jedná o věci podobné následujícímu příkladu. Žena je rozvedená.  Má dítě nebo děti z předchozího manželství a potká muže. Do toho se zamiluje. Ten ale žije daleko. Kvůli práci či z jiného důvodu není schopný nebo ochotný se přestěhovat. Ženu to, že se vídají tak málo trápí. Navzdory tomu, že muže velmi miluje, rozhodne se s ním kvůli skutečnostem, jež stojí mimo ni, rozejít. 

Dalším důvodem k ukončení vztahu s milovaným člověkem může být ale také velký tlak rodiny. Bohužel není nic neobvyklého, že nejbližší členové rodiny na muže či ženu z různých důvodů tlačí. Říkají, že vztah je nepřijatelný. Vyhrožují třeba i tím, že s dotyčným přetrhají veškeré kontakty. Pro někoho by to mohlo být dobrým impulzem k tomu rodině se postavit a prosadit si svoje. Pro jiného je ale rodina tak důležitá a někdo je na ní i v dospělosti tolik závislý, že tlaku ustoupí.

Milujete, ale stejně to chcete ukončit – kombinace důvodů

K ukončení vztahu s člověkem, kterého milujeme, může někdy vést kombinace důvodů vnějších a vnitřních. Může to být například situace, kdy žena je už několik let rozvedená.  Má dvě děti, potká muže, do kterého se velmi zamiluje. Tento muž jí nicméně řekne, že přesto že ji také velmi miluje, tak své děti záměrně nemá a nikdy je ani chtít nebude. Tím jí naznačí, že se s ní a s jejími dětmi nechce úplně propojit. Žena má strach, že by ve vztahu trpěla.  Že by jí muž byl svým způsobem vzdálený více, než by si představovala.

Navíc je na pozadí už několik let jiný muž, který jí hodně finančně vypomáhá. Ona se bojí. Kdyby se tohoto muže, občasného milence, zbavila, za prvé by žila ve vztahu, který by jí ne úplně vyhovoval. Za druhé by s mužem, kterého tolik miluje a který jí právě naznačil, jaký je jeho vztah k dětem, neměla takový servis a že by to sama nezvládla. 

V tomto případě je tedy důvodem k rozhodnutí ukončit vztah s člověkem, kterého velmi milujeme, situace jak zvenčí, tak zevnitř. Přicházející z nitra ženy, která si nevěří, že by se sama dokázala o děti postarat.

Když důvod k rozchodu s milovaným člověkem nemá základ v reálném světě

Nakonec se vraťme k první verzi, ve které důvod k rozchodu přichází zevnitř. Jsou to situace, kdy teoreticky v tom fyzickém, reálném světě nemusí žádný problém vůbec existovat. Jako příklad si můžeme uvést muže, který se zamiluje do ženy, ale bojí se, že kdyby ve vztahu pokračoval, jenom by s ní trpěl. Navzdory tomu, že k tomu nemá žádný důvod ve smyslu, že by se k němu dotyčná chovala špatně, neumí si jednoduše představit, že by tuto ženu ustál. 

Na jednu stranu je velmi zamilovaný, na druhou stranu se ale bojí a má velkou úzkost z toho, že žena je velmi úspěšná a atraktivní.  Je pro něj z jeho perspektivy lepší se s ní, i když ji velmi miluje, rozejít, než aby žil s někým, s kým by prožíval neúměrný strach a úzkost z toho, že ho podvede, zradí nebo opustí. A to navzdory tomu, že ta žena taková ve skutečnosti vůbec nemusí být, ale je taková jen v subjektivní realitě muže.

Milujete, ale rozhodli jste se vztah ukončit? Dělejte, jako by partner zemřel

Pokud se v takové nebo podobné situaci nacházíte a rozhodli jste se ukončit vztah s člověkem, kterého milujete, musíte se chovat tak, jako by tento člověk zemřel. Jakkoli drasticky to zní, je to ta nejúčinnější cesta, jak takovou situaci ustát. Je důležité chovat se tak, jako by tento člověk neexistoval, abyste byli schopni zvládnout impulsy, které k vám bude vysílat vaše mysl. 

Pokud vztah s člověkem, kterého milujete, ukončíte, bude vám vaše mysl napovídat, abyste se vrátili. Přesvědčovat vás, že to nějak zvládnete, že to všechno bude dobré. Proto je nejlepší obranou, pokud se rozhodnete, že milovaného člověka opustíte, to, že se budete chovat tak, jako by zemřel, jako by neexistovat. Vymažte si jeho telefonní číslo a co nejdříve si zařiďte život bez něho.

Při ukončování vztahu vystupujte rozhodně a buďte neúprosní

To byste se měli snažit podpořit i tím, že dotyčnému velmi jasně a razantně řeknete, že je konec. Pokud se chcete rozejít s někým, koho milujete, nesmíte působit tak, že jste nerozhodní. Aby to nevypadalo,  že si to možná ještě rozmyslíte. Nebo že by se to dalo nějak udělat, pak samozřejmě nemůžete počítat s tím, že partner vám to posvětí a pomyslně vás nechá jít. Přirozeně vás bude přemlouvat. Takže ve chvíli, kdy se to svému protějšku, do kterého jste zamilovaní, rozhodnete říct, vystupujte  tak, aby vám to uvěřil. Musí věřit, že to myslíte zcela vážně a že na svém rozhodnutí absolutně nic nezměníte. 

Pokud vám bude partner navzdory tomu, že mu řeknete, že vztah je u konce, i nadále psát nebo volat, je jedinou možností absolutně nulový kontakt. Neodepisujte, nevysvětlujte, nereagujte.  A to přesto, že to pro vás bude velmi těžké. Je velmi důležité, pokud to jenom trochu jde, abyste odstřihli všechny kontakty.  Zablokovali si telefonní číslo. Pakliže se k vám někdy nějaký email nebo sms zpráva přeci jenom dostanou, nereagujte. 

Jestliže v partnerovi, který vás také miluje, vyvoláte dojem, že nějaká šance je, pak si buďte jistí, že se vás bude pokoušet přesvědčit. Žádný kontakt je jedinou nadějí, jak se ze situace co možná nejrychleji vzpamatovat. Budou vás napadat různé myšlenky, různé varianty. Pokud jste se ale takto rozhodli a chcete to vydržet, není jiná možnost, než to udělat tak, jako kdyby opravdu zemřel. V tom případě byste mu už přirozeně neměli kam volat, kam psát a jak se na něho obrátit. A takto byste se ve své hlavě měli nastavit.  Pokud se tedy opravdu chcete k ukončení vztahu s člověkem, kterého milujete, opravdu odhodlat. 

Nevíte, jak ukončit vztah s člověkem, kterého milujete? Rád vám poradím

Jste v situaci, kdy se chystáte ukončit vztah s člověkem, kterého milujete? Rozhodli jste se, že je to jediná varianta, ale nevíte, jak to správně udělat? Pokud si ani po přečtení článku nevíte rady a nejste si jistí, že to sami zvládnete, tak nevěšte hlavu. Rád vám s tím pomohu. Obraťte se na mě prostřednictvím konzultace, která vám bude nejlépe vyhovovat.

autor článku: Karel Chába