Pokud se nacházíte v situaci, kdy ve vašem vztahu vášeň ochladla a chcete vědět, jaké máte možnosti obnovy, pak se začtěte do tohoto článku.

Proč je ve vztahu vášeň?

Na úvod článku se domnívám, že je důležité, abyste si uvědomili, proč vášeň ve vztahu někdy dříve byla. Vášeň ve vztahu je živena na začátku vztahu, v prvních měsících a letech, když se seznamujete tím, že se neznáme, že se bojíme, že druhého nezískáme, že nebudeme pro něj dost dobří. Bojíme se, že když nás druhý odmítne, že nebudeme mít dostatečnou hodnotu.

V dalších měsících a prvních letech je vášeň ve vztahu velmi vysoká. Je přirozené, že začne pomalu klesat. První měsíce a roky je vášeň živena také neokoukaností, jakýmsi pocitem jedinečnosti pro toho druhého. Také je to i tím, že první měsíce a roky vztahu nejsou zatíženy různými zraněními, hádkami, pocity zrady, že druhý udělal něco, co neměl, a především také stereotypem.

Uvádím to proto, že se setkávám až příliš často s klienty, kteří mají zidealizované a přehnaně romantické představy o tom, že po 15 či 20 letech, někdy i méně, budou jeden druhého přitahovat tak, jako na začátku. Samozřejmě, že někdo to takto má, ale pro většinu z nás je to spíše výjimečné. Je potřeba počítat s tím, že vášeň ve vztahu je přirozeně utlumována. Je třeba si přiznat, že i když se o to budeme snažit, vášeň do vztahu v takové síle, v jaké byla na začátku vztahu, nikdy nevrátíme.

Čím vášeň ve vztahu vyprchává?

Je to mimo jiné i proto, že v době, kdy se zajímáte o to, jak obnovit vášeň ve vztahu, už jste spolu nějakou dobu. Už jste jeden pro druhého nějakou přirozenou jistotou, už ta vášeň není živena strachem, že o druhého přijdete a už nemusíte být pro druhého nejdůležitější na světě. Přirozeně je tam ten stereotyp, který začne vystupovat ve většině vztahů na povrch.

Také dochází k oslabování vášně ve vztahu citovým poutem. Toto citové pouto je ve většině případů oslabováno tím, že lidé se postupně začnou zraňovat. Lidé ve vztahu nejsou schopni naplňovat ta očekávání, která jsme právě měli na začátku vztahu, kdy  velká vášeň ve vztahu byla.

Postupně se dostáváme do situací, kdy se zklameme, kdy nedokážeme naplňovat všechny potřeby svého protějšku a zraňujeme se tím, že k sobě ne vždycky přistupujeme dobře. Přirozeně v nás začnou probíhat i procesy, kdy někdo začne říkat, že cítí vůči svému protějšku odpor, protože ho třeba něčím zradil, v něčem mu lhal. Vášeň ve vztahu je oslabená.

Ten odpor nemusí být fyzický, že se nám ten druhý nelíbí. Odpor vychází z psychiky, kdy je nám zle, kdy se cítíme tak, že řekneme, že bychom se z toho druhého nejraději pozvraceli, protože udělal něco, čím nás nesmírně zranil.

Jak vrátit do vztahu vášeň?

Aby se vášeň do vztahu teoreticky mohla vrátit, i když to už nikdy nebude v takové síle, jako na začátku, je potřeba jít po dvou rovinách.

Intimita a sexualita

První rovina, na kterou byste se měli zaměřit, je intimita a sexualita. Měli byste začít komunikovat o tom, komu by co vyhovovalo, kdo po čem touží, jaké kdo má sny, jaké kdo má sexuální představy. Dále o tom, jaké by kdo chtěl zažít situace, na jakých místech, atd. To je velmi důležité. Je potřeba dostat stereotyp z vašeho intimního života a z ložnice, aby se do vztahu mohla vrátit vášeň .

Potřebujete o těch věcech začít komunikovat. Pravidelně si sedněte a domluvte se na tom, že budete chtít jeden druhého vyslechnout a respektovat, co druhý říká. K tomu patří i to, že druhému opravdu řeknete to, po čem skutečně toužíte. Ne vždy to máme odvahu říci, protože se bojíme, že nás druhý odsoudí nebo proto, že jsme se už v nějaké míře svěřili svému protějšku a on zareagoval tak, že nás zranil.

Komunikace

Pak je nezbytné jít po úrovni komunikace a dohodnout si nejdříve to, že se pravidelně o těchto věcech budete společně bavit. Dohodnout si, za jakých podmínek, tzn. že vysílač (ten, kdo mluví) bude mluvit pouze o tom, co se týká jeho, jak se cítí, jak ty věci prožívá, naproti tomu přijímač (ten, kdo poslouchá) by se měl naučit tyto věci přijímat.

Bez respektu toho, že každý z vás má nějaké pocity, myšlenky, každý má svůj svět, se nikam neposunete. Často vášeň ve vztahu upadá právě proto, že lidé se od sebe oddalují, zraňují se, neumí spolu komunikovat, nerespektují se, neumí se srovnat s tím, že z toho vysněného zidealizovaného partnera se postupem času stává někdo, komu nemám chuť cokoliv říci, koho se bojím, kdo se mi právě něčím hnusí, protože se v některých situacích chová tak, že já to nemůžu unést.

Je tedy potřeba propojit rovinu intimní a sexuální s rovinou komunikační. Většinou není jiné cesty, než to udělat takto. Všemu tomu musí předcházet vzájemná dohoda, že na těchto věcech chcete pracovat, že se o tyto věci vzájemně chcete zajímat, aby se do vztahu mohla vrátit vášeň.

Pokud se bude snažit jen jeden z vás a ani neoznámí druhému, o co se bude snažit, k čemu chce dojít, vaše šance na to, aby se obnovila vášeň ve vztahu, je velmi mizivá. S velkou pravděpodobností to nebude fungovat. Vy si to pak budete vysvětlovat jako neochotu svého protějšku s vámi pracovat, jako důkaz toho, že o vás nemá zájem. Ale často je to tak, že pouze jenom každý z vás děláte úplně něco jiného, každý se chcete dostat ke svému cíli jiným způsobem a nemůžete tuto situaci pak správně vyřešit.

Pokud se chcete ve vaší situaci, kdy chcete obnovit vášeň ve vztahu, posunout, ale už jste vyčerpali všechny rady, pak se na mě neváhejte obrátit  a objednat se na konzultaci.  

Autor článku: Karel Chába