Rozvod je sám o sobě traumatickou záležitostí, pokud však byly v manželství děti, je vše mnohem komplikovanější. Nemůžete již myslet jen na sebe. Musíte brát také v potaz, jak se po rozvodu chovat k dětem, jak s nimi komunikovat a co bude pro ně nejlepší.

Děti se musí vyrovnat s novým stavem. Ztratily jednoho z rodičů, který se odstěhoval z domova. Nepřidělávejte jim zbytečně další starosti a snažte se vyhnout následujícím chybám.

Nepomlouvejte se

Ať už byl váš rozvod jakkoliv bouřlivý, vypjatý či dokonce plný nenávisti, nepomlouvejte svého ex-partnera před dětmi. Přestože vám ten člověk moc ublížil, pro děti je to stále jeden z nejdůležitějších lidí na světě stále je to rodič. Sice se s ním asi nebudou vídat tak často jako dřív, ale pořád s ním budou v kontaktu.

Pomluvami neohrožujete pouze vztah vašich dětí k tomu druhému, ale také k vám samotným. Děti budou přemýšlet, proč o druhém rodiči takto mluvíte, zda je to pravda, anebo zda jen nedáváte průchod svým nenávistným myšlenkám.

Nevyčítejte dítěti zájem o druhého rodiče ani strávený čas

Přestože jste se rozvedli, děti mají stále dva rodiče. To znamená, že budou chtít trávit čas s oběma. Budou chtít být součástí životů obou rodičů. Nevyčítejte svému dítěti zájem o toho druhého. Pokud si s vámi o něm bude chtít povídat, neodbývejte své dítě s tím, že o ex-partnerovi mluvit nechcete. Neměli byste dítěti vyčítat ani čas, který stráví s druhým rodičem.

Nedělejte si ze svého dítěte poslíčka

Někteří lidé po obzvláště těžkých rozvodech nejsou schopni spolu normálně komunikovat a mají tendence posílat si po dětech vzkazy (ať už normální či nenávistné a vyčítavé). Tomuto se snažte za každou cenu vyhnout, nekomunikujte spolu skrze své děti. Způsobíte tak akorát zbytečný citový tlak na vaše dítě. Bude se cítit, že je zodpovědné za vyjednávání mezi rodiči, kteří nebyli schopni to zvládnout sami. Chcete-li svému ex něco říci, postavte se k tomu čelem a pohovořte si jako dva dospělí lidé.

Nepoužívejte své děti jako psychoterapeuty

Zbytečně se dětem nesvěřujte s nepříjemnými detaily vašeho rozchodu a rozvodu. Vím, že vyrovnat se s problémy je snazší, když se někomu svěříte. Pokud je ale ten někdo vaše dítě, vystavujete ho zbytečně dalšímu stresu a vám to pravděpodobně stejně příliš nepomůže. Vyhledejte raději pomoc u jiných dospělých z vaší rodiny, přátel nebo u odborníka.

Nevyvolávejte rozepře

Pokud vám dělá problém být spolu s bývalým partnerem v jedné místnosti, omezte vzájemnou komunikaci na pozdravy. Ve vší korektnosti vyřiďte vše potřebné a snažte se s ním nepohádat. Nevyčítejte mu dávné křivdy a sarkasmy si raději nechte pro sebe. Nestojí to za to. Obzvláště pokud by vás při tom měly vidět děti. Raději se svému ex vyhýbejte.

Mají vaše děti problém se s rozvodem vyrovnat? Navzdory velkému úsilí se vám nedaří napravit citové rány, které rozvod pochopitelně u děti zanechal? Kontaktujte odborníka, který bude schopen vám pomoci.

autor článku: Karel Chába