Na pozadí každého vztahu se ukrývají témata, která potřebujete pojmenovat, abyste zjistili, jak máte opravit váš nefunkční vztah.

Na úvod tohoto článku je nezbytně nutné začít tím, že si vysvětlíme, že každý vztah plní jakousi obrannou a zpevňující funkci. Tím chci říct, že každý z nás má nějaké své slabiny. O některých slabinách víme, některých si nejsme vědomi. 

Každý vztah má své funkce, poznejte je, abyste mohli opravit nefunkční vztah 

Každý vztah má plnit funkci jakéhosi zpevňování naší osobnosti, abychom se cítili lépe, lepšími lidmi. Každý vztah nás má ale také chránit od našich slabostí, jimž bychom se chtěli vyhnout.  Ideálně tak, že nás na ně partner nebude upozorňovat, že nám bude pomáhat, abychom jimi netrpěli. Každý vztah má samozřejmě funkci toho, abychom se cítili sociálně v bezpečí, abychom k někomu patřili, aby ve vztahu byla sounáležitost atd.

Nicméně s těmito funkcemi, které nás mají chránit nebo zlepšovat náš život, je ten problém, že si je často vůbec neuvědomujeme. Pak nemůžeme nefunkční vztah dobře opravit, protože nevíme, jakou má skutečně funkci. Nás vztah není jen o tom, abychom společně vychovávali děti, abychom spolu trávili volný čas atd. 

O důležitých funkcích, které vás vztah plní, běžně nemluvíme. V naší mysli se na začátku vztahu tyto funkce nastaví, dojde k jakémusi blízkému spojení (většina lidí to nazývá tak, že k sobě patří, že se k sobě hodí, že si rozumí, že se s tím druhým cítí dobře a bezpečně, že si jich ten druhý váží). Nicméně na pozadí těchto věcí jsou právě propojení, která jsou klíčová k tomu, abyste mohli opravit svůj nefunkční vztah.

Jak na záchranu vztahu, když je třeba přenastavit jeho funkce 

Jako příklad si uveďme muže a ženu, kteří se seznámili a od začátku v sobě našli velké zalíbení. Muž byl o 12 let starší, žena si s ním připadala velmi bezpečně. Když měli krizi a přišli ke mně, po hlubším rozboru jsme si začali uvědomovat, že fungovali jako otec a dcera.

Muž za ženu vše zařizoval, vše rozhodoval, radil jí, co by jak měla dělat, a ženě se to po nějakou dobu líbilo. Muž si připadal důležitý, v bezpečí, nic ho neohrožovalo, takže funkce vztahu byla po dlouhou dobu zachovávána. Na pozadí šlo o to, že muž chtěl někoho opečovávat.  Měl pocit, že není dost dobrý na to, aby byl se ženou, která je silná a samostatná.  Její samostatnosti se navíc bál, měl obavu, že by ho žena mohla opustit. Žena byla naopak osobnost, která nechtěla nic rozhodovat a za nic nést zodpovědnost.

Funkčnost vztahu začala být nicméně nabourávána ve chvíli, kdy v ženě vzklíčila touha růst.  Vyvíjet se, nebýt tolik závislá na svém manželovi. V tu chvíli nastala krize, protože manžel nesouhlasil s tím, aby se funkce vztahu přenastavila a aby žena byla samostatnější. To ho ohrožovalo a toho se bál.

Jak opravit nefunkční vztah? Zastavte se a myslete 

Pokud tedy chcete opravdu opravit svůj nefunkční vztah, musíte se ve chvíli, kdy máte krizi, zastavit. Musíte chtít oba dva pojmenovat, jaké funkce váš vztah doteď plnil. Jakou základní funkci plnil, v čem vás chránil, od čeho vás nastavení vztahu osvobodilo, čím jste se nemuseli zabývat. Ve většině vztahů nějaká taková „dohoda“ existujte. Abyste vztah mohli opravit, nejdřív si musíte uvědomit, na čem váš vztah stál doposud.

Musíte si uvědomit, co se stalo, co jednomu z vás přestalo vyhovovat, že funkce vztahu přestala být aktuální.

Jakmile pojmenujete toto nastavení, měli byste se snažit opravit váš nefunkční vztah tím, že se budete bavit o tom, co kdo z vás potřebuje. Důrazně vás upozorňuji, abyste diskuzi vedli tím způsobem, že ji budete brát jako výměnu názorů, jež hned nevede k žádným závěrům. Jak už jsem naznačoval, funkce vztahu má být taková, že se cítíme dobře. Ten, kdo je pasivní a nehodlá vypovědět pomyslnou smlouvu, se od začátku většinou brání a nechce se o tom bavit. Má totiž pocit, že by funkce vztahu neměla být přenastavena, a proto odmítá jakoukoli diskuzi. 

Opravit nefunkční vztah můžete jen společně 

Musíte si uvědomit, že pokud oba dva nebudete chtít se vztahem něco dělat, opravit ho, aby byl zase funkční, pak se vztah stejně už nikdy nevrátí do své původní podoby. Většinou je to tak, že nefunkční vztah chce opravovat jen jeden. Ten, který chce růst, který chce změnu. V našem případě to chce žena. Muž dlouhou dobu bránil tomu, aby se něco měnilo. 

Musíte tedy na začátku chtít jen diskutovat, otevřeně, transparentně se bavit o tom, co by kdo z vás chtěl. Jak by si to přestavoval, za jakých podmínek by bylo možné váš vztah opravit, abyste ho posunuli na další úroveň. Většinou je to bohužel horší pro toho, kdo nechce vztah přenastavovat. V našem případě to byl pán: chtěl zachovat staré pořádky, chtěl, aby vztah zůstal takový, jaký byl doposud, protože mu to vyhovovalo. 

Aby bylo možné opravit nefunkční vztah, bude muset chtít každý z páru změnu, něco překonat. Podíváme-li se opět na náš příklad, bude to znamenat, že muž bude muset chtít pracovat na své osobnosti: bude ji zpevňovat, aby se necítil tolik ohrožený, bude muset být sebevědomější.  Více věřit sám sobě a tomu, že má dostatečnou hodnotu. 

Bude to možné jedině tehdy, když si bude sám více věřit.  Bude spokojenější sám se sebou a nebude mít takovou potřebu ženu ve všem ovládat a chránit.  Všechno za ni zařizovat, protože v tom spatřoval svou moc nad ní. Dokud na něm byla závislá, byl si jistý, že se nemůže stát nic špatného. Proto je důležité si v diskuzi připustit i to, jaké byly doteď vaše slabiny, čemu jste se chtěli vyhnout, před čím jste se schovávali. Bez toho nemáte naději na to, abyste se kamkoli posouvali. 

Pokud si ani po přečtení článku nevíte rady s tím, jak opravit svůj nefunkční vztah, obraťte se na mě. Rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím. Vyberte si tu, která vám bude nejlépe vyhovovat. 

autor článku: Karel Chába