Pokud se nacházíte v situaci, kdy zvažujete, zda-li váš vztah má ještě smysl, zda máte ve vztahu nadále setrvávat a pracovat na něm,  pak vám tento článek může pomoci při rozhodování.

V partnerských vztazích může nastat situace, kdy si lámete hlavu s tím, jestli ve vztahu ještě zůstat nebo ho opustit, zda váš vztah má ještě vůbec smysl. Často jsou tyto úvahy promíchány i s pocitem viny, ptáte se sami sebe, zda jste udělali dostatek pro to, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda ve vztahu zůstat nebo zda už stoprocentně odejít.

Kdy vztah určitě smysl nemá?

Mohu s určitostí říci, že máte jistotu, že vztah nemá smysl, pokud se v něm vyskytují závislosti. Pokud je váš partner závislý například na alkoholu nebo na drogách či na automatech nebo na podobných „lákadlech“, tak váš společný vztah určitě v budoucnu bezproblémově fungovat nebude. Většinou se i partner projevuje tak, že na vztahu, resp. na svých závislostech, nechce pracovat a jen vám do nekonečna slibuje nápravu. Bohužel se ale nic nezmění.   

Takový člověk se musí dostat do stavu, že jemu samotnému začne vadit, jak žije, jak ničí svůj život, jak ničí váš společný vztah. Teprve pak na sobě začne pracovat. Určitě do této kategorie patří i násilí. Pakliže jste byl/a vystaven/a situaci, kdy vás protějšek fyzicky napadl a opět nemá vůli a chuť dělat nic jiného, než jen slibovat nápravu, vyhledání odborné pomoci nebo slibuje, že se situace už nebude opakovat, a že se bude léčit a podobně, tak tento vztah určitě smysl nemá.

Vztah nemá smysl, když partner jen slibuje

Dalším důvodem jak poznat, že vztah nemá smysl je, když se vám ve vztahu opakuje něco, s čím nejste schopni nic udělat a zároveň to nemůžete a nechcete ani akceptovat. Takovou situací může být to, že vám partner slibuje, že si najde práci, když momentálně nepracuje nebo pracuje v zaměstnání, které ho extrémně vysiluje tak, že chodí z práce tak vyčerpán, že po večerech a o víkendech jen spí.

Pakliže se tato situace opakuje a vy se vysilujete tím, že se snažíte stav zachraňovat a partnerovi pomáhat, ale partner na to nereflektuje a nemá ani žádnou motivaci nic měnit, jen si dál stěžuje, pak vězte, že tato situace se zlepšit sama od sebe nemůže a váš vztah smysl nemá.

Má vztah smysl, když se neustále hádáte?

Dále vztah určitě nemá smysl, pokud jste v situaci, kdy máte ve vztahu problémy s komunikací, neustále se hádáte a nejste schopni problémy sami vyřešit. Tím se jen více vzdalujete jeden druhému a postupně i ztrácíte chuť do dalších pokusů o nápravu. Příkladem může být nevěra, kdy partner s vámi důvody nechce řešit a nechce na vztahu nijak pracovat.

To, že s vámi partner na vztahu nechce pracovat, poznáte i tak, že se neustále na něco vymlouvá, stále vám slibuje, že se o věcech budete bavit, ale až zítra nebo vše svádí na vás. I když se snažíte neustále něco nového vymýšlet a navrhovat, partner nespolupracuje. Takový vztah pro vás s nevětší pravděpodobností  smysl asi nebude mít. 

Má vztah smysl, pokud se snaží pouze jeden?

Nikdo nedokáže vztah zachránit sám. Na vztah jsou vždy potřeba oba partneři, a i když se setkávám s tím, že za mnou přichází jeden z páru a říká, že chce udělat maximum pro to, aby se vztah dal zachránit, tak to bohužel v mnoha případech, resp. ve většině případů, nejde a nefunguje, pokud nechtějí oba partneři. To platí i pro případy,  kdy jdete za odborníkem a snažíte se, sám/a.  Bohužel i v tomto případě  je šance na úplné uzdravení vztahu malí a musíte zvážit, zda setrvat ve vztahu pro vás má smysl.

Má vztah smysl, když máte rozdílné životní hodnoty a názory?

Dalším důvodem, proč vztah nemá smysl, může být, když se s partnerem nepotkáváte v zásadních věcech jako jsou vaše životní hodnoty, to kam v životě směřujete nebo kde chcete bydlet, a zda chcete mít děti a podobně. Do této skupiny patří samozřejmě i to, pokud máte naprosto rozdílné názory na sexualitu a intimitu.

Jeden z partnerů může chtít třeba sadomasochistické praktiky a druhému se něco takového absolutně příčí. Zároveň si partner neumí představit, že by se bez něčeho takového obešel. V takovém případě je velmi důležité, abyste si o věcech promluvili, abyste si upřímně vysvětlili, kdo co chce a potřebuje. Je důležité, abyste si upřímně odpověděli, zda v takovém vztahu a za takových podmínek jste schopni žít, a zda má takový vztah pro vás smysl.

Bohužel většinou, když jsou názory a potřeby partnerů takto rozdílné, tak ve většině případů vztah dlouhodobě nefunguje. Z takového vztahu je opravdu lepší včas odejít. Dlouhodobě takový vztah nemá smysl ani pro jednoho z partnerů a včasným ukončením se vyhnete zbytečným hádkám a zklamáním.

Vztah nemá smysl, pokud jste už opravdu vyzkoušeli vše pro záchranu vztahu


Jedním z posledních, nejdůležitějších a nejčastějších důvodů, jak poznat, že vztah nemá smysl je i to, že jste udělali vše, co jste mohli a máte pocit, že nic víc už pro vztah udělat opravdu nejde. To je například ve chvíli, kdy jste se společně snažili o záchranu vztahu, ale nejde vám to a partner odmítá jít za poradcem. Pokud jste společně vyčerpali všechny možnosti, pak je samozřejmě na každém z vás, abyste už nespoléhali na svůj protějšek a zamysleli se sami nad sebou, zda v takovém vztahu, má cenu pokračovat.

Pokud si stále i po přečtení článku nejste jisti, jak poznat, zda váš vztah má smysl, pak se na mne neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába