Zvládání rozchodu a proces, který s ním souvisí, patří k životním výzvám, jimž většina lidí čelí alespoň jednou za život, mnozí opakovaně. Nejde přitom pouze o fyzické oddělení se od bývalého partnera (tedy například odstěhování se ze společné domácnosti), ale hlavně o psychický proces, který může být obtížný a náročný. Zajímá vás, co dělat, abyste přestali milovat ze dne na den? Chcete vědět, jak na ex co nejrychleji přestat myslet a zapomenout na něho? Vhodné strategie probereme na následujících řádcích. 

Jak přestat milovat? Přistupte ke zvládání rozchodu jako k dovednosti

Lidé mají tendenci považovat zvládání rozchodu za něco, co bychom měli umět automaticky. Po všem, co jsme v životě prožili – od vztahů s rodiči a sourozenci až po romantické dospělé vztahy – bychom přeci mohli předpokládat, že rozchod by měl být snadno zvládnutelným úkolem, vždyť už jsme ho dělali tolikrát! Realita je ale mnohem složitější a přestat na někoho myslet není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je třeba uvědomit si, že zvládání rozchodu je dovednost, kterou si musíme osvojit, a vyžaduje znalosti psychologie, lidské mysli a také sama sebe. 

Největší omyl, kterého se řada lidí dopouští, je to, že si myslí, že fyzické oddělení se od bývalého partnera znamená dovršení rozchodu. Od ex se odstěhovali, a tím pádem už na něho mohou přestat myslet a milovat ho. Pravda ale je, že rozchod je dokončen až poté, co se od partnera odpoutáme ne fyzicky, ale psychicky. Nepříjemné pocity a bolest, které s rozchodem souvisí, tedy určitě nezmizí pouhým odchodem nebo přerušením komunikace, bude k tomu potřeba mnohem víc.

Přerušte kontakt a odpoutejte se psychicky, přestanete na něho myslet snáz

Jedním z klíčových kroků k tomu, abyste se od bývalého partnera dokázali psychicky odpoutat a přestat ho milovat, je přerušení veškerého kontaktu. Pravidlo nulového kontaktu je v tomto ohledu naprosto neocenitelné. Pokud je to jen trochu možné (například spolu nemáte děti), snažte se kontakt s ex minimalizovat, nesetkávejte se, nepište si, nevolejte. Je to nezbytné pro váš psychický klid a extrémně důležité, abyste na bývalý protějšek mohli zapomenout. 

Součástí rozchodu je uvědomění si, že na druhého už nemůžete fyzicky, ale především psychicky spoléhat. To znamená, že už ho (v dobrém slova smyslu) nemůžete využívat k tomu, abyste si ulevili od svých životních problémů a emocionálního stresu. Pocit samoty, nedostatečnosti a nejistoty, který může po rozchodu vzniknout, je přirozený. Pro zvládnutí rozchodu je ale klíčové si přiznat, že vztah definitivně skončil a s ex partnerem již není možné sdílet nejen nejintimnější myšlenky a pocity, ale pokud možno vůbec nic. Je to první krok na cestě k psychickému odpojení se a tomu, že na někoho můžete (konečně) přestat myslet. 

Chcete zapomenout a přestat milovat? Zaměřte se na sebe

Další účinnou taktikou, jak co nejlépe zvládnout rozchod a zapomenout na bývalého partnera, je zaměřit se na sebe a své vlastní potřeby. Často se stává, že lidé po rozchodu upadnou do pasivity a izolace. Mnozí se po práci vrací domů a večery a víkendy tráví sami. Utápějí se v negativních myšlenkách, někdy dokonce upadnou do deprese. Taková pasivita je ale škodlivá pro psychické zdraví člověka, a proto je důležité proti ní bojovat. 

Jste-li krátce po rozchodu a snažíte se na druhého přestat myslet, naplánujte si činnosti a aktivity, kterými budete naplňovat svůj čas a zaměřovat na ně svou mysl. Snaha být aktivní může velmi pomoci odvrátit pozornost od bolesti a smutku, které po rozchodu přirozeně nastupují. Mějte jasno v tom, co budete dělat každý večer a o víkendech. Plánujte setkání s přáteli, rodinou a dalšími lidmi, kteří vám jsou blízcí. Důležitá je také fyzická aktivita: sportování a pohyb pomohou uvolnit endorfiny, tzv. hormony štěstí, a zlepší vám náladu. 

To nejhorší, co můžete udělat, když se snažíte zvládnout rozchod a přestat myslet na ex partnera, je zůstat sami se sebou a svými negativními myšlenkami. Aktivní zaměření se na sebe může být klíčem k tomu, jak se doslova ze dne na den cítit lépe a z rozchodu se zotavit rychleji.

Rozchod je proces. Nepodceňte ho a přestanete milovat rychleji

Ač bychom si to samozřejmě přáli, rozchod není něco, co se stane ze dne na den. Je to proces, který vyžaduje čas a trpělivost. Přirozeně bychom chtěli, aby bolest a smutek po rozchodu zmizely okamžitě a my jsme na druhého přestali myslet ze dne na den. Realita je ovšem taková, že rozchod je složitý proces, který může (a většinou tomu tak skutečně je) trvat nějaký čas, přestat milovat ze dne na den je tedy v absolutní většině případů nemožné. 

V průběhu rozchodu lidé obvykle prochází několika fázemi. Nejdříve přijde popírání. Pak fáze zmaru, kdy se snažíme pochopit, co se stalo a proč se náš vztah rozpadl. Následuje fáze vzteku a bolesti, kdy si uvědomujeme, že bývalý partner už je mimo náš dosah a nemůžeme ho ovlivnit. Poté přichází fáze smíření, kdy začínáme akceptovat, že vztah skončil, a snažíme se dívat dopředu. Průchod fázemi je individuální: ne všichni si projdou všemi, někomu tento proces trvá pár dní, jiní v něm uvíznou i na několik let.

Jak přestat milovat a zapomenout? Přestaňte o ex přemýšlet

Mnohdy se to snadněji řekne, než udělá, platí však, že nepřetržité přemýšlení o bývalém partnerovi může být zásadní překážkou v procesu zvládání rozchodu. Takové přemýšlení může zahrnovat vzpomínky na společné chvíle, hledání východisek nebo uchylování se k naději na návrat partnera. Neustálé myšlení udržuje naživu bolest a smutek a komplikuje psychické odpoutání se od druhého.

Chcete-li ex přestat milovat, zkuste místo neustálého přemýšlení o něm přesměrovat své myšlenky, a to sami na sebe. Zaměřte se na své cíle, zájmy a budoucnost. Učte se novým dovednostem, najděte si nový koníček, začněte nový projekt nebo vstupte do nového společenství lidí. Důležité je najít si něco, co vás naplňuje a dává smysl vašemu život

Psychické slabiny a poruchy osobnosti jako překážka na cestě k zapomenutí

Ztěžovat zvládání rozchodu, a někdy dokonce zcela znemožnit proces zapomínání na druhého mohou psychické slabiny nebo poruchy osobnosti. Pokud máte tendenci k depresi, úzkosti nebo jiným duševním problémům, může pro vás být rozchod ještě obtížnější. V takovém případě je zcela klíčové vyhledat odbornou pomoc. Psychoterapie může být užitečná při zvládání emocionálních obtíží spojených s rozchodem, ale také vám může významně pomoci, když na druhého chcete přestat myslet a milovat ho co možná nejdříve.

Zvládnout rozchod není snadný úkol, ale s vhodnými postupy a trpělivostí můžete bývalého partnera postupně (nikoliv ale ze dne na den) přestat milovat a zapomenout na něj. Klíčové je přerušit veškerý kontakt, zaměřit se na sebe a snažit se přesměrovat své myšlenky mimo druhého. Mějte na paměti, že každý rozchod je jedinečný, a proto tímto procesem bude každý člověk procházet individuálně. Nevíte si ani po přečtení článku rady s tím, jak na něho zapomenout a přestat ho milovat? Nevěšte hlavu a obraťte se na mě, rád vám pomůžu prostřednictvím některé z konzultací

autor článku: Karel Chába

Související články: Jak dlouho čekat po rozchodu a Po rozchodu jsme v kontaktu