Procházíte si obdobím, kdy se vyrovnáváte s rozchodem, který jste nepochopili? Který vám protějšek nevysvětlil? V článku se dozvíte, jak se k takovému rozchodu postavit.

Existují dva nejzákladnější důvody, proč jste se od svého protějšku nedozvěděli, z jaké příčiny se s vámi nepochopitelně rozešel.

Jaké jsou důvody nepochopitelného rozchodu?

Prvním důvodem je to, že váš protějšek nedokáže sám vysvětlit příčiny rozchodu. Může se vám to zdát divné, ale opravdu se to může stát. Jsou lidé, kteří se dostanou do situace, kdy se prostě necítí dobře. Mají například pocit, že nic nemá cenu. Nic je nebaví a netěší.

Tyto své stavy a pocity přenášejí na vztah a viní za ně svůj protějšek. Nicméně nejsou schopni k té své situaci říci více. Mohou se nacházet ve stavu, kdy mají pocit, že jediné řešení, je právě rozchod. Samozřejmě nepochopitelný rozchod v hlubších úrovních jejich mysli nějaké příčiny má. Takový jedinec nedokáže rozchod opravdu dost dobře vysvětlit.

Druhým důvodem, proč vám protějšek nechce nic říct k rozchodu, může být fakt, že vám nechce ublížit anebo se chce něčemu vyhnout. Může se něčeho bát nebo se stydět, chce něco utajit. Obránci vztahu, tedy ti, kdo s nepochopitelným rozchodem nesouhlasí, popisují i další situace.

Partner jim vysvětluje příčiny rozchodu, ale jsou pro ně nepochopitelné. Často z důvodu, že nepochopitelný rozchod přišel náhle nebo je pro ně velmi bolestivý. Aniž by si to uvědomovali, nechtějí si připustit, že se s nimi partner rozešel. To, co jim partner říká, popírají.

Často naopak dávají různé protinávrhy, co by se s danou situací dalo dělat. Tím ale ještě více podporují, že partner na nepochopitelném rozchodu trvá. Má pocit, že není respektován a chápán. I toto může být mimochodem důvod, proč se jeden partner rozešel s tím druhým.

Ve vašem případě to může být jakákoliv z těchto variant, kterou jsem popsal. V nějaké menšině to může být i jiná varianta. Svým způsobem je to vlastně jedno, jaký důvod měl váš protějšek k nepochopitelnému rozchodu. Chápu ale, že si to nemusíte myslet a že se mnou nemusíte souhlasit.

Popírání nepochopitelného rozchodu ve své mysli

Za neochotou nebo neschopností přijmout to, proč se s vámi váš partner nepochopitelně rozešel, je také právě již zmiňované popírání. Čím více budete popírat ve své mysli skutečnost, že rozchod nastal, tím bude těžší se se situací vyrovnat. Po dobu několika hodin nebo dnů je přirozené takovou situaci popírat, ale dlouhodobě vám to nemůže prospívat.

Bude vám to bránit se s nepochopitelným rozchodem vyrovnat. Zkuste začít uvažovat způsobem, že podstata rozchodu, pokud ji váš partner ví, opravdu nic nezmění. Často si lidé myslí, že pokud by znali důvod rozchodu, mohou se situací něco udělat. Někteří lidé házejí chybu i na sebe. Mají pocit, že kdyby se dozvěděli, co oni dělali špatně, podaří se jim celou situaci zvrátit a zase se k sobě vrátí.

Funguje to na principu, že pokud jsem něco pokazil já, mám také moc tu chybu napravit. Pokud ji napravím, důvod nepochopitelného rozchodu přestane být podstatný a můžeme se k sobě zase vrátit.

Nemá tedy cenu přemýšlet způsobem, že znát příčinu nepochopitelného rozchodu vám pomůže se rozchodem vyrovnat nebo jej zvrátit. Krátce po rozchodu je popírání celé situace ve vaší mysli tedy přirozené. V delším časovém horizontu si tím ale budete jen škodit.

Vyrovnat se s nepochopitelným rozchodem můžete jen vy sami

Pokud se s rozchodem nedokážete vyrovnat po dobu několika týdnů nebo měsíců, je potřeba začít pracovat sami se sebou. Pracovat se svou myslí, nenechávat ji, aby si s vámi dělala, co chce. Nenechat si vnutit myšlenku, že s nepochopitelným rozchodem se můžete vyrovnat jen tehdy, když budete znát odpověď, proč se to stalo. 

Mnohdy tuto odpověď chcete mimo jiné proto, abyste byli s tím druhým v kontaktu. Ať už písemném, telefonickém nebo abyste se viděli osobně. Často lidé, kteří se s nepochopitelným rozchodem nemohou vyrovnat, říkají tomu druhému: „Když se spolu sejdeme, tak mi jen povíš, co se stalo a už tě nebudu otravovat…“.

Za touto touhou je ale neochota, neschopnost se s nepochopitelným rozchodem vyrovnat. Zároveň je tam víra, že by s tím šlo něco dělat. Tím si opět ubližujete. Protějšek s vámi vůbec nemusí komunikovat. Pokud se sejdete, bude vás to ještě více bolet, protože jste se s druhým viděli. A je úplně jedno, jestli se dozvíte něco nového nebo ne.

Je důležité, abyste se snažili veškerý kontakt se svým protějškem ukončit. Přestaňte doufat, že vám řekne něco, co můžete sami napravit. Přestaňte doufat, že uslyšíte něco, co vám uleví. Tak to bohužel nechodí. To, že se dozvíte pravdu, proč k nepochopitelnému rozchodu došlo, vám zásadním způsobem neuleví. Nemá cenu se upínat k tomu, že váš protějšek vám se situací pomůže. Že může říci něco, co vás té bolesti zbaví, protože to se nestane.

S nepochopitelným rozchodem se musíte být ochotni vyrovnat vy sami. Samozřejmě také můžete vyhledat odbornou pomoc. Pokuste se co nejdříve přijmout skutečnost, že ač vám rozchod přijde nepochopitelný, nezmění to nic na faktu, že nastal. Dokud budete doufat, že vám partner něco vysvětlí a vám se uleví, tak se udržujete v tom, že budete trpět.

Pokud si i nadále nevíte rady, jak se vyrovnat s nepochopitelným rozchodem, rád vám pomohu. Obraťte se na mě prostřednictvím konzultace, která vám bude nejlépe vyhovovat.

autor článku: Karel Chába