Šikanování ve formě ponižujících a degradujících poznámek existuje nejen na pracovišti, ale bohužel také často v partnerském vztahu. Co dělat, pokud se setkáte s takovým chováním jako je šikana ve vztahu?

Pokud si projdete svůj okruh přátel a známých, možná si vybavíte pár, kde se taková slovní šikana děje. Chybí zde respekt vůči jednomu z partnerů. Můžete často slyšet, jak uráží jeden z partneru  druhého. Dává mu najevo jak je nemožný, je na něm něco špatně – vlasy, tělo, zuby, nebo má špatné vlastnosti – špatný vkus, je hloupý, neumí hospodařit s penězi, prostě cokoliv, zač je neustále kritizován.

V každém vztahu se samozřejmě najdou chvíle, kdy kritizujeme svého partnera a naopak on nás. Je jasné, že občas se pohádáme a jsme podráždění. Tak se stane, že se můžeme také občas zachovat k partnerovi neuctivě. Ve zdravém vztahu se toto ovšem děje výjimečně, a když se po takové hádce uklidníme, rychle si uvědomíme, jak hloupě a nevhodně jsme se chovali a partnerovi se omluvíme.

Ve vztahu, kde se projevuje šikana se ovšem kritizuje a devalvuje partner jako člověk stále a systematicky.

Šikana v partnerství se může projevovat především:

• Stálou kritikou partnera.

• Ponižující, shazující a hanlivé poznámky na účet partnera.

• Mlčení, přehlížení partnera.

• Nerespektování soukromí, vstupování do soukromí druhého, zadržování informací.

• Rozhodování za oba.

Takovýto psychický teror pak má samozřejmě dramatický dopad nejen na naší psychiku, ale také na naše tělo. Necítíme se pak ve vztahu bezpečně, a žijeme tak vlastně neustále ve stavu ohrožení. Můžeme se poté snadno dostat do deprese, začít pociťovat úzkost až panický strach. Naše tělo může reagovat také bolestmi hlavy, nesoustředěností, můžeme mít zažívací potíže.

Neustálá devalvace a ponižování, kterým nás vystavuje náš partner můžou zapůsobit tak, že začneme sami o sobě pochybovat. Může v nás vyvolat pocit, že nám něco chybí, nějaké dovednosti, vlastnosti, že s námi opravdu třeba není něco v pořádku.

Proč má partner potřebu šikanovat?

Člověk by si řekl, proč vlastně někdo setrvává ve vztahu s partnerem, který je dle jeho slov úplně nemožný, neschopný atd. Proč si tedy nenajde někoho dokonalejšího? Možná proto, že se vlastně sám cítí velmi nejistý. V jistém smyslu se takový partner cítí ohrožený, ublížený, či se cítí zastrašen námi, či jinými lidmi. Má strach, že v případě, že nás nepřesvědčí o naší malé hodnotě, můžeme ho kdykoliv opustit.

Přitom sebeúcta člověka, který šikanuje je mnohdy velmi nízká, přestože se často navenek chová jako mistr světa. Takovým ponižováním někoho jiného si často zkouší sám zvednout svoje sebevědomí. Pokud má tu moc způsobit, že se pak cítíme špatně, má dojem, že má nad námi moc, a je tak lepší než my

Proč tolerujeme šikanu partnera?

Jednou z možností je, že toto chování je nám dobře známo již z dětství. Mohli jsme mít před očima takový rodinný model, a přijde nám pak chování našeho partnera normální. Často si totiž podvědomě vybíráme partnera, který má podobné vzorce chování jako měli naši rodiče.

Také nízká sebeúcta způsobuje, že máme tendenci pochybovat sami o sobě. Často si myslíme, že si takové chování vlastně zasloužíme, přejímáme vinu. Snažíme se udržet partnerovu lásku za každou cenu, ospravedlňujeme a odpouštíme mu donekonečna jeho chování.

Hrát roli v tom, že tolerujeme šikanu ze strany partnera může také psychická i materiální závislost na partnerovi, strach ze samoty, strach z budoucnosti. Někdy je ve hře také naivní představa, že se partner časem změní, pokud budeme dostatečně trpěliví a také pokud budeme dělat vše, tak jak si přeje.

Co dělat v případě šikany v partnerství?

V každém případě je v první řadě třeba posílit naše sebevědomí. Naučit se oddělovat chování našeho partnera a sebe. Pokud se chová, tak jak se chová, nemá to nic společného s tím, že my bychom nebyli zcela v pořádku. Jeho problémy, které se odrážejí v chování k nám, jsou především odrazem jeho velké vnitřní nejistoty a zranění.

V případě, že nechce s námi o nutnosti změny partner mluvit a je evidentní, že mu chybí potřebný náhled na to, že jeho chování není v pořádku, nemáme šanci nijak sami změnit partnerství k lepšímu. Můžeme se pouze snažit změnit svoje postoje a chování. Je dobré si uvědomit, že změnit naše zažité postoje a vzorce chování nebude vůbec jednoduché.

Pokud totiž naše zažité vzorce nezměníme, tak přestože se s partnerem rozejdeme, posléze si zřejmě opět vybereme podobného partnera se stejně nevhodným chováním. A to i přesto, že budeme mít ze začátku pocit, že jsme našli pravý opak bývalého.

Abychom se zbavili negativního myšlení a změnili tyto špatné vzorce, zřejmě budeme potřebovat odbornou pomoc a podporu. Posléze jak se začne měnit naše myšlení i chování, budeme schopni daleko lépe pochopit, že nám bude lépe bez partnera, který nás šikanuje a nechce udělat nic pro změnu takového chování. Pak mnohdy pochopíme, že si zasloužíme partnera, který nás bude respektovat.

Pokud se potýkáte s problémy ať ve vztahu, či týkající se vás či partnera v souvislosti se vztahem, neváhejte mě kontaktovat a vybrat si jednu z možných konzultací zde.