Do kdy čekat a dávat svému milenci čas, aby se rozhodl, jestli se rozvede? Jak nejlépe poznat, kdy milenecký vztah s mužem, který se nechce rozvést, ukončit? To se dočtete v tomto článku.

Na úvod bych chtěl říct, že situace, kdy se milenec nechce rozvést a milenka s ním stále zůstává, není samozřejmě jednostrannou záležitostí a čistě chybou nebo zlovůlí jednoho z vás. Výběr partnera, jak si většina z nás bohužel myslí, není náhodný. Naše mysl se přirozeně neskládá jen z vědomé části, ale také z části nevědomé, kde máme uložené obsahy mysli, které nás zásadně ovlivňují, které si však neuvědomujeme.

Jste milenkou muže, který se nechce rozvést? Začněte u sebe

Tím mám na mysli, že jsou ženy, které si neustále do svého života nějakým způsobem přitahují komplikované muže. Jsou to muži, kteří se buď nechtějí vázat, muži promiskuitní nebo muži ženatí. Celkově se jedná o muže, se kterými je problém a nelze s nimi mít spokojený, dlouhotrvající vztah, v němž muž bude čistě jen partnerem jedné ženy.

V tom případě je samozřejmě třeba hledat problém u dotyčné ženy a v tom, co se v ní děje. Často je to právě to, že ve skutečnosti se žena vztahu bojí nebo si myslí, že si nic víc, než být jenom milenkou, nezaslouží, a proto si nevědomě vyhledává právě takové muže. Mít ženatého milence je totiž svým způsobem bezpečné – žena ví, co od něj může čekat, ví, že si ho nemůže plně nárokovat.

Ženatý milenec? Vítané bezpečí i vědomá frustrace

To se ale nicméně nevylučuje s tím, že mysl takové ženy může být v konfliktu. To znamená, že na hlubších úrovních může z důvodu většího bezpečí vyhledávat problematické muže, na které se nemůže úplně navázat, zároveň ale na vědomé úrovni může být frustrována tím, že má ženatého milence a že ten se nechce rozvést. Tento konflikt samozřejmě není náhodný a odráží problémy, které v sobě žena má uložené a které se často datují až do doby jejího dětství, v němž hrál pravděpodobně svoji roli komplikovaný vztah s matkou, ale především s otcem.

Milenec se nechce rozvést. Co mám dělat?

Pokud jste tedy milenkou muže, který se nechce rozvést, nezaměřujte svoji energii jenom na něho a na to, abyste ho svým způsobem k rozvodu přinutila, ale pozornost věnujte hlavně sama sobě. Ideální je vždy vyhledat odbornou pomoc v podobě nějakého druhu terapie, psychoterapie. Jejím smyslem je zabývat se právě hlubšími obsahy mysli a zjistit, jak jste nastavená a proč takové muže přitahujete a proč je neopustíte ani tehdy, když se nechtějí rozvést. To, že takové muže milujete a že nejste schopna sama sebe ovládnout a navždy jim dát sbohem, není náhoda.

V případě, že hned nechcete navštívit odborníka, existují i tady možnosti, jak sama sobě porozumět, jsou však omezené. Vezměte si tužku a papír a začněte si heslovitě psát vše, co vás k tomuto tématu a vaší situaci napadne. Cílem je rozebrat jednotlivá témata, která vám přijdou na mysl, a to co nejvíce do hloubky. Nejprve si tedy řetězte jednotlivé věci typu: nechci být sama, mám ho ráda, je mi s ním dobře a tak dále.

Pak každé toto jednotlivé téma zkuste prozkoumat do co největší hloubky a neodbíhat k jiným. Může vám to dát hodně dobrý vhled do toho, co se ve vás děje, jaké jsou vaše strachy, bloky a důvody, proč nejste schopná situaci vyřešit. Je nicméně třeba si uvědomit, že vaše schopnosti jsou omezené – nemáte zkušenost odborníka, který těmto věcem rozumí -, a pokud byste se v tom stále nebyla schopna sama zorientovat, pak vám určitě doporučuji, abyste vyhledala pomoc. Obzvláště pak tehdy, děje-li se vám to, že si vyhledáváte ženaté muže, kteří se nechtějí rozvést, dlouho trpíte a nejste schopna je opustit, opakovaně.

Milenci, kteří se nerozvedou

Máte milence, který se nechce rozvést a neustále se na něco vymlouvá, neustále vám říká, že teď na to ještě není dobrá doba, ale že vás miluje a že o vás nechce přijít? Nebo se snad pokusil od své manželky a od dětí odejít, ale zase se k nim vrátil, protože – jak tvrdí – žena to neustála a dělala hysterické scény, nebo z toho byly špatné děti? Pak opravdu spíše nepočítejte s tím, že by to tento muž zvládnul a rozvedl se.

Takový muž často prožívá silné pocity, které ho totálně zahlcují, pocity viny, pocity špatnosti a také silné pocity stesku po dětech, bez kterých spousta mužů přirozeně nedokáže žít. Řada mužů si nedokáže představit, že by jejich děti vychovával někdo jiný a odejít od manželky a rozvést se pak nejsou schopni.

Jak poznat muže, který se nechce rozvést

Muže, který se jen tak nerozvede, jednoduše poznáte tak, že nemá jasnou představu, kdy a jak to udělá. Je to muž, který neustále mluví jen obecně, neustále všechno oddaluje, nebo se dokonce pokusil odejít, ale zase se k ženě vrátil. Nebo je to muž, který to ženě sice řekl, ale pak začal couvat, protože ona reagovala velmi neuroticky. Takoví muži na 80 % situaci nezvládnou a nerozvedou se.

Muž, který tento krok udělat chce, jej nejčastěji udělá do jednoho roku od doby, co se do své milenky zamiluje. Je to muž, který má velmi dobrou nebo naprosto jasnou představu o tom, co udělá, kdy to udělá, jak to časově udělá. Je to většinou muž, který se dokáže vyrovnat se svými pocity viny, jež jsou samozřejmě přirozené, ale některé muže ovládnout natolik, že nikdy neodejdou a nerozvedou se. Nevěřte tomu, když vás milenec neustále odkazuje na to, že to bude lepší a že už to brzo vyřeší.

Jak zjistit, jestli se milenec rozvede

Je to „snadné“. Sedněte si se svým milencem a chtějte po něm jasnou představu. Chtějte po něm termíny, chtějte vědět, jak to ženě řekne, chtějte po něm, aby vám sdělil, jak ustojí a co udělá, aby to zvládnul, když bude žena naléhat a vydírat, což se bohužel někdy děje a není se samozřejmě čemu divit.

Chtějte po svém milenci, aby vám sdělil malé, dílčí kroky, které povedou k vašemu velkému cíli, tedy k tomu, že odejde a rozvede se a vy budete spolu. Pokud vám tyto věci není schopen dát, není schopen pojmenovat mezistupně a termíny, do kdy například zařídí bydlení či udělá to či ono, pak to udělat není schopen.

Rozlišujte mezi tím, že vás má rád a že vás miluje, rozlišujte mezi tím, že po tom rozvést se opravdu spousta mužů, kteří mají milenku, touží a mluví o tom tak, tak že je z nich cítit, že by to rádi udělali, a rozlišujte mezi tím, že to nejsou schopni udělat. To vše jsou naprosto rozdílné věci. Bohužel většina z žen, které jsou milenkou ženatého muže, se velmi často zaměřuje na to, zda je muž miluje, což je často pravda, ale už ne na to, jestli je skutečně schopen odejít a rozvést se.

Milenec se nechce rozvést? Pak je to na vás

Jste milenkou ženatého muže, který už se několikrát pokoušel odejít, nebo už od doby, co jste spolu, uplynul minimálně rok? Neustále jen obecně slibuje a říká, jak to zvládne? Pak je to typ muže, který to většinou neudělá, a proto vám doporučuji, abyste si zásadně sama za sebe zvážila, jestli v takovém vztahu chcete skutečně zůstat.

Máte milence a on se nechce rozvést? Vyzkoušela jste tipy z článku, stejně si ale nevíte rady? Pak jsem tady pro vás a neváhejte se na mě obrátit. Typy konzultací, které nabízím, najdete tady.

autor článku: Karel Chába