Nevěra s kolegou je extrémně nepříjemná a složitá záležitost. Pokud se totiž podváděný o nevěře svého partnera či partnerky s kolegou dozví, musí pracovat s informací, že se každý den v práci vídají. To je pro podvedeného nesmírně emočně náročné. Ve své praxi se často setkávám s tím, že tento typ nevěry je pro podváděného jedním z nejhorších. Ale je to komplikované i pro nevěrníka, pokud to chce začít nějak řešit.

Ztracená důvěra po nevěře s kolegou se obtížně napravuje

Protože jde o kolegu v práci, je to pro podváděného velmi zatěžující a je pro něj hodně obtížné, aby dokázal nevěrnému zase věřit.

Již samotný fakt, že k nevěře s kolegou došlo, velmi nabourává nebo zcela ničí důvěru ve vztahu. Je také otázkou, jaká důvěra v tom vztahu před tím byla, když došlo až k nevěře a pár nebyl schopen to řešit dřív a jinak. Dá se předpokládat, že už před nevěrou byla důvěra nízká a že ji nevěra zcela zlikvidovala.

O to těžší je řešení situace potom, co k nevěře již došlo.

Jak přistupovat k nevěře s kolegou

Bohužel jsem se s tím setkal ve své praxi mnohokrát. Řešení této situace je pro samotný pár velmi obtížné, a proto přišli až ke mně. Často jsem se setkal s tím, že například podváděný naléhal na nevěrníka a chtěl, aby ten odešel ze své práce. Aby se už neviděl s tou kolegyní či kolegou.

Ale všichni moc dobře víme, jak je to dnes s penězi a prací. Není tak jednoduché odejít z práce.

Osobně se domnívám, že pokud pár chce nevěru skutečně vyřešit a vrátit do vztahu důvěru, aby mohli být spolu opět spokojeni, je třeba nikam nepospíchat a netlačit na pilu.

Důrazně nedoporučuji, aby podváděný ihned začal podmiňovat zachování vztahu tím, že nevěrník odejde z práce.

Jak začít napravovat nevěru s kolegou

Je důležité, abyste se nejprve dohodli, zda na vztahu chcete vůbec pracovat. Zda jste ochotni nějakou dobou jít cestou toho, že mezi vámi bude nějaká nejistota, že nebude jisté, jestli to má vůbec smysl. Protože tak to na začátku té změny většinou bývá.

Pokud se dohodnete, že přeci jen chcete zkusit vztah zachránit, transparentně se dohodněte a načrtněte, jak to teď vše bude probíhat, když se nevěrník bude v práci setkávat s objektem své nevěry. Musíte se dohodnout, jak teď budou probíhat určité akce. Pokud například nevěrný často chodil na akce či večírky s lidmi z práce, bylo by fér to omezit nebo toho úplně nechat. Na přechodnou dobu, než se situace doma vyřeší a uklidní. Než se vám podaří vybudovat vzájemnou důvěru, než to vše vyřešíte a posunete se dál.

Potom byste měli začít pracovat na pravých důvodech, proč k nevěře přišlo. Pravá příčina je málokdy zjevná na první pohled, proto byste si měli v klidu sednout a popovídat si o tom. Snažte se najít skutečný důvod, který vedl nevěrníka k nevěře s kolegou. Jakmile tu příčinu naleznete, je třeba ten problém napravit. Jedině tak totiž zajistíte, že váš vztah bude v budoucnu stabilní a že se nevěra nebude opakovat.

Zajímejte se více o potřeby toho druhého. Hledejte možnosti, co můžete ve vztahu zlepšit, jak si můžete vyjít vstříc, aby vám spolu bylo lépe a abyste si více důvěřovali.

Nevěru s kolegou většinou sami nevyřešíte

Pokud se vám po nevěře s kolegou nedaří dát vztah zpět dohromady, nezoufejte. Je to skutečně obtížná situace a málokterý pár to zvládne bez pomoci odborníka na partnerské vztahy. Neváhejte a kontaktujte mne. Pomohu vám uklidnit aktuální situaci a společně nalezneme pravé příčiny nevěry. Pak vám ukáži, jak tyto příčiny odstranit a jak pracovat na vašem vztahu do budoucna.

autor článku: Karel Chába