Zajímá vás, co je to polyamorie a jak se v polyamorním vztahu žije? Jaký význam má polyamorní manželství a jaká jsou jeho pravidla? Podíváme se na to na následujících řádcích.

Co je polyamorie a jak se v polyamorním vztahu žije

Polyamorie je v rámci moderních vztahů stále více diskutovaným tématem. Polyamorie – složenina řeckých slov „poly“ (mnoho) a „amor“ (láska) – označuje formu vztahu, do kterého jsou zapojeni více než dva lidé, kteří city a náklonnost (v podobě romantické i sexuální) chovají ne k jednomu, ale k více partnerům současně. 

Život v polyamorním vztahu může být velmi odlišný od toho, na co jsou lidé zvyklí v tradičním monogamním vztahu. Stejně jako vztah mezi dvěma partnery je ale i každý polyamorní vztah jedinečný a partneři v něm zapojení si sami určují, jak budou jeden ke druhému přistupovat a svůj vztah prožívat. To může zahrnovat různé formy intimit, romantického partnerství, nebo dokonce společné bydlení.

Polyamorie není nevěra ani promiskuita, nezaměňujte ji s nimi. Na rozdíl od nich stojí na principu důvěry, kdy před sebou lidé své další partnery netají, ale otevřeně o nich mluví, nebo je dokonce vzájemně „sdílejí“

Pravidla polyamorie: klíčová je otevřená komunikace

Polyamorie často vyžaduje zavedení pravidel a hranic, které pomáhají udržet zdravý a respektující vztah mezi všemi zúčastněnými stranami. Pravidla se liší vztah od vztahu a v konečném důsledku záleží jen a pouze na tom, na čem se partneři domluví. Platí, že nic není dobře nebo špatně, pokud to tak všem ve vztahu vyhovuje. 

Pravidla polyamorního vztahu se často točí kolem otázek, jako jsou transparentnost (například ve smyslu sdílení informací o dalších partnerech mimo „základní“ vztah), zdraví (bezpečný sex) nebo emocionální podpora.

Polyamorní vztahy jsou (nebo by měly být) postaveny na otevřené komunikaci, důvěře a respektu vůči všem zúčastněným stranám. Právě otevřená komunikace je klíčem k dlouhodobě udržitelnému polyamornímu vztahu, v němž jsou všichni spokojeni. Partnerství (a polyamorní vztahy nejsou výjimkou) mohou být úspěšná pouze tehdy, pokud jsou všichni schopni svobodně hovořit o svých pocitech, potřebách a obavách. S pomocí komunikace je možné předcházet zbytečným konfliktům a nedorozuměním a umožňuje partnerům poznat potřeby, ale i slabiny jeden druhého.

Polyamorní manželství 

Základem polyamorního vztahu je často manželský nebo partnerský pár, ve kterém jeden nebo oba partneři mají další – vedlejší – romantické nebo sexuální vztahy, o kterých druhý ví, případně je jejich součástí. Konkrétních podob polyamorního vztahu existuje celá řada: jeden z partnerů udržuje vedlejší vztah, jehož manžel či manželka nejsou součástí, do vztahu jsou zapojené dva páry, jde o uzavřený, tzv. mnohověrný vztah, do něhož se již další partneři nehledají, případně vztah otevřený, v němž jsou naopak noví lidé vítáni… 

Stejně jako je mnoho forem polyamorního vztahu, je také mnoho různých důvodů, proč do nich lidé vstupují. Některým párům polyamorní manželství poskytuje větší rozmanitost, pro některé může být monogamní vztah v rozporu s jejich sexuálními a emocionálními potřebami a polyamorie jim nabízí jejich lepší uspokojení. Polyamorie je často příležitostí k posílení důvěry mezi partnery a prohloubení jejich komunikačních dovedností. Nezřídka kdy jsou polyamorní vztahy také životním stylem, spojeným s filozofickými nebo etickými přesvědčeními jejich účastníků. 

Obecně platí, že lidé, kteří se do polyamorních vztahů zapojují, preferují ve vztazích větší otevřenost a flexibilitu, jež jim pomáhají lépe reagovat na změny v jejich životě a potřebách.

Polyamorní vztahy nejsou pro každého

Láká vás polyamorie a myslíte si, že by pro vás tato forma vztahu byla přímo ideální? Možná ano, pozor ale na to, že rozhodně není pro každého. Například máte-li problém se žárlivostí či důvěrou, měli byste se polyamornímu vztahu vyhnout velkým obloukem. 

Chcete-li polyamorní manželství vyzkoušet, pobavte se o tom nejprve otevřeně s partnerem či partnerkou: už z jejich reakce vám bude jasné, zda pro vás vykročení tímto směrem vůbec přichází v úvahu. A nezapomeňte, že románek bez vědomí a za zády primárního partnera není polyamorie, ale nevěra v té nejryzejší podobě.

Téma polyamorie není žádné tabu: polyamorní vztahy vždy existovaly, existují a existovat budou a jsou-li výsledkem vzájemné domluvy všech zúčastněných, není na nich nic špatného. Nejste si ani po přečtení článku jistí tím, co je to polyamorie? Chcete vyzkoušet polyamorní vztah, ale nevíte, jak o tom říct partnerovi či partnerce? Tápete, jaká pravidla si v polyamorním vztahu nastavit, a přemýšlíte, zda by polyamorní manželství mohlo fungovat i u vás? Neváhejte se na mě obrátit, rád vám pomohu. Vyberte si z konzultací, které nabízím, tu, jež vám bude nejlépe vyhovovat.

autor článku: Karel Chába