Jakmile si uvědomíte, že váš vztah není uspokojivý, existuje nějaký důvod, proč jej dále udržovat? V tomto článku se podíváme na některé důvody, proč mají lidé tendenci udržovat „špatné“ vztahy. 

1. Nemáte dostatek porovnání ve vztazích 

Jste „spokojeni“ s nevyhovujícím vztahem proto, že nemáte dostatek porovnání a nevíte tedy, jak může zdravý vztah mezi partnery fungovat. Také jste mohli vyrůstat v rodině, kde byl brán spatně fungující vztah jako normální. Vzali jste pak za své, že je nutné v takovém nevyhovujícím vztahu setrvat. Také lidé s nižším sebevědomím, nebo mající pocit, že jsou málo atraktivní pro opačné pohlaví, neočekávají již předem od vztahu mnoho pozitivního. Mohou pak považovat za standart právě nevhodný vztah.

2. Ve vztahu přehlížíte negativní vlastnosti partnera

Lidé mohou  upřednostňovat nějakou vlastnost partnera, a  naopak jeho negativní rysy zcela přehlížet. Často můžete třeba slyšet, že partner se sice hrubě chová ke své partnerce, ale jinak je spolehlivý, zajistí finančně rodinu, anebo má rád děti. Taková partnerka se pak třeba  rozhodne, že se pokusí s  partnerem zůstat, a snaží se soustředit jen na jeho kladné vlastnosti. Ty negativní pak buď popírá, omlouvá anebo se snaží je přehlížet.

3. Špatný vztah jako nejlepší ze špatných alternativ

Někteří lidé si myslí, že současný i neuspokojivý vztah je lepší, než by si hledali někoho jiného, zvykali si na někoho jiného, anebo zůstali třeba sami. Mají  pocit, že by mohli dopadnout ještě hůř s dalším partnerem, anebo si myslí, že už by si partnera vůbec nenašli. Dále se bojí, že když by po rozchodu zůstali sami, jejich život by ztratil smysl, mají strach ze samoty. Nefunkční vztah berou jako tu lepší ze špatných alternativ, a raději v něm zůstávají. 

4. Manipulace ve vztahu

Někdy, když se jeden  partner rozhodne přece jen špatný vztah opustit, se může vyskytnout ze strany opouštěného partnera citové vydírání a manipulace. Může následovat emocionální manipulace, jako třeba vyvolávání viny, znevažování, ponižování a dokonce vyhrožování násilím. Psychicky slabšímu partnerovi, který si příliš nevěří ( především jde o ženy), pak brání strach a jejich rezignace opustit takového partnera.

5. Investice do vztahu

Mezi další překážky, bránící opustit nefunkční vztah, můžou být společné investice. Jednak jde samozřejmě o investice finanční, a tedy o společný majetek, který spolu partneři vybudovali. Ten  hraje u mnohých párů značnou roli v rozhodování, zda zůstat ve špatném vztahu. Jde ale také o jinou investici, a to do samotného vztahu, do něž již partneři investovali mnoho úsilí a času. Mnohdy se pak  projevuje nechuť tyto vztahy ukončit, přestože už vztah není šťastný a ani jednoho z partnerů již nenaplňuje.  

6. Láska ve špatném vztahu

V případě nefunkčního vztahu mají často lidé negativní myšlenky, a rozum jim říká, že jsou ve špatném vztahu. Cítí, že partner pro ně není dobrý, vztah jim většinou značně komplikuje život. Přestože může být partner  problematická osoba, může mít jeho protějšek ve vztahu k němu i pozitivní pocity. Je paradoxní, že lidé mohou i nadále milovat partnery, přestože vědomě cítí, že jsou citově zainteresování ve špatném vztahu.

Vědí, že nejlepším řešením by bylo ukončení takového vztahu.  Nebývá nic výjimečného, že silné pozitivní a negativní pocity vůči partnerovi mohou  koexistovat. Právě tyto pozitivní pocity pak mnohdy způsobí, že partner, který vztahem většinou trpí, a má něj  negativní dopad, není schopen tento špatný vztah sám ukončit.

7. Děti jako jediné pojítko vztahu

Občas bývají pochopitelně děti tím posledním pojítkem, které drží partnery pohromadě. V rozchodu jim pak často brání pocit, že by dětem ublížili. Mají pocit, že by rozchod napáchal na dětech nenapravitelné citové škody, anebo že by jeden z partnerů nebyl schopen sám dostatečné výchovy. Dalším důvodem je  třeba strach jednoho z partnerů z částečné ztráty kontaktu s dítětem. Děti jsou ovšem mnohdy citlivé víc než tušíme. Nefunkční vztah rodičů, kteří jej udržují jen kvůli nim, má často právě naopak horší efekt, než kdyby se partneři v klidu a včas rozešli. 

8. Zvyk ve vztahu a strach z rozvodu

Někdy jsou lidé pohodlní měnit cokoliv ze svého zaběhlého života, a proto setrvávají i v nevyhovujících vztazích. Změny, které by museli podstoupit jim nahánějí hrůzu. Pokud jsou sezdání, tak mají obavy, jak by  probíhal rozvod, dělení majetku, a s tím spojené starosti. Do tohoto stavu se dostávají především partnerství a manželství, kdy jsou spolu partneři již mnoho let. Většinou si tak nějak si na sebe zvykli, ale vztah už jim nic nepřináší. Častá verze je, že jeden nebo oba z partnerů udržují mimomanželský poměr, ale k žádnému řešení a ukončení byť jen formálního manželství se nemají. Horší verze je, že je mezi partnery roky nahromaděným napětím již značná nevraživost. Přesto ani jeden z nich nemá tu odvahu takový nefunkční vztah ukončit. 

Pokud  máte pocit, že jste ve špatném vztahu, a nemáte sílu z něj odejít, zkuste se zamyslet nad tím, jaký je důvod, že setrváváte v takovém vztahu. Zkuste požádat o objektivnější náhled třeba někoho z přátel, nebo rodiny. Vyjádřené negativní názory od přátel a rodinných příslušníku vám mohou pomoci zvýšit pravděpodobnost, že špatný vztah ukončíte. Nebojte se požádat o jejich podporu.  Pokud máte pocit, že to nemůžete sami zvládnou, kontaktujte mě v sekci konzultace.