Možná jste se ve vašem vztahu dostali až do situace, kdy už nemůžete dál a rozhodli jste se, že se s manželem nebo s manželkou rozejdete a půjdete každý svou cestou. Ale není to tak jednoduché, protože máte děti a nevíte, jak to udělat, aby se jich tato situace co nejméně dotkla. V dnešním článku se podíváme na to, jak řešit rozchod manželů s dětmi.

Bez ohledu na to, jestli budete mít střídavou péči nebo budou děti v péči jednoho z vás a druhý z manželů si je bude brát třeba jen na víkend, je v ideálním případě prospěšné, abyste spolu co nejvíce o dětech a o věcech kolem dětí komunikovali. Samozřejmě, že to není vždy jednoduché, pokud se rozcházíte s tím, že jste si ublížili nebo to tak minimálně jeden z vás cítí.

Ukažte dětem, že i po rozchodu spolu manželé dokáží vycházet

Nicméně děti za vaši situaci nemohou. Pokud pro ně chcete udělat to nejlepší, jak tvrdí většina manželů, kteří se rozcházejí a ptají se mě, co udělat v této situaci pro své děti nejlepšího, tak nejlépe jim posloužíte, když jim ukážete, že i navzdory tomu, že už spolu nedokážete být partnery, spolu můžete být dobrými rodiči. Vycházejte spolu dobře ve prospěch svých dětí.

Dohodněte si nejprve pravidla, která budete kvůli dětem dodržovat po vašem rozchodu. Pro děti jsou pravidla velmi důležitá, protože v nich nachází jistotu, kterou ke svému vývoji velmi potřebují. Jistota je uklidňuje a dává jim řád. Pravidla by se měly týkat jak střídání dětí, tak i předávání informací o tom, jak se dětem daří, jaké mají případně zdravotní problémy, jak se jim daří ve škole, co by se měly naučit, co je trápí mimo školu, co jste spolu řešili a tak dále.

Je velmi důležité, abyste se pokusili si předávat mezi sebou  informace.  Když dítě bude s jedním z vás něco řešit, u čeho jste vy nebyli, abyste k tomu  měli informace a věděli, jak na to reagovat, na čem se případně dítě dohodlo s vaším protějškem. Tímto po vašem rozchodu značně dítěti zjednodušíte jeho život. Nebudete ho vlastně nutit, aby svým způsobem žilo ve dvou rozdílných světech, nebo aby se někdy muselo rozhodovat mezi otcem a matkou. Zároveň mu tím vezmete tu možnost, aby si dítě vybíralo samo, co je pro něj lepší, jestli to co říká otec nebo naopak matka, což může způsobovat výchovné problémy.

Po rozchodu manželů je třeba dohodnout a dodržovat jistá pravidla

Určitě dohodnutá pravidla dodržujte minimálně po dobu 3 až 6 měsíců po rozchodu, aby si na ně děti zvykly a adaptovaly se na ně. Pak je můžete revidovat a bavit se o tom, zda není něco nutné změnit. Zároveň po tuto dobu, pokud máte jeden z vás nebo oba dva nové partnery, tak se pokuste prozatím děti s novým partnerem neseznamovat a odložte to až na období po šesti měsících. To hlavně z důvodu, aby si děti na vše nové zvykly a pak si mohly zvykat i na váš nový protějšek.

Také je prospěšné se předtím, než se jako manželé rozejdete, společně dohodnout na tom, co řeknete dětem jako důvod vašeho rozchodu. Snažte se co nejméně odklánět od pravdy a od toho, proč jste se opravdu rozešli. Snažte se dětem podle jejich vyzrálosti vysvětlit, co je čeká a proč se rozcházíte. Na vysvětlení se podílejte oba pokud to jen trošku půjde, aby bylo vidět, že jste zajedno. Tím dětem ukážete, že i v těchto nepříjemných situacích se dají věci řešit určitým správným způsobem.

Hádky před dětmi při rozchodu manželů

Rozhodně si před dětmi nevyřizujte své účty, neházejte vinu za rozchod a rozpad vašeho manželství jeden na druhého, a to i za předpokladu, že došlo třeba k nevěře a jeden z vás odchází k milence. Tuto skutečnost samozřejmě nezatajujte, pokud to je možné, protože děti se to stejně dříve nebo později dozvědí, a pak by vám nemusely už věřit.

Někdy se stává, že podvedený, od kterého druhý z manželů odchází, si trvá na tom, že musíte dětem říci, jak je ten dotyčný špatný, protože vás opouští, a že se vám teď bude dařit špatně a podobně. Nic takového nedělejte, protože nejvíce tím právě uškodíte dětem.

Váš manželský rozchod by měl proběhnout co nejvíce v poklidu.

Nevyužívejte své děti na to, abyste si přes ně posílali zprávy, abyste si přes ně dál vyřizovali své účty. Pokud spolu nejste po rozchodu schopni komunikovat, zkuste si najít jiného dospělého člověka, který vám bude ochoten dělat prostředníka, a přes kterého budete řešit své problémy mezi sebou. Můžete si takto vyměňovat informace o dětech, o jejich prospěchu, zdravotním stavu, o tom, co řeší s kamarády atd., abyste oba dva měli co nejvíce informací. Rozhodně to nedělejte přes děti, které si pak svým způsobem mezi vámi musí vybrat, koho mají mít radši a komu mají stranit.

Nedávejte dětem při rozchodu z lítosti nereálné sliby

Při rozchodu manželů určitě taky dětem neslibujte to, co nemůžete dlouhodobě dodržet jen proto, že vám je jich nyní líto, nebo že se chcete před dětmi dělat lepšími, než je váš protějšek. Tím opět zas jen nejvíce uškodíte svým dětem. Slibujte a plánujte při rozchodu jen to, co má smysl a to, co můžete dlouhodobě dodržet.

Nedělejte ani to, že dětem budete chtít situaci ulehčít například tím, že na přechodnou dobu si o víkendu „budete hrát na spokojenou rodinu“, která půjde třeba do zoologické. Situaci tím neulehčujete. Dávate tím jen dětem planou naději, že byste se k sobě mohli vrátit a jen tím dětem ubližujete. Pokud se rozhodnete pro rozchod, a že budete každý žít sám, pak je opravdu prospěšné nastavit režim, který bude fungovat dlouhodobě, a ve kterém budete žít odděleně od sebe a děti budou vždy jen s jedním z vás. Čím dříve to uděláte tím dříve si na to děti zvyknou a tím lépe pro ně.

Pokud se nacházíte v obdobné situaci a stále si nevíte rady, jak tuto situaci řešit, nejste si jistí ani po přečtení tohoto článku, pak se na mě neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába