Možná máte pocit, že stále přitahujete partnery či partnerky, kteří potřebují nějakým způsobem pomoci. Pokud se to stává ve vašem životě pravidlem, asi je dobré přemýšlet v čem vězí vaše přitažlivost pro takové typy partnerů či partnerek?

Jan si stěžuje, že už neví jak dále. Téměř každá z jeho partnerek potřebovala nějakou pomoc, protože byly jak sám říká na pomyslném dně. Například jedna z partnerek byla velmi zadlužena (půjčku si vzali s bývalým přítelem, ale splácení zůstalo na ní), tak jí Jan pomáhal splácet dluhy, aby se z problémů co nejdříve dostala.

Když se pak jeho partnerka dostala z největších finančních dluhů, odešla od něj k jinému muži. Další partnerka se dostala do problémů, když jí její bývalý přítel po rozchodu požádal, aby opustila jeho byt a ona neměla kam jít. Navíc byla ještě bez zaměstnání. Ani tato partnerka s ním nakonec nezůstala. Jan se ptá, proč je magnetem na partnerky, které mají v životě nějaké problémy. Ač se jich ujímá a snaží se jim všelijak pomáhat, přesto žádný jeho vztah většinou dobře nedopadne.

Proč přitahujete partnera či partnerku v problémech

Jisté je, že Jan se svoji silně ochranitelskou povahou takové ženy v životních problémech přitahuje. Na druhou stranu i jeho přitahují ženy, které potřebují pomoc. Je možné, že když potká ženu, která má nějaké problémy a chová se tak, že jí bylo ublíženo, je pro něj taková žena jako magnet. Může mu připadat právě přitažlivá pro svoji zranitelnost. Také pro něj může znamenat hodně takový cit jako je lítost, který pak snadno zamění za lásku. Vybírá si pak spíše ženy podle toho, jak moc mu je jich líto, než podle toho, jestli se k němu hodí.

Jak poznáte, že jste v roli zachránce partnera

Žijete s partnerem či partnerkou, kteří by se podle vás sami o sebe nedokázali postarat.

Často musíte dávat do pořádku problémy, které má váš protějšek.

Často se chováte spíš jako rodič, než jako partner, před jinými lidmi svůj protějšek často omlouváte.

Cítíte k partnerovi či partnerce lítost. Máte pocit, že vašemu protějšku všichni ubližovali, nebo okolnosti byly vždy proti němu.

Oporou jste ve vztahu vždy pouze vy, váš protějšek nikdy.

Přejímáte zodpovědnost za život vašeho partnera či partnerky.

Proč vás mohou přitahovat lidé s problémy

U některých lidí to může způsobovat nějaký dřívější pocit viny, který se přenesl i do budoucnosti. Takovým záchranářským chováním pak člověk kompenzuje mnohdy i podvědomě nějaký pocit provinění, který se snaží umlčet právě péčí o partnera. Je ovšem také dost možné, že se s osobou, která má problémy cítí dobře proto, že jí může snadno ovládat.

Tím, že druhému pomáhá pak může snadno držet opratě ve vztahu, i dávat najevo svoji nadřazenost nad partnerem či partnerkou. Mnohdy si pak takový člověk vybere právě partnera, který se topí v problémech proto, že se může vedle něj cítit jako ten daleko úspěšnější a lepší. Může si pak snadno hrát na obětavého a šlechetného zachránce.

Co máte z toho, že zachraňujete partnera z problémů

Přestože se takový člověk nejednou spálí, stejně často stejnou chybu opakuje stále dokola. Možná ani sobě nepřizná, že mu vztah s takovým partnerem či partnerkou, kteří mají nějaké problémy, ať již existenční nebo citové vlastně přináší určité uspokojení. Takový člověk může být závislý na pocitu vděčnosti ze strany druhého partnera. Staví se pak spíše do role rodiče, svůj protějšek opečovává a snaží se mu všemožně pomoci, mnohdy bez kritického pohledu na to, jak se věci skutečně mají.

Mnohdy lidé, kteří zachraňují svého partnera, nedokážou takový vztah ukončit, přestože cítí, že je vztah nevyrovnaný. Většinou si ani nepřipouštějí, že jsou využívání a více dávají než dostávají. Mají tendenci donekonečna svůj protějšek omlouvat z nepříznivého osudu, přivírat oči nad věcmi, které si jejich partner či partnerka zavili sami. Navíc sami jejich partneři nemají zájem tyto věci mnohdy ani změnit.

Pokud se taková dvojice rozejde, tak většinou není iniciátorem rozchodu „pomáhající partner“. Ten bohužel stále čeká, že “něco stane“ a u jeho protějšku dojde k nějaké změně, samozřejmě k lepšímu. Také si říká, že když už do vztahu tolik investoval, tak z něj přece neodejde. Navíc má mnohdy pocit zodpovědnosti za to, co by bylo po rozchodu s jeho protějškem.

Jak přestat zachraňovat partnera z problémů

Pokud stále opakujete stejný vzorec ve výběru svého partnera či partnerky, musíte se sami zamyslet, proč se tak stále chováte a proč chcete stále někoho zachraňovat. Možná máte pocit, že jste někdy něco provedli, co jste si sami neodpustili. Třeba je vaše naprogramování takové, že si myslíte, že máte zodpovědnost za životy jiných. Důležité je především poznat sám sebe, své skutečné pohnutky a motivace. Je také dobré uvědomit si a přiznat věci, které vám možná nebudou příjemné.

Je vhodné se ptát, proč vás stále přitahuje někdo, kdo má v životě problémy. Proč vás naopak nepřitahují lidé, kteří drží svůj život ve svých rukou? Nepletete si třeba soucit s láskou? Každý člověk se může dostat do potíží. Ale není možné cítit respekt k někomu, kdo se sám nesnaží z problémů dostat a jen využívá druhého. Pokud nemůžete cítit respekt k takovému partnerovi a přesto s ním setrváváte, odpovězte si na otázku, zda máte dostatečný respekt sami k sobě.

V případě, že se nacházíte v situaci se kterou si nevíte rady, neváhejte mě kontaktovat v sekci konzultace.