Co to je citová nevěra, jak se s ní vypořádat a jakých chyb se při tom určitě vyvarovat? To se dozvíte v následujícím článku. 

V drtivé většině vztahů dochází k tomu, že si jeden na druhém vytvoříme závislost. Je to závislost, která ve vztahu má být, která nás k sobě připoutává, je to citová vazba. Citová vazba je základním stavebním kamenem vztahu.

Co je to citová vazba a kdy dochází k citové nevěře? 

Citová vazba je nastavení mysli, kdy svůj protějšek považujeme za ten nejdůležitější. Za někoho, kdo je nám nejblíž, za někoho, od koho nejvíc očekáváme. Citová vazba je stav, kdy je to právě náš protějšek, s nímž se chceme jako s prvním podělit o příjemné novinky. Ale je to i ten, na koho si jako první vzpomeneme, když chceme řešit nějaký problém nebo potřebujeme pomoct. 

Citová nevěra tedy znamená, že jeden z páru je takto intenzivně navázán na někoho jiného než na svého primárního partnera. Při citové nevěře se chce takový člověk sytit kontaktem s někým jiným než se svým primárním partnerem. Chce se svěřovat někomu jinému, myslí víc na někoho jiného, někdo jiný je pro něj citově bližší a důležitější. Pro mnoho z nás je z logiky věci citová nevěra samozřejmě mnohem horší než jednorázová nevěra fyzická.

Jak s citovou nevěrou zacházet

Proti citové nevěře se určitě nedá bojovat tak, že budete svému protějšku něco vyčítat nebo mu budete dávat ultimáta. Vyhrožovat například tím, že ze vztahu odejdete. Právě takovýmto chováním byste docílili jen toho, že vy dva se od sebe odcizíte ještě víc a váš partner bude mít další argumenty na obhajobu své citové nevěry. 

Pokud se tedy o citové nevěře svého partnera dozvíte, nesnažte se ji řešit tím, že mu budete zakazovat. dožadovat se toho, aby si se svým mileneckým protějškem přestal okamžitě psát. Zablokoval na Facebooku atd. Naopak se k celé věci snažte přistupovat citlivě. Bavte se o tom, co partnerovi ve vztahu chybí, co ho na vás zraňuje, v čem jste ho zklamali, jaké jeho potřeby nenaplňujete atd.

Je to klíčový způsob, jak se k sobě dostat, lépe přiblížit a jak začít získávat hodnotu, kterou teď pro vašeho partnera má někdo jiný. 

Je citově nevěrný? Možná to jinak neumí 

Citová nevěra může vzniknout také proto, že je váš partner má nějaký problém. Dokáže něco cítit například jen na začátku vztahu nebo jen k někomu, kdo pro něj ztělesňuje jakýsi pomyslný sytící objekt. Sytící v tom smyslu, že vašeho partnera velmi intenzivně zásobuje lichotkami nebo velkým zájmem. 

Je samozřejmě velký rozdíl mezi tím, když někoho známe pár dnů, týdnů nebo měsíců a náš vztah není zatížen žádnými zraněními z minulosti. A tím, když spolu žijeme několik let, máme spolu děti, povinnosti a bohužel už jsme se mnohokrát citově zranili. Proti takové citové nevěře, kde je vše jen pozitivní, se samozřejmě nedá bojovat jen tím, že byste ji svému protějšku zakazovali. Dávali mu různě najevo, že je to pro vás nepřijatelné. 

Na citovou nevěru jděte komunikací

Místo hádek a obviňování se vůči citové nevěře naopak zkuste slušně vymezit. Partnerovi popište, že vás to zraňuje, že vám to nedělá dobře a že vás to dehonestuje. Bez toho, aniž byste chtěli citovou nevěru druhému zásadně rozmlouvat nebo zakazovat, se chcete bavit o vás dvou, o tom, jak na tom váš partner je a co se v něm děje.

Neměli byste to ale nechat jen na náhodné povídání, měli byste se dohodnout na tom, že tyto diskuze spolu povedete pravidelně. Domluvte se například na jednom dni v týdnu a přesném čase, kdy si o tomto tématu budete povídat. To je hodně důležité proto, abyste se na diskuzi oba dva naladili a abyste mohli řešit příčiny citové nevěry ve vašem vztahu. Podstatné je to také proto, aby partner neměl pocit, že ho do něčeho nutíte, a abyste se vy drželi a svůj protějšek neatakovali, kdykoli vás budou ovlivňovat vaše emoce. 

Nepodceňuje formu, v diskuzích o citové nevěře hraje velkou roli 

Jakmile se shodnete na četnosti a dnech, měli byste se domluvit na formě těchto diskuzí. To znamená na tom, jakou formou byste se chtěli o tom, co se mezi vámi děje, bavit. Abyste mohli pomalu začít rozplétat příčiny citové nevěry.

Dohoda na formě je velmi důležitá. Pokud spolu budete mluvit způsobem, který vám zásadně nevyhovuje, například budete svůj protějšek urážet, budete na sebe křičet, budete se obviňovat z toho, kdo za co může a kdo co udělal, samozřejmě se nikam neposunete.

Základní pravidla diskuze o citové nevěře by měla být taková, že ten, kdo bude popisovat situaci nebo své pocity, bude mluvit jen o sobě. Nebude hovořit o tom, co druhý dělá nebo nedělá, jaký je nebo není. Ten, kdo bude informace naopak přijímat, by se měl vyvarovat jakéhokoli dehonestování, vymlouvání toho, že co slyší, není pravda nebo je to přehnané, a tak dále. Debaty musí být založeny na principu, že vysílač chce vysílat informace takovým způsobem, aby je přijímač chtěl přijímat a necítil se nepřiměřeně ohrožen. 

Bavit se o citové nevěře je nutné, příjemné to ale nebude

Nějaká míra ohrožení mezi vámi v diskuzi o citové nevěře samozřejmě bude vždy. Snažit se přijít na příčiny citové nevěry nemůže být přirozeně příjemné. S partnerem musíte mluvit o tom, že v každém z vás jsou nějaké věci, které druhého mohou ohrožovat nebo zraňovat, ale jinak to nejde.

Dokud se nedohodnete na formě, jak se o citové nevěře ve vašem vztahu bavit, nemá cenu, abyste začali diskutovat o konkrétním obsahu. Pak by docházelo spíše k tomu, že se od sebe budete neustále vzdalovat. Také váš protějšek bude mít stále větší motivaci k tomu, aby v citové nevěře pokračoval. Vámi se bude cítit zraňován nebo jinak ohrožován, a tudíž s vámi nebude chtít nic řešit. A to je opak toho, čeho chcete dosáhnout.

Přišli jste partnerovi na citovou nevěru a ani po přečtení článku si nevíte rady, jak s ní naložit? Nezoufejte, kontaktujte mě a vyberte si některou z konzultací, které nabízím. Rád vám pomohu.

autor článku: Karel Chába