V čem všem může být problém, když se o vás přítel nezajímá? Co vy sama můžete udělat pro to, aby se situace zlepšila? Na co si musíte dát pozor? A jak poznáte, zda se přítel jen vymlouvá, anebo má opravdu nějaké své důvody, proč nemůže? Vše najdete v článku.

To, že se o vás přítel nezajímá, předpokládám, už nějakou dobu trvá. Už jste se určitě několikrát snažila zjistit, proč tomu tak je. Určitě jste po něm chtěla i změnu, chtěla jste, aby se k vám začal chovat jinak. Protože si čtete tento článek, dá se na vaši situaci dívat tak, že už si nevíte rady. Nevíte si rady s tím, jak to změnit, jak „přinutit“ vašeho přítele, aby se o vás začal zajímat.

U čeho začít, aby se o vás přítel začal zajímat?

Změna, kterou musíte udělat, se týká toho, jak jste doteď k situaci přistupovala. Jak už řekl Einstein, „je pošetilé si myslet, že dosáhneme nového výsledku tím samým způsobem“.

Jako první krok ke změně vám tedy doporučuju, abyste si udělala zpětnou vazbu. Vezměte si tužku a papír. Napište si, co vám za posledního půl roku až rok váš partner vyčítal, co mu na vás vadí, co uvedl jako důvody, proč se o vás nezajímá. Nic nevynechejte. V první chvíli sprchu nápadů nijak nekorigujte, všechno, co vás napadne, přeneste na papír.

Je velký rozdíl v tom, když o tom jenom přemýšlíte a když to vidíte napsané na papíře. Z toho, co si napíšete, vyberte 5 nejdůležitějších věcí. Věcí, o kterých si vy sama myslíte, že by partnerovi opravdu mohly nejvíce vadit. Nejvíce ho na vás štvát a možná mu i něčím ubližovat. Pak se nad těmi věcmi zamyslete a zkuste si promyslet, co byste mohla udělat pro to, abyste je změnila. Není také na škodu zkusit si se do situace vašeho partnera vžít, abyste si lépe představila, co on prožívá, že to vede až k tomu, že se o vás nezajímá.

Doporučuji vám, abyste se na situaci nedívala čistě jednostranně. Chápu, že vám je nepříjemné, že se o vás partner nezajímá. Chápu, že vám může být nepříjemné, že po vás chci, abyste se začala snažit. Nicméně základ je v tom, že tento článek čtete vy a ne partner, tudíž teď nemohu ovlivňovat jej. Další věcí je to, že kdybych tady s partnerem mluvil o vaší situaci, na 100 % by mi řekl, co mu vadí na vás, co ho rozčiluje a jaké má své důvody, že se o vás nezajímá. Snažte se naprogramovat na to, že i partnerovi je na vás něco nepříjemného. Že i vaší vinou zažil zklamání ve vztahu. Na to, že partnera odsoudíte a vzdáte to, je zatím dost času.

Jak přítele zapojit do toho, aby se o vás začal zajímat?

Další věcí, kterou byste měla připojit k tomu, že jste si udělala zpětnou vazbu, je to, že se svého partnera zeptáte. Zeptejte se ho na to, jaké jsou důvody toho, že spolu žijete ve vztahu způsobem, který vám osobně nevyhovuje. Zkuste se ho zeptat na to, jak on by si představoval, abyste ve vztahu žili. Pokud bude ochoten s vámi o těchto věcech mluvit, určitě mu nic nerozporujte, vyslechněte si ho. V rámci toho, že jste si udělala zpětnou vazbu, pospojujte informace, které vám řekl a na které jste sama přišla. Zkuste se pak podle toho zařídit tak, aby byla větší šance, že se o vás začne zajímat.

Je na výsost jasné, že ale na celou situaci nemůžete stačit sama. Není to ani jejím smyslem, abyste vše dělala sama. Smyslem je, abyste vy začala se změnou, aby partner viděl, že se snažíte a že se chováte jinak. Smyslem je, abyste vy váš vztah nově nastartovala. Přirozeně platí, že co nejdřív se k vám musí připojit i partner. Proto je nutné ho požádat o to, abyste spolu situaci začali řešit co nejdříve i společně, aby se o vás a váš vztah začal zajímat i on.

Ideální by tedy bylo, abyste si oba dva přečetli článek Partnerská dohoda. Tento článek pojednává o tom, že v každém vztahu má každý své potřeby. O tom, jak tyto potřeby pojmenovat a jak si je sdělit. Smyslem článku je to, abyste se naučili pracovat s potřebami, abyste si je vzájemně definovali a předcházeli tak tomu, že se před sebou uzavíráte a nezajímáte se o sebe.

Jak poznat, že partner o mě opravdu nemá zájem?

To, co jste zatím četla, bude samozřejmě fungovat jenom v případě, že se o vás přítel do teď nezajímal, protože mu samotnému něco vadilo a neuměli jste si to vyřešit. Je však možné, že váš přítel je s tím, jak spolu žijete, relativně spokojený a nechce nic víc dělat. Nechce pro vás nic jiného dělat, a tak, jak je to teď, mu to vyhovuje.

V takových chvílích často dostávám otázky, jak poznat, do kdy se má podle nového systému cenu snažit. Jak poznat, že nevyužívá jenom mé změny a stejně sám nikdy nic nezmění. Jak zjistit, že se ke mně nebude chtít připojit a nezačne se o mě opravdu zajímat.

Problém s tím, že nevíte, jak to poznat, je často v tom, že si ve skutečnosti nechcete přiznat to, co vidíte a slyšíte. Pokud vám nebude ochoten podrobně vysvětlit, jaké jsou konkrétní důvody toho, že se o vás nezajímá, co by se s tím dalo dělat, tak to vy sama nemůžete změnit a je to ukázka nezájmu. Nejde jenom o tom, jestli se přítel zajímá o vás, ale také o to, jestli se přítel zajímá o vztah. Nehodnoťte tedy jenom to, jak se chová k vám, jestli o vás má zájem, ale hodnoťte celek. Hodnoťte, jestli se zajímá o vztah. Protože kdyby opravdu měl zájem o vztah, potažmo o vás, tak by chtěl přistoupit na nové věci, které navrhujete, a byl by ochoten reflektovat vaši změnu.

V takovém případě vám doporučuji, abyste si přiznala, jak se věci mají, že pro partnera je možná lepší ležení na gauči anebo kamarádi a že je s vámi jenom ze zvyku. Že nechce dávat nic víc, než dával doteď. A vy budete muset přijmout za situaci a za sebe odpovědnost sama. Budete se muset rozhodnout, jestli to budete dál trpět, anebo odejdete.

Pakliže si stále po přečtení článku nebudete jistá, jak se svou situací naložit, co udělat, jak si dát sama zpětnou vazbu a začít se podle toho chovat, neváhejte se na mě obrátit. Neváhejte se na mě obrátit ani v případě, kdy se budete chtít definitivně rozhodnout, jestli máte s partnerem zůstat, nebo ne. Vyberte si jednu z konzultací.

autor článku: Karel Chába