Klíčem k dlouhodobě spokojenému vztahu jsou naplněné potřeby. Potřeby jsou všechno, na co si jen vzpomenete, že chcete od vztahu a partnera. Patří sem to, jak chcete prožívat víkend, jak často sportovat s partnerem, kdy, kde a jak často mít sex, kde chcete bydlet, jak často se s partnerem/kou objímat atd… Pokud se nebudete zajímat o své vlastní a partnerovi potřeby, tak nemá váš vztah valné vyhlídky.

Cílem vztahu je spokojenost, jistota, podpora a láska. Ovšem to jsou jen prázdná slova, která musíte převést do konkrétní podoby – potřeby. Víte, co od vztahu chcete a jaké máte potřeby? Znáte potřeby vašeho partnera a víte, co chce on/ona? Máte mezi sebou (ústní, písemnou) dohodu o tom, jaký chcete prožít vztah? Pokud ne, tak byste měli pozorně číst dál. Velice často nejde o smlouvu v pravém slova smyslu. Ovšem také se až příliš často stává, že manželé/partneři o těchto věcech nikdy nehovořili. Chovají se tak, jako by byl se vším partner seznámen a souhlasil s tím. Očekáváte, že vaše potřeby budou naplněny. Ovšem neděje se tak – nemůže, o vašich potřebách partner neví. Pokud ví, tak jen obecně a abstraktně.

Smlouva zahrnuje, co očekávám – jaké mám potřeby a co jsem ochoten dát. Jak by měly být rozděleny role a úkoly v jednotlivých oblastech vztahu. Co získáte tím, že si takovou dohodu vytvoříte? Jednoznačně začnete stavět vztah na pevných základech. Takový vztah má velkou šanci na dlouhodobé a spokojené trvání. Vaše hádky a nedorozumění se stanou minulostí.

Jak správně postupovat a vytvořit partnerskou dohodu?

Krok č.1

Každý sám za sebe si napíše na papír, co by chtěl a co očekává, jaké jsou jeho potřeby. Může se také připojit seznam skupin (na kterém se předem dohodnete), kterých by se potřeby měly týkat – úspěch, sex, peníze, volný čas, výchova dětí, domácnost, vztahy s přáteli, práce, bydlení a další – vycházejí z potřeb jedince.Buďte co nejvíce konkrétní při popisování potřeb nepoužívejte abstraktní, obecné a prázdné výrazy, pod kterými se může skrývat více vysvětlení.Například: Jeden z partnerů je nespokojen s prožíváním víkendů

Jak by to mělo vypadat?

  • chci jezdit každý druhý víkend na venkov – od pátku do neděle
  • chci, abychom v jeden den šli na výlet, kolo atd… a to minimálně na 5 hodin – byli aktivní
  • chci, abychom druhý den strávili společnou četbou knih na louce, piknikem atd – odpočinek
  • chci, aby tyto naše víkendy byly bez známých, kamarádů, tvé maminky – jen my dva atd.

Krok č. 2

Nastává čas na vzájemné představení svých potřeb. Každý sám za sebe představí partnerovi co si vypracoval. Pokud to jen trochu půjde tak to udělejte podle pravidel komunikace. Velmi vám to ulehčí práci a přiblíží vás to k vysněnému cíli.

Krok č. 3

Ve třetím kroku se pracuje se zjištěnými rozpory, vše se ladí/dohaduje vzájemně a hledá se kompromis + se mohou hledat hlubší příčiny nerealistických očekávání. Uvědomte si, že nejednáte s partnerem systémem výhra prohra, ale tak, že každý trochu ze svých požadavků ustoupíte. Nakonec se partner vyjádří, zda je schopen vaše potřeby respektovat a naplnit je.

Krok č. 4

Sepíšete jednotlivé body, na kterých jste se dohodli a začněte dohodu plnit. Jednou za rok, se k dohodě vraťte, vyhodnoťte ji a případně ji opět upravte k vaší vzájemné spokojenosti.Dejte si tu práci a zapracujete na své partnerské dohodě. Je to nedílná součást každého vztahu. Budete se divit, jak váš vztah bude kvalitně fungovat – jak bude harmonický a spokojený.

Pokud byste si i přes veškerou snahu nedokázali poradit a dohodnout se, tak neházejte flintu do žita a obraťte se na mě. Rád vám pomohu.

autor článku: Karel Chába