V dnešní době přibývají případy – partner nemá zájem se milovat se svoji partnerkou. Ženy tak mnohdy shánějí zázračné „afrodisiakum“ pro podporu jeho touhy. Může však něco takového vůbec fungovat?

Sexuální chování lidí je samozřejmě staré jako lidstvo samo. Primárně jde o rozmnožovací proces, kde se uplatňují „sexuální pudy“. Řadí se do takových základních potřeb, jako potrava nebo pití. Realita lidské sexuality je však, zdá se, mnohem komplikovanější. Je dobré mít na paměti, že sexuální chování může být mnohdy do značné míry nezávislé na naší racionalitě.

Pro člověka ovšem sex nemá samozřejmě výhradně biologický rozměr. Nejde u něj jen o sexuální uspokojení, ale také o způsob intimního sdílení s druhým. Jde také o citové uspokojení, o možnost cítit, že je žádoucí pro druhou osobu, a taky na druhou stranu touhu cítit. Ale může jít o spoustu dalších věcí a motivů ukrytých hluboko v našem podvědomí.

Partner neměl o sex zájem již od začátku

Pro každého člověka je pak samozřejmě fyzický kontakt jinak důležitý. Závisí to jak na věku, temperamentu, zkušenostech, prioritách, tak na momentální životní situaci nebo  délce vztahu. Pokud nastane v sexuální oblasti problém s odlišnou potřebou se intimně stýkat, je jistě vhodné jej řešit. Záleží pak také na tom, zda-li takový problém přišel postupem času, anebo nebyl partner nějak zvlášť aktivní v sexuální oblasti hned na začátku.

Pokud žena potkala muže s takovým nastavením sexuální potřeby, může být problém nejen zjistit, proč má takovou menší potřebu, ale ještě větší problém může být, to nějak změnit. Roli v tom může totiž hrát mnoho věcí. Určitě to může být v podvědomí zakořeněný problém vycházející například z výchovy. V tom negativním slova smyslu ho mohla ovlivnit výchova, problematický vztah k matce, nebo negativní zážitek z dětství či dospívání.

To vše a mnoho dalších možných důvodů mohlo vést k nějakému podvědomému bloku, proč partner nemá přílišný zájem o intimní styk. Mohou za tím být samozřejmě i úplně jiné důvody. Třeba ty, kterých si je partner vědom, ale neříká je, ale pak také takové, kterých si vědom není, nebo si je nechce přiznat.

Důvodů může být samozřejmě značné množství. Od takového, že si muž třeba neuvědomuje, že ho vlastně přitahují muži, anebo takovou věc může v sobě i léta popírat. Také pro něj můžou být přitažlivé sexuální praktiky, které nemůže nijak zakomponovat do intimního styku s partnerkou. Často se není schopen s takovými fantaziemi partnerce svěřit. Mnohdy se i za ně stydí a má pocit, že by jej třeba partnerka odsoudila. Taková situace pak v něm může vyvolat nevědomý psychický konflikt.

Muži prožívající nevědomý psychický konflikt pak často, přestože tvrdí, že na sex „nejsou“, jsou mnohdy přistiženi, jak se sami uspokojují třeba u videa nebo pc. Je pak jasné, že partner má potřebu sexuálního vybití, ale z nějakého důvodu už nemá potřebu intimity se svoji partnerkou. Můj osobní názor je, že takové problémy většinou nelze vyřešit společnými silami, ale spíše vyžadují pomoc odborníka, tedy sexuologa nebo psychologa.

Žena se může samozřejmě pokusit přijít na problém sama, ale pokud partnera od začátku přijala s tím, že na „to“ moc není, může jejího partnera začít frustrovat již to, že ho chce najednou měnit. Svým způsobem byl rád, že ho přijímá jaký je a jestli mu tento stav vyhovuje či ne, má nějaký důvod (ať jde o strach, pocit ponížení atd.), proč nechce nic měnit. Může se tedy taková snaha snadno obrátit proti ní.

Partner ztratil zájem o sex v průběhu vztahu

V případě, že po nějakou dobu byl sexuální soulad v páru v pořádku, a problémy se začaly objevovat až po čase, půjde zřejmě o problém související spíše se vztahem. Důvodů, které k takovému stavu mohou vést, je opět velké množství. Pokud vyloučíme zdravotní problémy, tak mnohdy se mohou do sexuální oblasti prolínat jiné vztahové neshody. Je pak vhodné se zamyslet komplexně, co se ve vztahu děje, a co se skrývá pod povrchem.

Mnohdy se může takový partner cítit z nějakého důvodu neakceptován, nepřijímán ženou jako muž. Někdy se muži upnou třeba příliš na práci a vše ostatní pak jde stranou včetně sexuální stránky. Může se také stát, že přestane muže partnerka z nějakého důvodu přitahovat. Může to být samozřejmě třeba náhlá změna vzhledu, ale spíše za tím bývá nějaký její postoj. Třeba takové stavění se do role, kdy se chová spíše jako matka než partnerka svého muže.

Co dělat, když má váš partner problém v sexuální oblasti

Pokud nejde opravdu o zdravotní problém, či problém způsobený věkem, kde může pomoci nějaká modrá pilulka, tak bude nutné hledat řešení nejen na povrchu. Problém bude v takovém případě někde hlouběji, a to ve vztahu mezi partnery. Je pak nutné si především upřímně pohovořit o tom, co se v každém z partnerů děje. Pokud ovšem nemáte ve zvyku spolu komunikovat velmi upřímně a intimně, může vám to dělat značný problém mluvit o tom, jak se cítíte, co vás trápí a čeho se bojíte.

V takovém případě se vám může snadno stát, že možná nebudete schopni si pravdivě pohovořit ani o takové citlivé oblasti jako je sex. Přesto se o to pokoušejte bez obviňování a zbytečného zasahování do toho, co vám sděluje partner. Pomoci vám může článek Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace? Pokud se nebudete sami schopni pohnout z místa, měli byste zvážit návštěvu odborníka. Může vám spíše pomoci najít jádro problému a případně vás nasměrovat, jakým způsobem váš problém řešit.

Pokud se nacházíte v situaci, se kterou si nevíte rady, neváhejte mě kontaktovat v sekci konzultace.