Ve vztahu jste už s partnerem nějakou dobu. Žádné zásadní problémy nemáte nebo o nich aspoň nevíte a přesto vás partner poslední dobou ignoruje. Jaké motivy může mít váš partner, že vás ignoruje? Jak se k takové situaci postavit a jak jí čelit? Má vůbec smysl s takovým partnerem zůstat nebo je rozumnější ze vztahu odejít?

Ignorování je vlastně způsob komunikace. Je zásadně zdegenerovaný, ale přesto je to způsob, jak vám váš partner něco sděluje. Bohužel tento způsob sdělování je klasickou manipulací a v některých případech může být horší než fyzické násilí. To proto, že fyzická bolest velmi rychle odezní, ale psychická trvá dlouho a může mít dlouhodobé následky.

Ignorování partnera jako druh komunikace

Ignorováním chce většinou váš partner něčeho dosáhnout. Může vás ignorovat vědomě, tedy že si opravdu uvědomuje, co dělá a jaké jeho konání může mít následky. V tomto případě chce něčeho vědomě dosáhnout a má to předem promyšlené. Tento způsob ignorace je samozřejmě tím nejhorším.

Ignorovat vás partner může i způsobem, kdy si vlastně své chování neuvědomuje. Jeho chování mu přijde naprosto normální. Důvodem může být, že je takto zvyklý z dětství nebo jen z důvodu, že to jinak neumí, že má tento způsob „nekomunikace“ naučen od svých blízkých. A tak to bere jako něco zcela přirozeného a automatického. Samozřejmě za oba dva způsoby je partner vždy zcela zodpovědný.

Někdy může být ignorování zcela popíráno. Partner to může dělat naprosto vědomě, je to jeho jakási hra, kterou bude samozřejmě popírat a bude tvrdit, že si toho není vědom. Ignorováním partnera je také někdy jasně dáváno najevo, kdo má ve vztahu převahu. Partner vám tím chce ukázat, že má větší moc, a že to je on, kdo rozhoduje o vašem vztahu.

Jaké jsou nejčastější druhy ignorace partnera?

Nejčastějšími podobami ignorace partnera mohou být situace jako neodepisování na smsky nebo nezvedání telefonu. Partner se pak často přetvařuje a podivuje se, že jste mu volali a dělá, že si toho nevšiml nebo má různé výmluvy, proč vám telefon nezvedl, nezavolal nazpátek nebo neodepsal. Dalším velmi rozšířeným způsobem ignorování je, že se s vámi partner nebaví ve vaší přítomnosti nebo že vám neodpovídá. Dělá, jako že vás neslyší. Tzv. tichá domácnost pak u některých může trvat i týdny a pro druhého partnera je toto opravdu psychický teror.

Partner vás také může ignorovat např. ve společnosti. Záměrně vás přehlíží, dělá, že to, co říkáte není podstatné, nebo že vás neslyší. Věnuje se všem okolo jen ne vám. Ignorace má opravdu mnoho podob a není mým cílem zde nyní všechny varianty vypisovat. Snažil jsem se vypsat alespoň ty nejčastější jako příklad.

Partner může ignorovat i vaše blízké

Ignorovat partner nemusí jen vás. Může ignorovat třeba i vaše děti, protože je máte se svým bývalým partnerem. To pro vás musí být samozřejmě stejně těžké a psychicky náročné. Stejně tak může ignorovat i vaše blízké jako rodiče, sourozence nebo kamarády.

Ignorace vaším partnerem vás může dostat nejen do hluboké krize vašeho vztahu, ale také do velkých a hlubokých psychických problémů. Ignorování partnerem je opravdu pro některé z nás naprosto zničující, protože nevíme, co se děje. Nevíme, co si partner myslí a často ani nevíme, za co nás trestá. Tuto situaci si pak často začneme přenášet na naší osobu a velmi silně o sobě začneme pochybovat. Může nás to dostat až do situace, kdy nutkavě přemýšlíme o všem, co jsme udělali špatně a co bychom mohli udělat lépe.

V žádném případě nedopusťte, abyste se dostali až do takového stavu. Partnerovi, který vás ignoruje, jde především o to, aby s vámi manipuloval. Tímto přístupem vás trestá a chce jen dosáhnout svého. Nenechte si namluvit, že vše je vaše vina, že za tuto situaci můžete vy. Partner se vám snaží vnutit pocit, že pokud byste nebyli jací jste, nic by se vlastně nestalo. Nenechte si od partnera vnutit myšlenku, že pokud byste něco neudělali nebo naopak udělali, že by i situace byla jiná.

Vycházejte z faktu, že váš partner je za sebe a za své chování zodpovědný. Nejlepším způsobem, jak by s vámi měl řešit, co mu vadí a co by chtěl, je s vámi transparentně mluvit o těchto potřebách. To je něco, na co má právo, a pokud se toho práva zříká, pak to není vaše chyba. V žádném případě by vás neměl ignorovat.

Možná řešení ignorace partnerem

Jaké máte možnosti řešení? Často se doporučuje, abyste opláceli stejnou mincí a také partnera ignorovali. Já osobně to nedoporučuji. Důvodem je hlavně to, pokud na tento styl chování nejste zvyklí, nejspíše z něho budete vyčerpaní. A v konci se stejně nikam nedostanete. Nemá smysl, abyste dělali jakékoliv jiné naschvály a snažili se problém ignorování řešit tím, že budete způsobovat ještě větší destrukci vašeho vztahu.

Pokud vás partner ignoruje vědomě, je zde prakticky nulová šance s tím něco dělat. Můžete zkusit partnera požádat, zda by vám řekl, co ho opravdu trápí, co je na pozadí jeho chování. Zeptejte se ho také, za jakých podmínek by byl ochoten své chování změnit. Pokud bude ochotný situaci takto konstruktivně řešit, zkuste mu opravdu vyhovět.

Pakliže si váš partner své chování neuvědomuje, je důležité se mu pokusit jeho chování popsat a i to, jak jeho chování prožíváte vy a co vám způsobuje. Nejlépe to popíšete tak, že budete mluvit jen o svém vlastním prožitku. Nebudete pomyslně ukazovat prstem na vašeho partnera a říkat: „Jsi takový, ty děláš tohle, ty mi tím způsobuješ to a to….“. Řekněte něco ve smyslu: „Když mě ignoruješ, mám takové a takové pocity, děje se ve mě to a to, nejsem schopna toho a onoho, cítím se být špatná a nedostatečným partnerem“.

Dohodněte se společně na práci na vztahu

V obou případech se ale s partnerem nejdříve dohodněte, že se o těchto věcech chcete bavit. Nebylo by prospěšné, kdybyste na toto partnera předem nepřipravila. Také se pobavte o tom, jakým způsobem by vám to oběma vyhovovalo. Tím předejdete výmluvám, že partner není nyní schopen s vámi situaci ignorace řešit. Jedině správným postupem a přípravou máte šanci na úspěch.

V případě, že s vámi partner bude situaci řešit a budete se posouvat, snažte se partnera ocenit a motivujte ho, aby se i dál zlepšoval a pracoval na sobě. Pakliže se však chování vašeho partnera nezmění nebo se dokonce zhorší, partner vás bude obviňovat, že s ním chcete manipulovat, máte jistotu, že se váš vztah k lepšímu nezmění. Zvažte, zda v takovém vztahu, kde vás partner ignoruje, chcete i nadále setrvávat.

Určitě si nenechte namluvit, že je to vše vaše vina a nesetrvávejte ve vztahu jen proto, že sami sebe silně podceňujete. Pokud se i nadále necháte od partnera takto ignorovat a dovolíte mu jeho chování vůči vám, může se vám stát, že začnete věřit, že toto by se vám nedělo, pokud byste byli lepšími lidmi.

Pokud se nacházíte v obdobné situaci a stále si nevíte rady, jak tuto situaci řešit, nejste si jistí ani po přečtení tohoto článku, pak se na mě neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába