Jak poznáte psychopata od normálního člověka? Na první pohled to nemusí být vůbec snadné.Mnoho psychopatů se totiž naučilo své psychopatické rysy skrývat. Pro nezkušené oko mohou být takřka k nerozeznání od ostatních lidí.

Jak se psychopatie projevuje?

U psychopata se způsob vnímání světa, přemýšlení, pocity a vztahy s ostatními lidmi zásadně odlišuji od normálních lidí. Psychopat nepovažuje ostatní lidi za unikátní osobnosti, ale má je za věci, které může využít a zneužít ke svým cílům.

Psychopati trpí bolestivým nedostatkem zajímavých podnětů. To, co připadá ostatním zajímavé, co vzrušuje normální lidi, je pro psychopaty nudné a zcela nezajímavé.

Psychopati vyhledávají nové zajímavé podněty, které ozvláštní jejich život. A které jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Toto vzrušení a touha po nových podnětech je často mnohem silnější než morálka či vůle psychopata, což může vést ke značným komplikacím při interakci s ostatními lidmi.

Psychopati často mívají posunuté vjemové prahy – například práh bolesti. To, co by pro jiné bylo extrémně bolestivé či krajně nepříjemné, je pro psychopaty pouze nový a zajímavý vjem.

Lidé trpící psychopatií se zaměřují na krátkodobé výsledky. Preferují okamžité uspokojení svých potřeb před krátkodobým strádáním, které by jim ale v dlouhodobém horizontu přineslo více.

Psychopati nejsou schopni dlouhodobé spolupráce. Nabývají dojmu, že ostatní pro ně nejsou dost dobří. Že psychopata ostatní brzdí a brání mu v dosažení jeho cílů. Morálka psychopatů je zcela odlišná od ostatních. Nepříčí se jim podvodné chování a běžně ho využívají. Proto se jim často daří dostat na vlivná místa ve firmách a politice.

Podle čeho poznáte psychopata?

  • Manipulativní chování – psychopati bývají zkušení manipulátoři, kteří se naučili, jak nepozorovaně ovládat ostatní
  • Vztah k lidem jako k věcem – člověka považují za něco, co mohou použít
  • Dělení na silné a slabé – rádi dělí společnost na silné a slabé jedince. Sami se považují za ty silné. Lépe reagují na dominantní jednání
  • Neschopnost vděku a pocit nároku – mají pocit, že na vás a vaši pomoc mají nezpochybnitelný nárok. Nejsou schopni opravdového vděku. Pouze vás využívají
  • Žádné svědomí – psychopati nemají svědomí, nelitují svých činů. Případnou vinu přisuzují ostatním
  • Touží po moci a kontrole nad životy ostatních

Poznali jste v tomto popisu někoho ve svém okolí? Zde se dočtete zda se dá s psychopatem žít?

autor článku: Karel Chába