Chcete-li vědět, jak dlouho vydrží milenecký vztah, čtěte dál. V článku se dozvíte nejzásadnější věci, od kterých se délka mileneckého vztahu odvozuje.

Délka mileneckého vztahu zásadním způsobem souvisí se dvěma věcmi. Ta první je, jaké byly příčiny vzniku mileneckého vztahu, druhá pak to, jak silné je citová pouto mezi milenci. 

Zjistěte, jak dlouho vydrží milenecký vztah, zkoumejte jeho příčiny

Abyste lépe porozuměli tomu, jak dlouho může vydržet milenecký vztah, podíváme se nejprve na příčiny. Existuje několik klasických příčin, které stojí na pozadí toho, proč milenecké vztahy vznikají. Od těchto příčin (pokud je znáte a jedná se o vás nebo váš nevěrný protějšek) pak můžete lépe odvozovat, jak dlouho milenecký vztah vydrží. 

První klasickou příčinou mileneckého vztahu je sexuální frustrace. Někdo si najde milenecký protějšek z toho důvodu, že byl ve svém primárním vztahu sexuálně frustrován. Pokud sexuální frustrace v manželství nebo partnerství trvá i nadále, můžete očekávat, že nevěrný bude milenecký vztah udržovat i po zeslábnutí zamilovanosti. 

Jsou na pozadí emoční akceptace nebo vztahové problémy? Milenecký vztah může trvat roky

Druhým nejčastějším důvodem toho, proč si lidé najdou milence nebo milenku, je emoční akceptace. Takovému jedinci jde hlavně o to, aby byla potvrzena jeho hodnota a aby byl akceptován jako hodnotný člověk. Přirozeně platí, že pokud není dlouhodobě řešeno to, aby si dotyčný začal vážit sám sebe, milenecký vztah může trvat opravdu velmi dlouho. Nebo jich po sobě může následovat i několik.

V tomto případě je třeba vnímat situaci tak, že milenecký vztah je jen prostředkem k tomu, aby se nevěrný cítil co nejlépe sám se sebou. Z toho pak vyplývá, že pokud se sebou takový člověk nebude nic dělat, milenecký vztah může být velmi dlouhý.

Třetím důvodem, proč lidé navazují milenecké vztahy, je takzvaná situační charakteristika. To znamená situace, kdy se něco mění, a to hlavně ve vašem vztahu. Může to být početí dítěte, návrat do práce jednoho z partnerů nebo to, že se manžel dostal do nového pracovního kolektivu. A snaží se vyrovnat mladším kolegům tím, že se přizpůsobuje tomu, co je pro ně normální: má milenecký vztah.

V neposlední řadě jsou pak příčinou mileneckého vztahu problémy ve vztahu primárním: jsou-li vleklé, milenecký vztah může vydržet velmi dlouho.

Milenecké vztahy vydrží po dobu zamilovanosti… a někdy mnohem déle

Obecně se nedá specifikovat, jak dlouho milenecký vztah vydrží. Každý člověk a každý milenecký vztah je totiž jiný. Vždy jde nicméně o to, jak dlouho je nevěrný zamilovaný. Ve chvíli, kdy odezní zamilovanost, můžeme se bavit o prvním časovém milníku, kdy může být milenecký vztah ukončen. Zamilovanost většinou trvá 3 měsíce až rok. Ve vztahu, kdy se milenci moc často nevídají, pak ale může být i delší. První, od čeho tedy můžeme odvozovat to, jak dlouho milenecký vztah vydrží, je doba zamilovanosti, tedy 3 až 12 měsíců. 

Pokud po odeznění zamilovanosti vztah přejde do lásky, může milenecký vztah trvat dál, i několik let. To je vždy velmi silně provázáno s příčinami, které jsme si popsali výše. Pokud tyto příčiny budou trvat i po odeznění zamilovanosti a mileneckému páru bude dávat smysl spolu i nadále zůstat, může vztah vydržet – obecně (protože každý vztah je jiný) můžeme předpokládat, že to budou i roky. 

Jak dlouho vztah milencům vydrží? Záleží na citovém poutu i reakci podváděného

Záleží samozřejmě také na tom, do jaké míry podváděný protějšek se situací bojuje. Do jaké míry je dostatečně silný nebo naopak slabý na to, aby z takového vztahu odešel. Jste-li v pozici podváděného a máte spíše tendenci být submisivní a situaci se poddávat, přirozeně to sobě a celkově ani vztahu neulehčujete. Vaším pasivním přístupem můžete milenecký vztah protějšku prodlužovat: ten tak totiž nemá žádnou motivaci se situací něco dělat. Naopak mu vyhovuje, že má vás a zároveň svého milence. 

Jak už jsem zmiňoval, důležitým ukazatelem toho, jak dlouho milenecký vztah může vydržet, je citové pouto milenců. Pouto je do velké míry sycena příčinami, které byly popsány výše. Pokud si milenci vyhovují a doplňují si to, co nemají ve svém primárním vztahu, můžete očekávat, že jejich intimita bude dostatečně silná a nebude se rychle oslabovat: v tom případě se bohužel můžeme opět bavit o tom, že takový milenecký vztah může trvat i roky.

Dejte si 5 a 5 dohromady, snadněji odhadnete, jak dlouho milenecký vztah vydrží 

Dáte-li si tedy dohromady vše, co jsme si výše popsali, měli byste ve vaší konkrétní situaci mít představu o tom, jak dlouho může (váš nebo vašeho protějšku) milenecký vztah vydržet. Znovu zopakuji, že se nedá paušalizovat a stanovit přesně, jak dlouho vztah milenců může trvat. 

I tak jsem ale přesvědčený o tom, že když si poskládáte dohromady informace, které jsme si uvedli v článku, a přiřadíte si k nim to, co víte o svém nevěrném protějšku a o vašem vztahu (případně sami o sobě), budete schopni přibližně odvodit, jak dlouho milenecký vztah může vydržet. Pak se můžete lépe rozhodnout (jste-li v pozici podváděného), zda vám stojí za to v takovém vztahu zůstat.

Nevíte ani po přečtení článku, jak dlouho může milenecký vztah vašeho partnera nebo vás samotných vydržet? Nezoufejte a vyberte si některou z konzultací, které nabízím. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.  

autor článku: Karel Chába

Související články: Odpustit nevěru, nebo ne a Jak žít s nevěrníkem