Abyste si mohli odpovědět na otázku, zda odpustit nevěru, nebo ne,  měli byste se dobře zamyslet nad tím, co chcete vy, co chce váš partner a z jakého důvodu vám byl protějšek nevěrný.

Přemýšlíte, jestli odpustit nevěru? Odpovězte si na 3 otázky 

Rozhodnout se, zda máte odpustit nevěru, nebo ne, nemusí být tak těžké, jak to často na první pohled vypadá. Důležité je, abyste si odpověděli na tři základní otázky: co chcete vy sami, co chce partner a proč je vám protějšek nevěrný.

Odpustit, nebo ne? Ujasněte si, co chcete vy 

U otázky, co chcete vy, zamýšlíte-li se nad tím, jestli odpustit nevěru, byste sami k sobě měli být hlavně velmi upřímní. Nejednou ve své praxi řeším s klienty, často ženami, jestli odpustit nevěru. V průběhu diskuze se ale ukáže, že ony vlastně vůbec neuvažují o tom, že by odešly. Například si nevěří, že by dokázaly samy pro sebe a pro děti udržet standard, který mají s mužem. Ve skutečnosti tedy to, že se zabývají tím, jestli odpustit nevěru, je jen snaha vypudit pocit zklamání a zranění, který v sobě mají. Nicméně tímto způsobem se jim to opravdu nepodaří. 

Je tedy důležité, abyste si sami za sebe odpověděli, co vlastně chcete. Jestli vám váš protějšek za to stále stojí, jestli vám stojí za to, abyste bojovali o vztah. Tedy odpustili nevěru, třeba proto, že zachováte rodinu. Odpovězte si i na to, jestli jste dostatečně silní na to, abyste bez svého protějšku dokázali žít. Nebo si přiznejte, že zatím na to, abyste ze vztahu odešli, nemáte.

To znamená, že byste se měli odhodlat například k tomu, že budete chodit do psychoterapie, kde svoji psychiku posílíte. Smyslem takového posílení pak bude dostat se do stavu, kdy svůj protějšek, pokud to budete ještě chtít, dokážete opustit.

Chcete se vztahem něco dělat? Pak má smysl nevěru odpustit 

Určitě je důležité zamyslet se také nad tím, jestli chcete vztah zlepšovat. Nevěra nemusela do vztahu přijít nezbytně jen proto, že muž toužil po nějakém sexuálním povyražení.  Nicméně třeba proto, že je ve vztahu už dlouhou dobu nespokojený, ale opustit ho nechce. Protože má ale pocit, že by to jinak už nevydržel, našel si milenku. To je mimochodem právě to, čemu se budeme věnovat ve třetí části článku, kdy budeme mluvit o tom, proč máte při rozhodování o tom, jestli odpustit nevěru, nebo ne, dobře zvážit, proč je váš partner nevěrný.

Když se rozhodujete, jestli svému protějšku odpustit nevěru, je klíčové, abyste sami sobě upřímně odpověděli na to, jak na tom jste. Na co si myslíte, že máte a na co ne, v jaké jste teď pozici. Co si můžete dovolit, jak chcete v budoucnu žít a jestli chcete na vztahu pracovat. Případně zda to necháte tak, jak to je, protože sami nemáte motivaci sami se sebou a se vztahem nic dělat.

Zjistěte, jak je na tom partner, pak teprve (ne)odpouštějte  

Druhou důležitou částí problému, úzce propojenou s částí třetí, je při rozhodování o odpuštění nevěry zkusit zjistit, jak je na tom partner. Tedy ideálně souběžně přijít na to, proč byl nevěrný a jakou má případnou motivaci se situací něco dělat. 

Už jsme si naznačili, že pokud byl partner nevěrný například proto, že byl velmi frustrovaný tím, co se ve vašem vztahu děje, a má zájem s vaším vztahem pracovat a někam ho posouvat (a pokud to samozřejmě chcete i vy), pak má přirozeně smysl nevěru odpustit. Pokud s vámi ale váš protějšek o nevěře vůbec mluvit nechce, nechce říct, proč k ní došlo a jak chce situaci řešit, pak je jen na vás, abyste se rozhodli, jak chcete dál pokračovat.

Nechce nic řešit? Rozhodnout musíte vy

Nezřídka kdy se setkávám s tím, že hlavně ženy říkají, že by se situací chtěly něco dělat, ale manžel s nimi o ní odmítá mluvit a ony neví, jestli mu mají odpustit, nebo ne. 

V případě, že od odhalení nevěry uplynul týden, dva nebo tři a partner vám nechce nic říct, není to určitě dostatečně dlouhá doba na to, abyste dělali zásadní závěry. Pokud s vámi ale měsíce, někdy i roky manžel nechce nevěru nebo opakované nevěry řešit, pak musíte přijmout fakt, že je rozhodnutí jen na vás. Máte-li nějaké své důvody, proč ve vztahu chcete zůstat, zůstaňte. Zkuste nevěru odpustit a dál se jí nezabývejte.

Stejně tak pokud máte důvody nevěru neodpustit, třeba právě proto, že s ní protějšek nechce nic dělat, pak je rozhodnutí zase jen na vás.

Neodvolávejte se po měsících nečinnosti nebo opakované nevěry na svůj protějšek ve smyslu, že byste něco dělat chtěli, ale váš partner ne, a tak jste v patové situaci. Často to není pravda a dotyčný jen nechce vzít odpovědnost za rozhodnutí do vlastních rukou. 

Odpustit, nebo ne? Záleží, proč k nevěře došlo  

Třetí nejdůležitější věcí, kterou je potřeba opravdu také dobře zvážit, je to, proč k samotné nevěře došlo. Je to opakovaná nevěra a váš partner je chronický nevěrník? Pak nečekejte, že by se něco změnilo. Váš protějšek by musel opravdu chtít se svým životem něco dělat.

Došlo k nevěře proto, že máte krizi a nevěra byla jakýmsi posledním voláním o pomoc, abyste se vztahem něco dělali? Pak pokud oba dva chcete s krizí něco dělat a poté, co došlo k nevěře, jste si uvědomili, že je to mezi vámi vážné, pak odpuštění samozřejmě smysl má.

Došlo-li k nevěře proto, že ve vašem vztahu funguje vše až na sexualitu a vášeň, pak je dobré mluvit o tom, jestli se bez sexu ve vztahu obejdete. Respektive jestli ten, kdo byl podveden, je ochoten například tolerovat to, že si partner své sexuální potřeby občas uspokojí jinde.

Modelů vztahů je hodně, rozhodnutí je jen na vás

Modelů vztahů je hodně a spoustu z nich si lidé nastavili až ve chvíli, kdy došlo k nevěře a oni byli nuceni se o ní a o tom, jak ji řešit, bavit. I když si teď teoreticky nejste schopní něco představit, neznamená to, že kdybyste to spolu začali řešit, že se to nemůže stát. Například nastavit váš vztah tak, abyste spolu mohli zůstat, i když si váš partner občas vyhoví někde jinde.

Jak už jsme si ale říkali v druhé části ohledně toho, co cítí partner a jestli chce se vztahem něco dělat, i u otázky, proč byl nevěrný, je důležité, do jaké míry s vámi chce situaci řešit. Pokud to s vámi řešit chtít nebude, pak se dlouhodobě (v řádu měsíců) v lepším případě nemůžete odvolávat na to, že vše stojí na vašem protějšku. A to z toho důvodu, že není o situaci ochoten s vámi vůbec mluvit. Pak je jenom na vašem rozhodnutí a jen na vaší volbě, jestli nevěru odpustíte, nebo ne.

Pokud si ani po přečtení článku nevíte rady s otázkou, jestli nevěru odpustit, nebo ne, nezoufejte. Obraťte se na mě prostřednictvím některé z konzultací, rád to s vámi proberu. 

Související články: Co dělat, když se provalí nevěra a Chronická nevěra 

autor článku: Karel Chába